Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP119

Coronarekening, diversiteit in kinderboeken & meer

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

Dat brengt wat ontmenselijking met zich mee (REDACTIONEEL PIP 119, 2021)Er is al veel gespeculeerd over de vraag wat er na de Covid-19-pandemie definitief veranderd zal zijn. In de wereld van het onderwijs zal beslist veel meer gebruik worden gemaakt van ICT. Voor een snelle invoering van het gebruik van technologische hulpmiddelen op deze grote schaal was echt een ramp als deze nodig. De communicatietechnologie, die het mogelijk maakte dat het onderwijs ondanks de gedwongen sluiting van de scholen door kon gaan, was al jaren beschikbaar.
Interview | Jeannette Doornenbal: ‘Optimisme is een morele plicht’Dr. Jeannette Doornenbal was van 2006 tot 2020 lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool in Groningen. Eind september 2020 ontving ze voor haar bijzondere werk de Hanzepenning. In het juryrapport wordt zij omschreven als een bevlogen pedagoog voor wie ieder kind telt en voor wie inclusie gedurende haar hele loopbaan de drijfveer is geweest. Begin december keek Bas Levering met haar terug en vooruit.
Opinie | Kinderen van de coronarekeningDe belangen van jongeren en kinderen worden nauwelijks meegewogen in het coronabeleid, stelt orthopedagoog Hans Koppies. De huidige maatregelen berokkenen grote schade, waardoor juist de meest vitale generatie het kind van de coronarekening wordt. Een pleidooi voor meer pedagogiek in het coronadebat.
Pedagogiek | Een schoolplein voor iedereenLeerlingen in het basisonderwijs brengen een flink deel van hun tijd door in pauzes op het schoolplein, gemiddeld vijfenhalf uur per week. Het schoolplein biedt allerlei ontwikkelingsmogelijkheden, niet alleen motorisch, maar ook sociaal-emotioneel en cognitief. Of leerlingen zich op deze terreinen daadwerkelijk ontwikkelen, hangt af van de inrichting van het schoolplein en de wijze waarop activiteiten worden aangeboden en begeleid.
Praktijk | Diversiteit in kinderboekenIn de boekwinkel waar ik rondkeek, stapt een jong gezin binnen. ‘Waar moeten we kijken voor boekjes met zwarte gezichten en een afro, zodat ons kind zichzelf kan herkennen?’ Hé, dacht ik, dat is ook een mogelijke invalshoek. Ik was namelijk, tegen het decor van afnemend leesplezier, op zoek naar diversiteit in kinderboeken. Daarbij concentreerde ik mij op met migratie verbonden diversiteit. Het aanbod bleek klein. Van de boeken die ik vond, presenteer ik er drie.
Onderzoek | Weten wat je aan elkaar hebtSinds de transitie en transformatie in het jeugddomein is er een groeiende vraag naar ondersteuning door vrijwilligers. Vaak krijgen gezinnen en jongeren die vrijwillige ondersteuning ontvangen ook hulp en ondersteuning van pedagogisch professionals. Dit vraagt om goede samenwerking tussen de vrijwilligers en de professionals. Studenten van de opleiding Ecologische Pedagogiek en onderzoekers van het Lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht onderzochten deze samenwerking. Zij kwamen tot de conclusie dat pedagogisch professionals de inbreng van vrijwilligers als medeondersteuners en als medeopvoeders onvoldoende benutten.
Praktijk | Maak kinderen medemakerWat is het mooie van theatermaken met kinderen? Het kan kinderen én hun publiek ervaringen meegeven die een nieuw betekenisvol licht op hun bestaan werpen. Om dat te laten gebeuren, zijn zowel pedagogische kwaliteiten als vakinhoudelijke (theater)kennis en vaardigheden nodig. Yvonne van Ginneken, theatermaker met kinderen en jongeren en pabo- docent, beschrijft haar visie en ervaringen.

Nieuws

Podcast: ADD Something Special, de bright side'A diagnose is not a label, it's a key to the door of understanding' Met deze vrolijke boodschap in het achterhoofd schoof Tirtsa Ehrlich onlangs aan bij de podcast ADD Something Special. Hierin vertelde boekenschrijfster en GZ-psycholoog Tirtsa over ADD en hoe je hiermee in verschillende situaties kunt omgaan.
Zesde Week van de Hoogbegaafdheid - 6 tot en met 14 maart 2021Het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid is het doel van de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’, die dit jaar voor de zesde keer plaatsvindt. Hoogbegaafdheid komt overal voor. Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen.
De Opvoedvraag: ‘Hoe was school?’ ‘Leuk.’ Hoe je wél een goed gesprek met je kind voertEen goed gesprek met je kind, hoe pak je dat aan? Voor het beantwoorden van deze opvoedvraag, raadpleegde de Volkskrant het oeuvre van dr. Martine F. Delfos; psycholoog, therapeut, wetenschapper en auteur.
Jeugdonderzoek direct toepassen in jouw werk?Als professional in de jeugdzorg of in het onderwijs heb je het met je dagelijkse werk al druk genoeg. Bij de Nationale Wetenschapsagenda vind je het meest relevante en spannende onderzoek over jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs: hoe leg je als wijkprofessional contact met moeilijk bereikbare jongeren in de wijk? Hoe verminder je stress bij scholieren? Welke leeftijd is significant voor het voorspellen van mentale gezondheid op latere leeftijd? Hoe bevorder je sociale cohesie in de klas?
Onderwijs keert zich tegen het wetsvoorstel jonge/oudere kindDe PO-Raad is tegen het wetsvoorstel om aparte opleidingsroutes voor het jonge of oudere kind mogelijk te maken. De sectororganisatie vindt dat een versmalling van bevoegdheden niet bijdraagt aan kwalitatief goed onderwijs en een betere arbeidsmarkt. Ook de Vereniging Hogescholen, de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het Lerarencollectief zijn kritisch op het wetsvoorstel.
CPB: opleiding en inkomen ouders zeer bepalend voor schoolsucces kindKinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet in. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Ongelijkheid van het jonge kind’. Uit het onderzoek blijkt ook dat de sociaaleconomische achtergrond van de ouders meer zegt over het schoolsucces van een kind dan een eventuele migratieachtergrond.
NIEUW PIP 119 | Kinderen van de coronarekening, diversiteit in kinderboeken & meer!De nieuwe editie van PIP is verschenen. In deze editie weer mooie en interessante artikelen. Onder andere over diversiteit in kinderboeken en over de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in de ondersteuning van jongeren en gezinnen.
Handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvangDe kans dat jonge kinderen, die in asielopvang verblijven, met een (taal)achterstand aan hun schoolcarrière beginnen is groot. Ruim 40 procent van de gemeenten met een COA-locatie geeft aan nog geen ve-aanbod te hebben, blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen, Oberon Onderzoek en Advies en Sardes.
Buitenschoolse opvang blijft dichtHet kabinet heeft dinsdag 23 februari besloten dat de buitenschoolse opvang vooralsnog dicht blijft. De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder – en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De bso blijft de komende periode beschikbaar voor de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.
Ouders.nl: na 25 jaar in nieuwe vormOuders.nl, de eerste onafhankelijke website (sinds 1996) voor ouders is meer dan flink opgefrist. Zonder overheidssubsidie is ouders.nl een website voor ouders, door ouders met meer dan 8,5 miljoen bezoeken in het afgelopen jaar.
Eenzaamheid, achterstanden of een kwetsbare situatie thuis. Bij kinderen leidt deze coronatijd tot angst, stress en somberheid. Scholen worstelen met deze problematiek, maar ‘lessen in ademhaling’ en ‘levenskunst’ kunnen deze kinderen helpen. Een basisschool uit Rotterdam heeft hier positieve ervaringen mee. Daarover berichtte het televisieprogramma Eenvandaag maandagavond. Carolien Gravesteijn, auteur van Ouderschap is jongleren, kijkt hier niet van op.
CBS: nieuwe achterstandsscores per basisschoolHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld.