Pedagogiek
in praktijk

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door:

Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA Uitgeest
Tel: 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut)
Fax: 0251-31 04 05

Nieuwe abonnementen, mutaties en opzeggingen etc kunt u doorgeven via
de servicepagina: www.aboland.nl of per post. Een nieuw abonnement
gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt
jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie
maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.