Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP113

Accent passend onderwijs

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

 

Er is eind vorig jaar veel aandacht besteed aan de roman Een huwelijk in 2020 van Maurits Wagenvoort. In het boek, dat in 1923 uitkwam, waagde de auteur zich aan een gedetailleerde voorspelling van hoe onze wereld er vandaag de dag uit zou zien.

Interview | Remko Iedema

In het boek Baat het niet, dan schaadt het wel beschrijft Remko Iedema de wereld van de jeugdzorg en het onderwijs van twee kanten: als ouder die te maken krijgt met de gemeentelijke bureaucratie en als manager die gemeentelijke zorg moet organiseren. Bas Levering vroeg hem om een terugblik op vijf jaar passend onderwijs.

Bas Levering

Lees het artikel via deze pagina.

Pedagogiek | Het past niet, maar knellen doet het wel

Vijf jaar na de invoering zijn de randvoorwaarden voor goed passend onderwijs op veel plekken nog steeds onvoldoende gerealiseerd.

Cornee Hoogerwerf

Lees het artikel via deze pagina.

Pedagogiek | Pedagogiek Pedagogiek Jongens in het onderwijs

Vorig jaar verscheen De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Waarom een boek speciaal over jongens?

Lauk Woltring en Louis Tavecchio

Lees het artikel via deze pagina.

Longread | Passend onderwijs voor alle kinderen

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Scholen hebben ook een zorgplicht gekregen en zijn verant woordelijk voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is de doelstelling van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Deze doelstelling is vergelijkbaar met de doelstelling die bij de invoering van de Leerplichtwet van 1901 is geformuleerd, waarin het onderwijs als bron van aanhoudende zorg is gekenmerkt. Tegelijker tijd kwam toen de discussie op gang over wat beter zou zijn: inclusief onder wijs, samen naar school of exclusief onderwijs, aparte scholen voor speciaal onderwijs. Deze discussie zet zich tot op heden voort. Passend onderwijs als historisch heet hangijzer, waarbij telkens weer twee cruciale factoren onderbelicht blijven: deskundigheidsbevordering van de leerkracht en partnerschap met ouders.

Dorien Graas

Lees het artikel via deze pagina.

Praktijk | Ervaringsgericht leren in schoolmoestuinen

Een schoolmoestuin is een rijke leeromgeving. De laatste jaren groeit de aandacht voor groene schoolpleinen. Provinciale subsidies bieden uitgelezen kansen om een deel van het schoolplein in te richten als moestuin. Dit vereist wel maatwerk.

Annerie Rutenfrans

Lees het artikel via deze pagina.

Praktijk | Herdenken en vieren met ‘Juf op Straat’

Hoe kunnen we na 75 jaar de Tweede Wereldoorlog nog blijven memoreren met kinderen? ‘Juf op Straat’ Jorie Wieriks doet dit al veertig jaar in haar project ‘Herdenken en Vieren’ met basisschoolklassen in Amsterdam. Ze vertelde aan Saskia van Oenen hoe dit project zich in de loop der tijd uit velerlei inspiraties ontwikkelde.

Saskia van Oenen

Lees het artikel via deze pagina.

Nieuws

Steun in coronatijd: Muziek- en taalmateriaal voor kinderen!Hoewel binnen blijven belangrijk is voor de volksgezondheid, kan het behoorlijk saai zijn. Daarnaast is het best lastig om kinderen te vermaken. Om pedagogisch medewerkers en ouders een handje te helpen, bieden wij het extra materiaal bij het boek Kijk! Ik ben een kikker tijdelijk gratis aan! Hopelijk inspireert dit om in deze roerige periode op een vrolijke manier met muziek en taal aan de slag te gaan!
Help nu Fonds Kinderhulp kinderen in armoede te helpenKinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor een heleboel kinderen niet zo vanzelfsprekend. Ruim 300.000 kinderen in Nederland die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken.
Gaan opa en oma dood aan coronavirus? Hoe angst onder kinderen aan te pakkenTIPS VAN PEDAGOOG | Het coronavirus houdt ook de jongsten bezig. Ouders merken dat hun kinderen bang zijn en vragen hebben. Vaak niet voor zichzelf, maar voor hun grootouders. Immers, volgens deskundigen zou het virus voornamelijk ouderen treffen. Wat zeg je dan als ouder? Pedagoog Bas Levering uit Montfoort doet een poging.
Iederwijs: Opkomst en ondergang van radicale onderwijsvernieuwingEen nieuwe school, met radicale ideeën opent in 2002 in Schoonhoven haar deuren: Iederwijs. Kinderen kunnen zelf kiezen wát ze willen leren en hoe ze willen leren. Een dagje trampoline springen, geen punt. Wil je de rekenstof van een jaar in drie weken tot je nemen, prima. Al gauw schieten de Iederwijsscholen als paddenstoelen uit de grond. Maar na verloop van tijd komt Iederwijs steeds negatiever in de media. Steeds vaker zien Iederwijsscholen zich gedwongen om te sluiten. Hoe kon het zo misgaan? En wat is er nog over van de onderwijsidealen? Andere Tijden kijkt terug met leerkrachten, leerlingen en critici. Andere Tijden-presentator Astrid Sy vraagt zich af hoe het zo mis kon gaan. En wat is er nog over van de onderwijsidealen?
Dit is het basisboek der basisboekenIedere pedagoog of ontwikkelingspsycholoog heeft minimaal kennis van de normale ontwikkeling van het jongste kind tot en met de adolescentieperiode. En voorzover deze niet is aangereikt in de opleiding, is dit de kans om met één boek al die kennis nog eens op te nemen. De 7e druk is in januari jl. verschenen.
Op de schouders van Comenius -  Comenius en de  ReformpedagogiekIn het Comenius Museum in Naarden kunt u vanaf 10 april 2020 een tentoonstelling bezoeken over vijf grote onderwijsvernieuwers uit de eerste helft van de twintigste eeuw: Maria Montessori, Peter Petersen (Jenaplanschool), Helen Parkhurst (Daltonschool), Célestin Freinet en Rudolf Steiner (Vrije School). Ideeën van Jan Amos Comenius (1592-1670) over bijvoorbeeld zintuiglijk leren werden door hen opnieuw geformuleerd.
Professioneel werken met baby’sZorg voor de allerkleinsten van onze samenleving is een vak apart. Al is het alleen maar vanwege het simpele feit dat baby's nog niet kunnen praten. Gelukkig is er steeds meer kennis over de ontwikkeling van baby's en alles wat daarop van invloed is. Op het 3e Babycongres (donderdag 25 juni 2020) worden kennis en ervaring vanuit verschillende professies samengebracht tot een leerzaam en inspirerend programma voor iedere professional die met baby's werkt. Kom jij ook? Abonnees van vakblad PiP kunnen deelnemen met korting.
WERKT U MET KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN EN LVB? DOE DAN MEE AAN ONDERZOEK VAN UNIVERSITEIT UTRECHT!De schrijvers van het boek ‘Meer zelfcontrole, minder boos’ hebben uw hulp nodig. De werkzaamheid van de training wordt momenteel wetenschappelijk onderzocht worden. Werkt u met kinderen met gedragsproblemen en LVB? Ga er dan nu mee aan de slag op school en doe mee aan de training en het onderzoek van de Universiteit Utrecht!
Het beste besluit voor het kindBij het dertigjarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag lanceert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een praktische toolkit en het stappenplan 'Het beste besluit voor het kind'. Iedereen die werkt met of voor kinderen kan hiermee in vier praktische stappen een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat. 'Door op deze manier te werken kunnen professionals weer doen waar zij goed in zijn en krijgen kinderen waar zij recht op hebben.'
Van de deelnemers aan het congres Leve Het Jonge Kind kozen er 400 voor een abonnement op Pedagogiek in Praktijk. Afgelopen week zijn de exemplaren bij hen op de deurmat geploft.
Burgerschapsonderwijs: hoe zit het daarmee?De Onderwijsinspectie is een onderzoek gestart naar de invulling van burgerschapsonderwijs. De wet schrijft voor dat leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden van de mensen die in Nederland wonen. Maar dat gaat niet overal goed of vindt niet plaats. De rapportage wordt in februari 2020 verwacht.
Wat bepaalt populariteit bij pubers?Populair zijn staat voor veel tieners gelijk aan een succesvol leven. Maar hoe dat succes bereikt kan worden is weer een ander verhaal. Traditioneel onderscheiden we twee soorten populaire tieners: de agressieve en de prosociale. Agressief populaire tieners zijn eerder dwangmatig of vijandig terwijl ze op zoek zijn naar populariteit; de prosocialen werken samen en zijn eerder stereotiep 'aardig'.
Dyslexie: de verwarring rond een begripEr is een toenemende prevalentie als het gaat om dyslexie. Zelfs zodanig dat farmaceutische bedrijven daar in de toekomst een meer dan een belegde boterham aan gaan verdienen. Maar hoe kan het dat dyslexie explodeert in de statistieken?
Seksueel misbruik: 'Niks aan de hand'Van haar 4e tot haar 13e jaar werd Miranda (47) seksueel misbruikt door haar tien jaar oudere neef. Met grote regelmaat nam hij haar mee naar het bos waar hij haar misbruikte. In BNNVARA’s ‘2Doc: Niks aan de Hand’ vertelt Miranda hoe ze als kind het misbruik kon doorstaan, hoe en waarom ze het voor iedereen verborgen hield en op welke manieren het ruim 30 jaar later haar leven nog steeds beheerst. In de documentaire is te zien hoe Miranda de ultieme confrontatie aangaat met de dader, haar neef. Zij stelt hem de vragen waar ze al die jaren mee heeft rondgelopen, in de hoop antwoorden te krijgen die haar verder helpen. ‘2Doc: Niks aan de Hand’ is op maandag 28 oktober om 20.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.
Krachtige preventie laaggeletterdheidLaaggeletterdheid is een drempel om deel te nemen aan onze samenleving. Daarom trekt het kabinet van 2020 tot 2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit is aanzienlijk meer dan in de voorgaande periode 2015-2019, zo meldde de Rijksoverheid afgelopen maand. Minister Van Engelshoven: "Dit kabinet staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. Een tekort aan deze vaardigheden vormt een barrière om zelfstandig mee te doen in onze maatschappij, online én offline. Daarom investeren we flink zodat mensen hun basisvaardigheden kunnen verhogen." Dit is precies waar Hetty van Berg, Irma Land en Iris Meijsing zich voor inzetten met 'Liefde voor letters en lezen'.
Een must-have voor beelddenkers in het voortgezet onderwijs!Het nieuwste boek van auteur, leerkracht, remedial teacher, kindercoach en beelddenker Tineke Verdoes is een praktische handleiding voor beelddenkende pubers. Het boek geeft antwoord op vragen als Wat is beelddenken nou precies? Hoe werkt mijn brein als beelddenkende puber? Welke studievaardigheden kunnen mij helpen? Ook bevat het boek niet alleen studietips van en voor professionals (zoals een Cambridge docent, een kindercoach, een mentor), maar vooral ook heel veel tips van jongeren en mede-beelddenkers.
Het leven van een puber in kort bestekHet leven van een puber is turbulent: dat was altijd al zo en dat is nu niet anders. Wat wel anders is, is de tsunami aan eisen en verwachtingen die het leven met sociale media aan je stelt. Er is nu een briljante video waar in ruim 17 minuten het dagelijkse leven van een puber wel heel duidelijk wordt.
School en opvoeding radicaal overboord gooien: waarom wel, waarom niet?PiP 106 (december ’18) bevat een artikeldrieluik naar aanleiding van het boek ‘Leven zonder school’ van Johan van Eeckhout en Freddy Bonnu. Na een inleiding door deze auteurs geven Joop Berding en Saskia van Oenen commentaar op het boek. Joop Berding waardeert de onderwijskritiek erin, maar niet de alternatieven. Saskia van Oenen sluit zich deels bij Berding aan, maar neemt het op voor buitenschools leren en radicale geluiden over onderwijs en opvoeding. Ter afronding van de discussie hieronder een reactie van Johan van Eeckhout.
TaalontwikkelingsstoornisIn een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld éen kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind. Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op herstel.
ACT voor jongeren met de DNA-V methodeDe DNA-V methode van Louise Hayes en Joe Ciarrochi biedt krachtige technieken die voortkomen uit de acceptatie en commitment therapie en positieve psychologie. Tijdens een middagsymposium op 18 april bespreken Floor Reeze (ACT coach en trainer. Coach in Actie) en Maaike Steeman (GZ-psycholoog gespecialiseerd in ACT, trainer en auteur van ‘Wonderlijke binnenwereld’) hoe je de DNA-V methode ACT kunt vertalen naar de belevingswereld van jongeren. Door actief aan de slag te gaan met oefeningen ervaar je hoe het werkt, zodat je ook zelf met de methode aan de slag kunt.