Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP117

Kinderen & beeldschermen

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

Jesse en de jongeren (REDACTIONEEL PIP 117, 2020)Er is flink gelachen om het voorstel in het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks om alle 18-jarigen te voorzien van een startkapitaal van 10.000 euro. Voor zover partijleider Jesse Klaver aan de tafel van het NPO1-programma De vooravond op 9 oktober medestanders trof, lieten die zich op een dodelijke manier ironisch uit.
Interview | ‘De geletterde ontwikkeling begint al in de voorschoolse fase’Het aantal ongeletterde 15-jarigen is tot 24 procent gestegen. Nergens in de ontwikkelde landen is de weerzin van jongeren om te lezen zo groot als in ons land. Bas Levering sprak met prof. dr. Roel van Steensel naar aanleiding van de herziene versie van De doorgaande leeslijn van Stichting Lezen. Op welke wetenschappelijke kennis zijn de pogingen om de negatieve spiraal te doorbreken gebaseerd?
Pedagogiek | Een PISA voor vijfjarigen?In een aantal landen is de OECD gestart met een onderzoek naar de prestaties van 5-jarigen. Drie landen hebben meegedaan aan de pilot en de OECD wil uitbreiden. Helma Brouwers volgt de ontwikkelingen. Zij vraagt zich af wat het kan betekenen voor de kwaliteit van onderwijs aan jonge kinderen als ook Nederland gaat meedoen.
Praktijk | Kinderen en beeldschermenSchermen zijn niet meer weg te denken uit het kinderleven. Dit leidt bij opvoeders vaak eerder tot twijfel dan tot optimisme, maar media hebben ook veel moois te bieden, zoals bleek tijdens de lockdown eerder dit jaar. Het is daarom tijd voor een nieuwe benadering in de (media)opvoedondersteuning: een die nadruk legt op hoe belangrijk media voor kinderen zijn, en die ouders en kinderen helpt om er op een goede manier mee om te gaan. Die benadering bieden Peter Nikken en Dian de Vries in hun recent verschenen boek De schermwijzer.
Praktijk | Luisteren zonder te oordelen in onderwijs en zorgIn de gesprekken van hulpverleners of leerkrachten met jongeren overheerst vaak de stem van professionals als beter-wetenden, conform het medische en onderwijskundige model: protocollair – een gebroken been genezen met zes weken gips – en door methoden en programma’s uit te voeren zonder echt af te stemmen. Maar als dat niet gaat zoals verwacht, slaan onzekerheid en twijfel toe. Geke Klapwijk en Peer van der Helm presenteren hiervoor een andere invalshoek: beter leren luisteren.
Pedagogiek | Geduld als praktische uitdagingGeduld is een weinig ‘sexy’ onderwerp. In de onderwijspraktijk van alledag komt het niet vaak ter sprake. Toch is het goed zo nu en dan even stil te staan bij de spanning tussen geduld en ongeduld. Soms geeft een voorval in de klas daar ook alle aanleiding toe.
Scouting ontstond min of meer per toeval, maar explosief. Het boek Aids to Scouting, dat de inspecteur-generaal van de Britse cavalerie Robert Baden-Powell in 1908 schreef voor spionnen van het leger, werd onverwacht gebruikt door honderden jongens in Engeland, waarna er spontaan allerlei scoutinggroepen verrezen.
Onderzoek | Samen opvoedenHoe ervaren ouders van kinderen die in een gezinshuis wonen de samenwerking met de gezinshuisouders? Vaak gaat het in deze samenwerking vooral over de ontwikkeling van het kind, maar aandacht voor de beleving van de ouders blijkt ook van groot belang.

Nieuws

9e geheel herziene druk 2020 | Praten doe je met zijn tweeënDeze herziene uitgave van het klassieke boek van het Hanen Centre is een ‘must’ voor ouders, logopedisten, taal-spraakpathologen en andere deskundigen die werken met of zorgen voor jonge kinderen met een vertraagde taalontwikkeling.
Mijlpaal: 5000 PIP-leden op LinkedIn!De LinkedIn-groep van PIP is de grens van 5.000 leden gepasseerd. Om deze mijlpaal te vieren kan iedereen nu op een voordelige manier kennismaken met het tijdschrift PIP. Hoe u het beste kennismaken met het Pedagogische vakblad PIP? Nou zo dus:
Nieuw | Stiefvadergezinnen. Hoe ze functioneren en waarom ze zo functionerenIn dit boek staan stiefvaders centraal: hoe voelt hun positie, welke rol willen ze innemen, waar nemen ze verantwoordelijkheid voor? Stiefvadergezinnen functioneren heel anders dan stiefmoedergezinnen. De onderliggende problematiek is gelijk, maar een stiefvader mag zijn positie in het stiefgezin veel vrijer invullen.
Meerderheid kinderen voelt zich niet gesteund na huiselijk geweldBij ruim 50 procent van de gezinnen is de thuissituatie anderhalf jaar na een melding bij Veilig Thuis nog allesbehalve veilig. Slechts bij 30 procent van de gezinnen is het geweld anderhalf jaar na een melding gestopt. Verder zegt 50 procent van de kinderen geen hulp te krijgen, en 30 procent ervaart ook geen steun uit de omgeving. Dat blijkt uit het rapport ‘Kwestie van een lange adem van het Verwey-Jonker Instituut: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’.
Pleitnotitie: een kansrijke start voor álle kinderenIeder kind moet dezelfde kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De eerste jaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Daarom pleiten zeven landelijke organisaties in onderwijs en kinderopvang voor het recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De organisaties (VNG, BOinK, BK, BMK, SWN, PO-Raad en Regiegroep Kindcentra 2020) hebben hierover aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, een pleitnotitie overhandigd.
Belastingdienst en Toeslagen krijgen eigen inspectieVolgens externe experts van het kabinet is op de Belastingdienst en de dienst Toeslagen zwaar toezicht nodig, het liefst in de vorm van een inspectie. De verantwoordelijke staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen gaan mee in dit advies en willen dat de inspectie eind volgend jaar is opgericht en van start gaat.
‘Onze meester is heel creatief. Het komt er alleen niet altijd uit...’Op 24 november organiseert PACT voor Kindcentra een webinar waarin kindercorrespondent en oud-jeugdjournaalverslaggever Tako Rietveld met kinderen praat over hun tijd/ervaring op het ikc. Kijk en luister mee naar de verhalen van kinderen en tieners die op een kindcentrum zitten of hebben gezeten. Hoe ervaren c.q. ervoeren zij hun tijd op de kinderopvang en op school? Wat vinden ze goed en wat kan er volgens hen beter?
NIEUW | Reisgids zelfregulerend lerenHoe kunnen leerlingen actief en met plezier leren? Een manier is om leerlingen en hun leerkrachten inzicht te geven in zelfregulerend leren. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden waardoor ze meer grip krijgen op het leren en ontdekken wat hen motiveert in het leerproces. Binnen zelfregulerend leren zijn verschillende soorten strategieën te onderscheiden. Het gaat om cognitieve, metacognitieve en organisatiestrategieën en daarnaast metacognitieve kennis en motivatie.
Ouders willen betere samenwerking en versimpeling financieringHet overgrote deel van de ouders (82 procent) is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben. Bijna de helft van de ouders maakt gebruik van kinderdagopvang of buitenschoolse opvang, de andere helft valt terug op opa en oma.
Tips om een examenklas (inclusief docent) gemotiveerd te houden“Door het coronavirus staan leerlingen niet meer in de leerstand. Ze zijn zeer matig op gang te krijgen en iedere uit te voeren opdracht is er voor hen een teveel.“ Hoe ga je als docent hiermee om? Hoe houd je leerlingen en docenten gemotiveerd, zodat zij met een goed gevoel de examenperiode van 2021 in gaan?
Ouderparticipatiecrèches: wijziging in de Wet kinderopvangKinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang van hun kinderen op zich nemen, gaan vallen onder de Wet kinderopvang, schrijft kinderopvangstaatssecretaris Bas van ‘t Wout aan de Tweede Kamer.
Webinar Begeleiden van complex gedrag: psychologische flexibiliteit in de praktijkIn het basisonderwijs en in de kinderopvang ben je de hele dag met gedrag van kinderen bezig. Soms laat een kind probleemgedrag zien. Bijvoorbeeld als een kind steeds opnieuw onrustig en luidruchtig gedrag vertoont, waardoor zowel het kind zelf als de andere kinderen de les niet kunnen volgen. Of als een kind zo veel angst ervaart dat het nieuwe ervaringen uit de weg gaat, zodat het zich niet kan ontwikkelen. Wat is er voor nodig om het kind goed te kunnen begeleiden?
Wereldstotterdag | Durf J-J-Jezelf te zijn!Vandaag, donderdag 22 oktober, is het Wereldstotterdag. Dit jaar zet het StotterFonds zich tijdens de campagne rond Wereldstotterdag in voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het Stotterfonds kondigt deze bijzondere dag aan met de slogan DARE TO BE Y-Y-Y-YOU. Jezelf durven zijn als tiener is een hele kunst en dat geldt nog eens extra als je stottert.
Praten over corona met kinderenHoe praat jij met kinderen en jongeren over het coronavirus? Het is nog steeds onder ons en dit zal voorlopig ook zo blijven. Sommige kinderen en jongeren raken gefrustreerd, omdat de maatregelen hun vrijheid in doen en laten beperken. Andere kinderen en jongeren kunnen angstig zijn. Het is belangrijk om vragen te stellen en te luisteren.
Routekaart voor duurzame gebouwen met goed binnenklimaatDe PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceren een sectorale routekaart waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht.