Pedagogiek
in praktijk

Jeugdpsychiatrie.nl

Sinds kort is de website www.jeugdpsychiatrie.nl vernieuwd. Met een overzicht van diagnostiek, behandelingen en casuïstiek.

Er is een overlappend kennisdomein tussen (ortho)pedagogiek en jeugdpsychiatrie. Naast basiskennis is er ook nadrukkelijk aandacht voor cases waarop op toegankelijke wijze gevalsbeschrijvingen zijn geformuleerd. De website heeft een eigen Nieuwsbrief Jeugdpsychiatrie waarop bezoekers zich kunnen abonneren. Naar homepage