Pedagogiek
in praktijk

De PIP vier keer per jaar voor (ortho)pedagogen, intern begeleiders, professionele opvoeders, jongerenwerkers, leerkrachten PO-VO, ouders en studenten. Informerend en opiniërend voor ieder die zich pedagogische vragen stelt waarvan het antwoord begint waar andere opvoedingsbladen ophouden. Het vaktijdschrift staat boordevol toegankelijke artikelen van de meest gerespecteerde deskundigen uit binnen- en buitenland.

Pedagogiek in Praktijk heeft ook een digitale variant www.pedagogiekdigitaal.nl, waar naast de inhoud van het gedrukte exemplaar ook veel vakliteratuur in is opgenomen.‚Äč

Als abonnee krijg je

 

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door:

Abonnementenland
Nieuwe abonnementen, mutaties en opzeggingen etc. kunt u doorgeven via
de servicepagina: www.aboland.nl of per post. Een nieuw abonnement
gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt
jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie
maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.