Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP134

Participatie als proces en dialoog & meer

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

‘Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen.’ Zo eindigt Leo Vromans’ beroemde gedicht ‘Vrede’, waarin hij zijn belevingen van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog memoreert. Het behoeft geen toelichting hoe actueel dit gedicht is. Wie googelt op de vraag ‘hoe met kinderen over oorlog te praten’ krijgt nu een overvloed aan hits van media en pedagogische organisaties. In deze PiP gaat het vooral over de achterliggende pedagogische kwestie: hoe raak je over ‘lastige onderwerpen’ in goed gesprek met kinderen én met opvoeders onderling. Hoe kun je verschillende en soms tegenstrijdige ervaringen of optieken zo uitwisselen dat er, in plaats van verguizing, meer wederzijds begrip ontstaat?
Jorie Wieriks: ‘Ik ben iemand die altijd mogelijkheden en kansen ziet’Jorie Wieriks is de verpersoonlijking van het schoolbuurtwerk in Amsterdam. In aansluiting op de tijdgeest, de wensen van basisscholen, het gemeentelijk beleid en haar oneindige stroom aan ideeën over de stad, kinderen en educatie, ontwikkelt ze sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw levensechte projecten voor basisschoolkinderen.
Participatie als proces en dialoog‘Teken je droomspeeltuin!’ Kinderen mogen de nieuwe speelruimte in hun wijk helpen ontwerpen en slaan enthousiast aan het tekenen. En daar verschijnen ze, de schommels en glijbanen, en een groot zwembad, alles goed beschouwd een half pretpark. De vraag is leuk en kinderen vinden het tekenen fijn, maar met het resultaat is eigenlijk niet zoveel aan te vangen. En toch kan zorgvuldig opgebouwde participatie met kinderen prima leiden tot zorgvuldig doordachte voorstellen van kinderen.
Niet alleen ziek: de stilte doorbrokenOngeveer acht miljoen Nederlanders hebben * een chronische ziekte zoals reuma, MS of kanker. Zij leven met een grillig ziekteverloop, onzekerheid, vermoeidheid, pijn en energiegebrek. Onder hen zijn ook ouders; een op de tien scholieren woont samen met een chronisch zieke ouder.
Kansrijk leren omgaan met taaldiversiteitIn Amsterdam zijn meertalige kinderen in de meerderheid: meer dan zestig procent spreekt thuis een andere taal dan of naast het Nederlands. Wat betekent deze meertalige realiteit voor professionals die met kinderen en jongeren werken? Amsterdamse jeugdprofessionals vertellen hoe zij daarmee omgaan en welke uitdagingen zij tegenkomen. Ook doen zij aanbevelingen voor opleidingen om toekomstige jeugdprofessionals beter voor te bereiden op situaties waarin naast het Nederlands nog andere talen een rol spelen.
Sexting onder jongeren is inmiddels een vrij gangbare activiteit. Maar hoe kunnen we ze beschermen tegen misbruik van seksuele beelden in een tijd waarin een foto of video met één druk op de knop is doorgestuurd? Misbruik van seksueel beeldmateriaal ligt op de loer. De sleutel voor de aanpak van dit probleem ligt niet direct bij de slachtoffers, maar vooral bij de potentiële doorstuurders van seksueel beeldmateriaal.
De regenboogdialoogStel je voor: met de beste intenties dost een school een trap uit in de kleuren van de regenboog om aandacht te vragen voor diversiteit. Vervolgens lijkt de hele wereld over de school heen te vallen. Boze mails, een petitie, landelijke pers: het dorp Winterswijk is te klein. Hoe blijf je dan in contact met je leerlingen, ouders en medewerkers en kun je koers behouden?

Nieuws

Week van Inclusief Onderwijs | Iedereen aan boord!

Het is de Week van Inclusief Onderwijs. Dit jaar ligt de focus op de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Daarom aandacht voor onderstaande boeken, waaronder Iedereen aan boord!.

Het boek Iedereen aan boord!, is geschreven voor alle professionals die in klas, school, of samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

EndObesity: Europese samenwerking in de strijd tegen kinderobesitasObesitas bij kinderen is een groeiend gezondheidsprobleem. Het Europese project "EndObesity" streeft naar innovatieve strategieën voor preventie. Dr. Romy Gaillard, kinderarts en EndObesity projectleider van het Erasmus Universitair Medisch Centrum, deelt in een exclusief interview inzichten over het project.
Rosalie en Esra werken in de zorg en het onderwijs, en hebben veel ervaring met de mentale gezondheid van patiënten en leerlingen. In deze podcast praten zij over hoe je in je werk en als mens met dit thema om kan gaan.
Tweede Kamer wil schoolzwemmen weer invoerenOnlangs behaalde het 38-jarige GroenLinks-PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis zijn zwemdiploma. Als kind heeft hij nooit leren zwemmen, wat hem eigenlijk altijd heeft belemmerd. Nadat zijn kinderen op zwemles zaten en zich afvroegen waarom hun vader geen diploma had, besloot hij alsnog te leren zwemmen. Een jaar later kreeg hij dan eindelijk dat felbegeerde, welverdiende bewijs van zwemvaardigheid.
ADHD mogelijk cruciaal voor oermens

Het leven met ADHD is soms knap lastig, maar vroeger was dit wellicht een groot voordeel voor de mens. Volgens buitenlandse onderzoekers zouden typische kenmerken, zoals impulsiviteit en een gebrek aan concentratie, hebben geholpen bij het zoeken naar voedsel. 

Conferentie REGGIO EMILIA in NederlandSamenwerking TOEVAL GEZOCHT en de Buitenkans
Datum: 19 april 2024 in Prodent Fabriek, Amersfoort met medewerking van Reggio Children
Wat betekent welzijn voor ouders en andere verzorgers?

Het opvoeden van een kind vandaag de dag betekent vaak omgaan met de druk om de perfecte ouder te zijn, met weinig externe ondersteuning. Dagelijkse worstelingen zijn nog uitdagender als ouders in steden, conflictgebieden of gemeenschappen met een laag inkomen wonen. De Bernard van de Leer Foundation vraagt hier aandacht voor, onder andere in de vorm van een jaarlijks magazine. In 2023 stond de volgende vraag centraal: Wat betekent welzijn voor ouders en andere verzorgers?

Ambtelijk advies: maak stelsel kindregelingen eenvoudiger voor oudersKom tot één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader. Dat is volgens een ambtelijke verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Dienst Toeslagen, SVB en het ministerie van Financiën een belangrijke stap om het stelsel van kindregelingen (kinderbijslag en kindgebonden budget) eenvoudiger, zekerder en voorspelbaarder voor ouders te maken. Zo kan het kabinet de financiële ondersteuning van gezinnen verbeteren. Ook ouders, gedragsexperts en andere belanghebbenden zijn bij de verkenning betrokken.
Alfje, het letterbeest | Tekstloze versie nu in acht talen!

Naast de hardcover is er ook een tekstloze versie verschenen. De tekstloze e-versie is bedoeld voor iedereen die het avontuur van Alfje in zijn eigen woorden wil vertellen in een andere taal dan het Nederlands. 

‘Leerkrachten gaan meteen minder werken bij meer loon’Een deel van de leerkrachten in het basisonderwijs gaat minder werken nu zij vanwege hogere cao-lonen meer zijn gaan verdienen. Dat zegt directeur Elisabeth Rosema van openbare basisschool Het Scala in Amersfoort tegen De Telegraaf. Zij vertelt dat het grote lerarentekort haar nog steeds soms slapeloze nachten bezorgt.
BLOG | 'Met je mobiel naar bed?  Ouders, waarom laten jullie dit toe?'"Vannacht ontving ik een appje van Neeltje (niet haar echte naam). Het was 1:15u. Ze voelde zich verdrietig en kon niet slapen. Ik las het appje pas vanmorgen. Neeltje is een meisje dat heel gevoelig is voor wat anderen van haar vinden. Ze is een mooie, slanke meid, maar ze vindt zichzelf dik en lelijk.
Nieuw | Autisme op school. ASS en ATO in basis- en voortgezet onderwijs

In Autisme op school legt Martine Delfos in heldere, praktische taal uit wat autisme op school betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan.

 

In gesprek over aandachtsvolle jeugdzorgAandacht in jeugdzorg is te vaak bijzaak. Dit kan ernstige gevolgen hebben. “Als kinderen te weinig aandacht krijgen, stokt hun ontwikkeling”, vertelt hulpverlener Eva. Ze maakt zich grote zorgen.
Burgemeesters, wethouders en wijkagent lezen voor en delen 250 keer 'Kat Kaat is weg' uit

Ook nieuwkomersklassen vieren op woensdagochtend 24 januari het Nationale Voorleesontbijt. Burgemeesters Koen Schuiling en Jan van Zanen lezen in Groningen en Den Haag voor aan jonge nieuwkomers uit het prentenleesboek Kat Kaat is weg dat specifiek voor hen gemaakt is. Drie wethouders doen dat in Amsterdam en Utrecht. In Zaltbommel neemt een wijkagent deel aan de feestvreugde; scholen en klassen ontvangen exemplaren van Kat Kaat is weg, dat is uitgegeven door Uitgeverij SWP.

Hoop een thuis geven | Het dagelijkse en professionele leven in en rond gezinshuizenIn Nederland bieden momenteel gezinshuisouders in 1000 gezinshuizen een thuis aan een kleine 4000 kinderen. Deze kinderen wonen bij de gezinshuisouders in huis en zijn een onderdeel van het natuurlijke gezinssysteem. Gezinshuizen bieden een thuis aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen.
30 mei | Middagsymposium Werken in gedwongen kader: veerkrachtige cliënten en professionalsForensisch sociale professionals werken met mensen die vanwege hun delictgedrag in aanraking komen met Justitie. Gedrag dat onwenselijk en ingrijpend is voor de samenleving, de samenleving begrenst dat dan ook met een Justitiële ingreep. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met meervoudige problematiek. Lang niet altijd staan ze op voorhand open voor hulp.
Brochure bekostiging primair onderwijs 2024In de brochure bekostiging PO 2024 legt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit hoe zij de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden berekenen. Daarnaast legt OCW uit wat de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging zijn.
NIEUW | Medemenselijk opvoeden. Samenlevingspedagogiek voor een hoopvolle en daadkrachtige generatie

Medemenselijk opvoeden gaat over de vraag hoe we nieuwe generaties via opvoeding, vorming en onderwijs kunnen toerusten en enthousiasmeren voor het leven in een vrije, rechtvaardige en solidaire samenleving. Dat is een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en voldoende kansen krijgen om tot bloei te komen; waarin ze het recht hebben hun stem te laten horen en bereid zijn elkaar te hulp te schieten als de nood aan de mens is. Dat laatste klinkt misschien vanzelfsprekend, maar is het geenszins.

ADHD bij meisjes: 14 tips!Je wil natuurlijk dat meisjes met ADHD lekker in hun vel zitten en dat ze zich goed ontwikkelen. Je doet je best ze te begrijpen en misschien zoek je, net als veel anderen, naar manieren om met hun gedrag om te gaan. Deze 14 tips kunnen je op weg helpen.
NIEUW | Wij zijn ons zelf. Inzicht in onszelf en de wereld om ons heen

Wie zijn we eigenlijk? Wat maakt ons tot wie we zijn? En hoe beïnvloeden onze omgeving, onze gedachten en onze interacties ons begrip van onszelf? Wij zijn ons zelf biedt een diepgaande analyse van deze en vele andere vragen. Jaap van der Stel neemt u mee op een reis door de complexe lagen van het zelf. Van de biologische basis en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen tot de rol van taal en de mogelijkheid van persoonlijke transformatie. 

Een onmisbaar boek voor iedereen die te maken heeft met kinderen in problematische situatiesEllen Hollink-Wolda werkte jarenlang als schoolmaatschappelijk werker op drie basisscholen in een achterstandswijk in Rotterdam en met kinderen van vluchtelingen en migranten. Veel van deze kinderen komen uit sociaal zwakke, taalarme milieus en de leefomstandigheden van deze gezinnen zijn zwaar. Werkend met deze kinderen merkte Ellen dat de gangbare gespreksmethode niet functioneerde door het ontbreken van een toereikende woordenschat.
Basisscholen Almere stappen gezamenlijk over op vierdaagse lesweekHet tekort aan leerkrachten in Almere is zo groot dat basisscholen overgaan op een vierdaagse lesweek. ‘We kunnen niet anders’, zegt Marc Kammeraad van scholengemeenschap Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) tegen RTL Nieuws. Ouders in Almere met kinderen op een basisschool ontvangen deze week een brief namens een zestal scholengemeenschappen over het lerarentekort.
Voor (toekomstige) docenten, schoolleiders en hun leerlingen/studenten: Het grote werken aan democratie-boek

Oud-minister van Onderwijs, Arie Slob, zei eerder dat Nederlandse scholieren ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in omringende landen te weinig kennis hebben van de basisprincipes van democratie en rechtsstaat. De meeste scholen hebben geen uitgewerkte visie en werken er niet op een samenhangende wijze aan. Daarom is het boek De anatomie van democratie. Het grote werken aan democratie-boek verschenen. 
 

Sinds kort is de website www.jeugdpsychiatrie.nl vernieuwd. Met een overzicht van diagnostiek, behandelingen en casuïstiek.
Uit de handel? Wel digitaal!Soms is het moeilijk om aan een boek te komen dat uit de handel is. Dat terwijl het zo zonde is om al die relevante kennis over pedagogiek verloren te laten gaan. Om kennisverlies tegen te gaan, wordt de kennisbank Pedagogiek Digitaal uitgebreid met boeken. De komende tijd houden we je op de hoogte van alle werken die online te vinden zijn.