Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP122

Scheiden doet lijden, Moet de pabo worden gesplitst?, Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking & meer…

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

Een gevoel is geen doorslaggevend argument. (REDACTIONEEL PIP 122, 2021)Soms creëert een kleine ondoordachtheid groot onrecht. Bij de afschaffing van het anonieme spermadonorschap in 2004 kregen zogenoemde B-donoren in een overgangsregeling alsnog de kans om A-donor te worden. Donoren die bij de start van hun spermadonorschap er geen bezwaar tegen hadden dat hun naam aan hun nakomelingen bekend zou worden gemaakt, konden alsnog anonieme donoren worden.
Interview Bruno Vanobbergen‘Als het om de integriteit van kinderen gaat, ben ik zeer radicaal’ Er waren voor Bas Levering minstens drie redenen om dr. Bruno Vanobbergen in Gent op te zoeken. Tien jaar was hij Vlaams kinderrechtencommissaris, vergelijkbaar met de Nederlandse kinderombudsman. Sinds 2019 is hij algemeen directeur van het nieuwe Agentschap Opgroeien, dat een belangrijke rol speelt in de transitie van de Vlaamse gezins- en jeugdzorg. Bovendien schreef hij een boek voor ouders waarin hij zijn pedagogische uitgangspunten verheldert.
Onbekend en onbelichtEen onbekend aantal normaal begaafde kinderen in Nederland groeit op bij verstandelijk beperkte ouders. Deze kinderen ervaren hun jeugd soms als eenzaam en onveilig. Ze vallen vaak buiten indicatiestellingen en komen daarom niet altijd in beeld bij hulpverleners.
Afgelopen jaren hebben we onze voltijd bacheloropleiding ecologische pedagogiek geïnnoveerd. Uitgangspunten daarbij waren dat we studenten met professionele moed wilden opleiden en dat we beter wilden aansluiten bij de (snelle) ontwikkelingen in de beroepspraktijk. En toen, terwijl we nog midden in dat innovatieproces zaten, was daar de coronapandemie. Alle gevolgen daarvan voor jeugdigen, werkveld, studenten en opleidingen vormden de ultieme test voor de nieuwe opleiding. Waren we in staat om aan te sluiten en moed te tonen?
Moet de pabo gesplitst worden?De opleiding voor leraren basisonderwijs, de pabo, ontstond in 1984 uit het samengaan van de Opleiding voor Kleuterleidsters (KLOS) en de Pedagogische Academie (PA). Vanaf de aanvang waren er zorgen over het opleiden voor kleuters binnen die pabo; was er wel genoeg aandacht voor die jongste basisschoolleerlingen? Zou er genoeg kleuterdeskundigheid in huis blijven bij pabodocenten?
Van staatspedagogiek naar pedagogische staatWe bevinden ons midden in een heuse burgerschapshausse. De overheid wil dat scholen meer aan burgerschap gaan doen, en er is in het onderwijsveld een brede reflectie ontstaan op burgerschap en hoe dit te onderwijzen. Onderwijs in politiek is echter altijd controversieel geweest. Dat heeft te maken met het omstreden karakter van de democratie, en met de terugkerende vraag wie er gaat over onderwijs daarin: de overheid, groepen in de samenleving, of docenten zelf.
Judith Wallerstein (1921-2021)Judith Wallerstein was een socioloog en klinisch psycholoog, die met haar unieke onderzoeksresultaten een publiek debat in gang zette over de gevolgen van een echtscheiding en de meningen daarover grondig veranderde.

Nieuws

Ervaringsdeskundige Van de Sande zet 'ADHD-meiden' in hun kracht"Ik was een vrolijk, ontspannen en onbevangen kind. Toen ik naar school ging veranderde dat. Ik werd nerveus, angstig, kreeg tics en nachtmerries.” Aan het woord is Jacqueline van de Sande, Jeugdzorgmedewerker en auteur van boeken over ADHD bij meisjes.
ADHD-medicatie? Dit moet je wetenADHD is een afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ze noemen het ook wel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Als je ADHD hebt, dan kun je te maken hebben met klachten als impulsiviteit, een slechte concentratie, snel afgeleid of veel onrust in je hoofd.
Onderhandelaarsakkoord primair onderwijs: 2,25 procent meer loonDe PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25 procent.
Scenario’s voor verbetering van kwaliteit en kwantiteit van stagesHoe verbeteren we de kwaliteit en het aantal stages voor mbo- en hbo-studenten? Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deed onderzoek naar deze vraag in de zorg en ontwikkelde scenario’s voor de korte, middellange en lange termijn.
Kinderen balanceren niet slechter; ze hebben een stevige ondergrond nodig‘De bewegingsvaardigheden van veel basisschoolkinderen zijn na de eerste coronalockdown vorig jaar achteruitgegaan vergeleken met voor de lockdown. Volgens onderzoekers van het Mulier Instituut zijn bij de jongste kinderen uit groep 1 en 2 de grootste verschillen zichtbaar. Zij scoren vooral slecht op het onderdeel balanceren’. Dit bericht werd 14 september geplaatst in verschillende media, waaronder het dagblad van het Noorden. Het wekte mijn aandacht.
Getipt door een vakgenoot: Zebra was een bijzondere zebra. Net als andere zebra's had hij zwarte en witte strepen. Maar hij had ook zwarte en witte dagen. Vandaag is Zebra verdrietig. Gelukkig heeft hij veel vriendjes die hem willen opvrolijken. Zal het lukken?
Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil. Videoclips en boekentips!Op woensdag 6 oktober start De Kinderboekenweek, met dit jaar als thema: Worden wat je wil. Met dit thema wil de organisatie benadrukken dat boeken kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over wat zij het allerliefste willen worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien aan zitten in het echte leven.
Nieuwe analyse onderwijsachterstandsscores per gemeenteDe publicatie Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van gemeenten tussen de jaren 2019 en 2020, verschillen in voorlopige en definitieve achterstandsscores en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2016 tot en met 2020.
Kindertelefoon: na de tweede lockdown piek in gesprekken over pestenVanaf het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown is het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten explosief gestegen. Het aantal steeg van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag afgelopen april. Dat is een stijging van bijna 50 procent.
Week van Inclusief Onderwijs; Samenleren op een superdiverse schoolVan 27 september tot 1 oktober is het de Week van Inclusief Onderwijs. Uitgangspunt is dat inclusief onderwijs een stevig fundament biedt voor een inclusieve samenleving. Voor Ria Goedhart was dat de reden om in 2018 in de pen te klimmen en het boek Samenleren op een superdiverse school te schrijven. In het boek gaat zij onder meer in op de toename van diversiteit op scholen en hoe je daarmee als onderwijsprofessional mee kunt omgaan.
Na coronabesmetting niet meer de hele klas naar huisVanaf 20 september hoeft een basisschoolklas niet meer naar huis als een kind besmet blijkt te zijn met corona. Op een corona-persconferentie kondigde het kabinet aan dat deze maatregel ‘te zwaar’ is geworden. Afgelopen weken werden verspreid over het land tientallen kindgroepen en basisschoolklassen naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen.
Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar looptArjen Bolt van het beroemde boek Het gezin centraal, start in november met een cursus in zes dagdelen over situaties waarbij je als professional te maken krijgt met mishandeling, misbruik en/of andere vormen van onveiligheid van een kind.
Nieuw | Het jongetje Robbert. Over leerangst en zelfbepaaldheidRobbert is een lief en slim jongetje, maar hij kan ook geweldig boos zijn. Hij is een echte piekeraar en wil graag alles zelf doen. Hij heeft besloten dat hij niet meer naar school wil, want hij denkt dat hij niet kan leren; hij wil alleen maar spelen. In het boek gaat de verteller in gesprek over Robbert en legt uit wat er aan de hand is en wat Robbert kan doen om zijn leerangst kwijt te raken.
VVD en D66: gratis kinderopvang en leerplicht al vanaf 4 jaarOm onderwijsachterstanden weg te werken zouden alle kinderen vanaf 4 jaar verplicht naar school moeten, in plaats van vanaf 5 jaar zoals nu het geval is. Ook moet er (bijna) gratis kinderopvang komen. Dat staat in ‘de aanzet voor een regeerakkoord’ die VVD-leider Mark Rutte en Sigrid Kaag van D66 afgelopen zomer samen hebben geschreven. Ook willen VVD en D66 dat er meer geld naar het onderwijs gaat.
Scheiden doet lijden, opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking & meer in PIP 122PIP 122 is verschenen. In deze nieuwe editie onder meer een interessante biografie van Judith Wallerstein (1921-2012). Zij liet als eerste zien wat een scheiding met kinderen doet. Verder een lezenswaardig interview met dr. Bruno Vanobbergen.
Hulp bij hoogbegaafdheid in de klasHoe ga je om met een leerling die hoogbegaafd is? En wat kun je doen als een leerling komt thuis te zitten met een schooltrauma? In de podcastserie Een intense reis gaat Marije Hofland in gesprek met deskundigen gerelateerd aan het gelijknamige boek, waarin onder meer tips en adviezen staan voor ouders, leerkrachten en andere professionals die werken met hoogbegaafde kinderen.
Jonge nieuwkomers taalsterker maken? De rol van prentenboeken bij woordenschatontwikkelingHallo, ik heet Joke zeg ik als ik een nieuwkomersklas binnenstap. Tegen Engelstalige volwassenen zeg ik er vaak achteraan: that is no Joke. Voor Spaanssprekende lezers klinkt mijn naam als: Gokke, terwijl Portugezen het ongeveer als Sjoeke zullen uitspreken.