Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP122

Scheiden doet lijden, Moet de pabo worden gesplitst?, Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking & meer…

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

Een gevoel is geen doorslaggevend argument. (REDACTIONEEL PIP 122, 2021)Soms creëert een kleine ondoordachtheid groot onrecht. Bij de afschaffing van het anonieme spermadonorschap in 2004 kregen zogenoemde B-donoren in een overgangsregeling alsnog de kans om A-donor te worden. Donoren die bij de start van hun spermadonorschap er geen bezwaar tegen hadden dat hun naam aan hun nakomelingen bekend zou worden gemaakt, konden alsnog anonieme donoren worden.
Interview Bruno Vanobbergen‘Als het om de integriteit van kinderen gaat, ben ik zeer radicaal’ Er waren voor Bas Levering minstens drie redenen om dr. Bruno Vanobbergen in Gent op te zoeken. Tien jaar was hij Vlaams kinderrechtencommissaris, vergelijkbaar met de Nederlandse kinderombudsman. Sinds 2019 is hij algemeen directeur van het nieuwe Agentschap Opgroeien, dat een belangrijke rol speelt in de transitie van de Vlaamse gezins- en jeugdzorg. Bovendien schreef hij een boek voor ouders waarin hij zijn pedagogische uitgangspunten verheldert.
Onbekend en onbelichtEen onbekend aantal normaal begaafde kinderen in Nederland groeit op bij verstandelijk beperkte ouders. Deze kinderen ervaren hun jeugd soms als eenzaam en onveilig. Ze vallen vaak buiten indicatiestellingen en komen daarom niet altijd in beeld bij hulpverleners.
Afgelopen jaren hebben we onze voltijd bacheloropleiding ecologische pedagogiek geïnnoveerd. Uitgangspunten daarbij waren dat we studenten met professionele moed wilden opleiden en dat we beter wilden aansluiten bij de (snelle) ontwikkelingen in de beroepspraktijk. En toen, terwijl we nog midden in dat innovatieproces zaten, was daar de coronapandemie. Alle gevolgen daarvan voor jeugdigen, werkveld, studenten en opleidingen vormden de ultieme test voor de nieuwe opleiding. Waren we in staat om aan te sluiten en moed te tonen?
Moet de pabo gesplitst worden?De opleiding voor leraren basisonderwijs, de pabo, ontstond in 1984 uit het samengaan van de Opleiding voor Kleuterleidsters (KLOS) en de Pedagogische Academie (PA). Vanaf de aanvang waren er zorgen over het opleiden voor kleuters binnen die pabo; was er wel genoeg aandacht voor die jongste basisschoolleerlingen? Zou er genoeg kleuterdeskundigheid in huis blijven bij pabodocenten?
Van staatspedagogiek naar pedagogische staatWe bevinden ons midden in een heuse burgerschapshausse. De overheid wil dat scholen meer aan burgerschap gaan doen, en er is in het onderwijsveld een brede reflectie ontstaan op burgerschap en hoe dit te onderwijzen. Onderwijs in politiek is echter altijd controversieel geweest. Dat heeft te maken met het omstreden karakter van de democratie, en met de terugkerende vraag wie er gaat over onderwijs daarin: de overheid, groepen in de samenleving, of docenten zelf.
Judith Wallerstein (1921-2021)Judith Wallerstein was een socioloog en klinisch psycholoog, die met haar unieke onderzoeksresultaten een publiek debat in gang zette over de gevolgen van een echtscheiding en de meningen daarover grondig veranderde.

Nieuws

Nieuw | Het jongetje Robbert. Over leerangst en zelfbepaaldheidRobbert is een lief en slim jongetje, maar hij kan ook geweldig boos zijn. Hij is een echte piekeraar en wil graag alles zelf doen. Hij heeft besloten dat hij niet meer naar school wil, want hij denkt dat hij niet kan leren; hij wil alleen maar spelen. In het boek gaat de verteller in gesprek over Robbert en legt uit wat er aan de hand is en wat Robbert kan doen om zijn leerangst kwijt te raken.
VVD en D66: gratis kinderopvang en leerplicht al vanaf 4 jaarOm onderwijsachterstanden weg te werken zouden alle kinderen vanaf 4 jaar verplicht naar school moeten, in plaats van vanaf 5 jaar zoals nu het geval is. Ook moet er (bijna) gratis kinderopvang komen. Dat staat in ‘de aanzet voor een regeerakkoord’ die VVD-leider Mark Rutte en Sigrid Kaag van D66 afgelopen zomer samen hebben geschreven. Ook willen VVD en D66 dat er meer geld naar het onderwijs gaat.
Scheiden doet lijden, opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking & meer in PIP 122PIP 122 is verschenen. In deze nieuwe editie onder meer een interessante biografie van Judith Wallerstein (1921-2012). Zij liet als eerste zien wat een scheiding met kinderen doet. Verder een lezenswaardig interview met dr. Bruno Vanobbergen.
Zeeuws Pact versterkt samenwerking gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulpEerder en betere ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders die dat (op school of thuis) nodig hebben. Dat is het doel van het Zeeuwse Pact Kinderogen. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het schoolmaatschappelijk werk. Samen willen zij de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs en ondersteuning (jeugdhulp) versterken.
Jonge nieuwkomers taalsterker maken? De rol van prentenboeken bij woordenschatontwikkelingHallo, ik heet Joke zeg ik als ik een nieuwkomersklas binnenstap. Tegen Engelstalige volwassenen zeg ik er vaak achteraan: that is no Joke. Voor Spaanssprekende lezers klinkt mijn naam als: Gokke, terwijl Portugezen het ongeveer als Sjoeke zullen uitspreken.
NPO: inzet van bso-medewerkers in de klasPedagogisch medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang (bso) hebben vaak beperkte arbeidscontracten op de bso, namelijk de uren buiten schooltijd en vooral op de maandag, dinsdag en donderdag, en in de schoolvakanties. Deze medewerkers zouden tijdens de schooluren dan ook goed ingezet kunnen worden voor de uitvoering van interventies voor het Nationaal Programma Onderwijs.
Nieuw | Blindebeest. Welk dier heb ik hier?Blindebeest. Welk dier heb ik hier? is een grappig en interactief boekje. Er valt veel te zien en het is spannend omdat de kinderen zelf mee kunnen raden. Aap mag beginnen. Hij krijgt een blinddoek voor en zoekt een van de andere dieren. De kinderen moeten helpen raden welk dier het is. Zou jij bijvoorbeeld de staart van een giraf herkennen? Op de volgende bladzijde zie je het hele dier. Aap, Olifant, Neushoorn, Giraf en Zebra hebben plezier in het spel. Maar pas op voor Tijger! En doet de kleine Mol ook mee?
CNV: luchtkwaliteit op honderden scholen niet in ordeIn het noorden van het land zijn de leerlingen alweer een week naar school, maar de ventilatie in veel schoolgebouwen is nog steeds niet op orde. Uit een peiling van vakbond CNV Onderwijs blijkt dat maar een derde van het personeel op het primair en voortgezet onderwijs vindt dat de ventilatie goed geregeld is, in het mbo nog geen kwart.
De eerste 1000 dagen beïnvloeden het hele levenEen slechte start in de eerste duizend dagen na de conceptie zet een kind een leven lang op achterstand, schreef het NRC onlangs. Dat een slechte start langdurige gevolgen kan hebben, opperde de Britse epidemioloog David Barker al zo’n dertig jaar geleden.
Hulp bij hoogbegaafdheid in de klasHoe ga je om met een leerling die hoogbegaafd is? En wat kun je doen als een leerling komt thuis te zitten met een schooltrauma? In de podcastserie Een intense reis gaat Marije Hofland in gesprek met deskundigen gerelateerd aan het gelijknamige boek, waarin onder meer tips en adviezen staan voor ouders, leerkrachten en andere professionals die werken met hoogbegaafde kinderen.
Geleide fantasie en beweging om het lees- en schrijfproces te bevorderenDe scholen beginnen weer. Het kan een hele overgang zijn: van groep 2 naar groep 3. Kinderen in groep 3 moeten leren lezen en schrijven. Dat is spannend voor ze: er wordt veel van ze verwacht! En in groep 4 verschuift de tijdsbesteding van technisch lezen steeds meer naar begrijpend lezen. En dan … al die nieuwe indrukken en een nieuwe groep. Hoe kun je kinderen in groep 3 en 4 helpen bij het lees- en schrijfproces, anders dan methodes voorschrijven?
Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen: 'Geen luxe, maar noodzaak'De hoogbegaafde zoon van Marije Hofland zit al twee jaar thuis met een schooltrauma. Marije schreef hier het boek Een intense reis over. In de hoop dat er een meer passend onderwijs komt voor hoogbegaafde kinderen. "Het huidige systeem maakt deze kinderen echt kapot”, zegt Marije in gesprek met het RTL Nieuws.
G50-experts denken na over oplossingen kansenongelijkheidTijdens de eerste G50 voor gelijke kansen in het onderwijs zijn op 29 juni vijftig invloedrijke mensen en organisaties op dit gebied bijeengekomen in Den Haag. Zij dachten na over ideeën en oplossingen die snel in de praktijk kunnen worden gebracht. De G50 werd georganiseerd door JINC, een non-profitorganisatie die jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand helpt bij hun start op de arbeidsmarkt.
Podcast Onderwijs leiden met hart en ziel over 'Leiding geven zonder opsmuk'Het was een turbulent schooljaar vol coronaproblematiek, met leerachterstanden en in sommige vallen ook docenten die er doorheen zaten. Velen (alleen de regio Zuid nog niet) genieten van een welverdiende vakantie. U wellicht ook, maar voor u het weet begint het nieuwe schooljaar en denkt u na over de volgende vraag: Hoe moet ik leidingen geven aan mijn team?
SER-advies: beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansenInvesteer in ontwikkeling en kwaliteit van leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en pak het lerarentekort aan. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in haar nieuwste rapport, over de gelijke kansen in het onderwijs. De SER vindt de plek van ‘de wieg’ nog steeds té bepalend voor de kansen die kinderen krijgen in hun leven. De coronacrisis heeft deze bestaande kansenongelijkheid nog vergroot.
Nieuw | Een intense reis. Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltraumaEen intense reis is het verhaal van een moeder wiens hoogbegaafde zoon met schooltrauma is uitgevallen op het basisonderwijs en hierdoor één van de vele duizenden thuiszitters werd die Nederland rijk is. Het thema is zeer actueel, want begin deze maand oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) de nodige maatregelen moet treffen om het recht op passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen vast te leggen. Nu krijgen zij vaak niet de hulp die zij nodig hebben.
Hoogbegaafd, en toch niet op school. Waarom zijn er zoveel hoogbegaafden onder de thuiszitters?“Mama, ik kan beter weglopen. Ik ben anders en hoor toch nergens bij…” Dit is wat mijn zoon riep na een jarenlange strijd om passend onderwijs voor hem te realiseren. Doordat hij niet kreeg wat hij nodig had om goed te functioneren en hij steeds slechter in zijn vel kwam te zitten, liet zijn gedrag op school ook steeds meer te wensen over. Werken wilde hij niet meer en hij werd steeds bozer, gefrustreerder en angstiger.
NIEUW | Visual Thinking Strategies. Met kunst het leren op school verdiepenVan leraren wordt vandaag de dag meer gevraagd dan frontaal lesgeven op de ‘ouderwetse’ manier. Nieuwe visies zoals ontdekkend en onderzoekend leren of ontwikkelingsgericht onderwijs vragen om een nieuwe invulling van de rol van de leraar. Hoe geef je les in kritisch denken en activeer je je leerlingen? Visual Thinking Strategies (VTS) is een toegankelijke en praktische methode die helpt om gestalte te geven aan deze nieuwe pedagogisch-didactische visies.
PIP 121: De millennials hebben een joekel van een probleem, kinderen met een beperking & meer...Het nieuwe nummer van PIP is nu verkrijgbaar. Zowel online als in print. In de nieuwe editie onder andere: De millennials hebben een joekel van een probleem, kinderen met een beperking & meer...
NPO: bso-medewerkers mogen werken op de basisschoolBasisscholen mogen met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang inzetten in de klas. Zo kunnen zij extra pedagogische expertise en ondersteuning de school in. Voordeel voor bso-medewerkers is dat zij meer uren kunnen maken. Hierdoor wordt ook de samenwerking en de overdracht tussen kinderopvang en school versterkt.
'Gemakkelijk opvoeden. Tips en tricks voor ouders van basisschoolkinderen'Opvoeden doe je vaak op gevoel, je intuïtie vertelt je wat je moet doen. Tegelijkertijd is opvoeden soms ook heel bewust. Je hebt bijvoorbeeld ideeën over wat je je kinderen echt graag mee wilt geven of je hebt ervaringen die jij jouw kinderen wilt besparen.
Kabinet investeert miljarden extra in jeugdzorgEr gaan de komende jaren miljarden meer naar de jeugdzorg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak, die de Vereniging van Gemeenten heeft aangespannen tegen het kabinet. Een ruime week na een uitspraak van een ‘commissie van wijzen’ stelt het demissionaire kabinet 1,3 miljard euro extra beschikbaar in 2022 voor gemeenten, ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen voor dat jaar.
‘Meiden met ADHD over het hoofd gezien’"Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor meiden met ADHD, omdat ADHD bij meiden in het verleden vaak werd gemist. Daarom ben ik blij met dit boek”, reageerde een enthousiaste Ruth Mijnen nadat zij het nieuwe boek Nog steeds druk en dromerig. Werkboek voor tienermeiden met ADHD van auteur Jacqueline van de Sande in ontvangst nam. Mijnen is wethouder Sociaal Domein in gemeente Montferland
'Aandacht voor actief burgerschap in klas loont'Actief burgerschap draagt bij aan het functioneren van de samenleving op lange termijn en aan het welbevinden van jongeren. Het stimuleert jongvolwassenen om later politieke activiteiten te ontplooien. Dat concludeerde Edwin Slijkhuis uit een onderzoek waarop hij 20 mei jongstleden promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Partners door dik en dun: de PODcastDe auteurs van het boek Partners door dik en dun: het groeiboekje voor ouders als partners zijn nu ook begonnen met een podcast, te beluisteren via Spotify. Het wordt een hele serie over de eerste 1000 dagen en de rol van (en tussen) de ouders.
NIEUW | Nog steeds druk en dromerig. Werkboek voor tienermeiden met ADHDNog steeds druk en dromerig geeft een kijkje in het leven van Kiki, een tiener met ADHD. Ze kan heel druk zijn én heel dromerig. In dit boek vertelt ze over haar belevenissen, die vaak leuk, grappig en spannend zijn en soms vervelend. Haar leven is nooit saai! In haar dagboek schrijft ze hoe ze zich voelt en wat ze denkt, wat ze goed kan en wat haar moeite kost. Hoewel ze het niet altijd gemakkelijk vindt om ADHD te hebben, komt het haar ook goed van pas!