Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP110

Kind als expert

Pleidooi voor andere manieren van aanmodderen (Redactioneel PiP 110, september 2019)Op 10 juni 2019 stond in de Volkskrant een merkwaardig ingezonden stuk dat veel ophef veroorzaakte. Onder de titel ‘Volharden dat onderwijs gelijke kansen biedt, is moreel dubieus’ werd ervoor gepleit om, in navolging van de Griekse filosoof Plato, een reductie van de onderwijsongelijkheid te bewerkstelligen door iets te doen aan de ‘onverdiende’ voordelen die sommige kinderen van hun ouders meekrijgen.

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

 

Interview | Doret de Ruyter

'Het humanisme heeft als voordeel dat het in een seculiere samenleving als het ware hét geloof is'

Vijftien jaar werkte ze als hoogleraar theoretische pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op 28 mei 2019 hield ze haar inaugurele rede als hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht onder de titel De betekenis van educatie. Een bijdrage aan menselijk floreren in en diverse samenleving. Bas Levering sprak met prof. dr. Doret de Ruyter.
Bas Levering

Lees het artikel via deze pagina.

Onderzoek | De sexy avonturen van jongeren op sociale media

Hoe gaan jongeren om met seksualiteit op sociale media? Uit de pers en uit onderzoek komt vaak een negatief beeld naar voren. Onderzoek onder jongeren zelf leverde een genuanceerder beeld op.
Marijke Naezer

Lees het artikel via deze pagina

Onderzoek | Hart voor jeugd?

Jeugd- en gezinsprofessionals doen hun werk vanuit hun hart. Dit lijkt voor de hand liggend en mooi, maar er zijn ook schaduwkanten.
Bregje Spaans en Loes Houweling

Lees het artikel via deze pagina.

Biografie | Alfons Chorus

Psycholoog Alfons Chorus (1909-1998) opereerde vooral binnen de katholieke zuil. Hij had een scherpe blik op 'probleemkinderen'.
Rogier Chorus

Lees het artikel via deze pagina.

Onderzoek | Kind als expert van het dorp

Kinderen hebben hun eigen ideeën over wat hun buurt of dorp aantrekkelijk maakt.
Hilde Wierda-Boer en Korrie Melis

Lees het artikel via deze pagina.

Pedagogiek | Een pleidooi voor evolutionaire pedagogiek

Een oproep aan pedagogen om vanuit een evolutionair perspectief naar groei en ontwikkeling van kinderen en ouderschap te kijken.
Hans Koppies

Lees het artikel via deze pagina.

Nieuws

Samen gaan we voor een geletterd Nederland!Zondag 8 september is het Werelddag Analfabetisering. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering van 9 tot en met 15 september. Tijdens deze week zetten verschillende organisaties, bedrijven en initiatieven zich actief in om geletterdheid onder Nederlanders te stimuleren. In Nederland zijn er namelijk zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden en zij hebben het steeds moeilijker om in de moderne samenleving te navigeren. Het centrale thema van de Week van de Alfabetisering is dit jaar: DURF! In de strijd tegen laaggeletterdheid en analfabetisme zijn de jonge jaren van cruciaal belang. Op dit moment is de kans één op tien dat een kind laaggeletterd de maatschappij betreedt. Kinderen moeten daarom vanaf jonge leeftijd aangemoedigd worden hun taalvaardigheden te ontwikkelen.
De Kindertelefoon viert 40e verjaardagDe Kindertelefoon bestaat 40 jaar en ter gelegenheid hiervan is Hare Majesteit Koningin Máxima op 5 september 2019 aanwezig bij de viering op het hoofdkantoor in Utrecht. Op deze dag gaat de jubileumcampagne officieel van start.
Krachtige preventie laaggeletterdheidLaaggeletterdheid is een drempel om deel te nemen aan onze samenleving. Daarom trekt het kabinet van 2020 tot 2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit is aanzienlijk meer dan in de voorgaande periode 2015-2019, zo meldde de Rijksoverheid afgelopen maand. Minister Van Engelshoven: "Dit kabinet staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. Een tekort aan deze vaardigheden vormt een barrière om zelfstandig mee te doen in onze maatschappij, online én offline. Daarom investeren we flink zodat mensen hun basisvaardigheden kunnen verhogen." Dit is precies waar Hetty van Berg, Irma Land en Iris Meijsing zich voor inzetten met 'Liefde voor letters en lezen'.
Een must-have voor beelddenkers in het voortgezet onderwijs!Het nieuwste boek van auteur, leerkracht, remedial teacher, kindercoach en beelddenker Tineke Verdoes is een praktische handleiding voor beelddenkende pubers. Het boek geeft antwoord op vragen als Wat is beelddenken nou precies? Hoe werkt mijn brein als beelddenkende puber? Welke studievaardigheden kunnen mij helpen? Ook bevat het boek niet alleen studietips van en voor professionals (zoals een Cambridge docent, een kindercoach, een mentor), maar vooral ook heel veel tips van jongeren en mede-beelddenkers.
Het leven van een puber in kort bestekHet leven van een puber is turbulent: dat was altijd al zo en dat is nu niet anders. Wat wel anders is, is de tsunami aan eisen en verwachtingen die het leven met sociale media aan je stelt. Er is nu een briljante video waar in ruim 17 minuten het dagelijkse leven van een puber wel heel duidelijk wordt.
School en opvoeding radicaal overboord gooien: waarom wel, waarom niet?PiP 106 (december ’18) bevat een artikeldrieluik naar aanleiding van het boek ‘Leven zonder school’ van Johan van Eeckhout en Freddy Bonnu. Na een inleiding door deze auteurs geven Joop Berding en Saskia van Oenen commentaar op het boek. Joop Berding waardeert de onderwijskritiek erin, maar niet de alternatieven. Saskia van Oenen sluit zich deels bij Berding aan, maar neemt het op voor buitenschools leren en radicale geluiden over onderwijs en opvoeding. Ter afronding van de discussie hieronder een reactie van Johan van Eeckhout.
TaalontwikkelingsstoornisIn een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld éen kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind. Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op herstel.
ACT voor jongeren met de DNA-V methodeDe DNA-V methode van Louise Hayes en Joe Ciarrochi biedt krachtige technieken die voortkomen uit de acceptatie en commitment therapie en positieve psychologie. Tijdens een middagsymposium op 18 april bespreken Floor Reeze (ACT coach en trainer. Coach in Actie) en Maaike Steeman (GZ-psycholoog gespecialiseerd in ACT, trainer en auteur van ‘Wonderlijke binnenwereld’) hoe je de DNA-V methode ACT kunt vertalen naar de belevingswereld van jongeren. Door actief aan de slag te gaan met oefeningen ervaar je hoe het werkt, zodat je ook zelf met de methode aan de slag kunt.