Pedagogiek
in praktijk

Colofon

PIP – pedagogiek in praktijk
verschijnt vier keer per jaar voor (ortho)pedagogen, interne begeleiders, professionele opvoeders, jongerenwerkers, leerkrachten PO-VO, ouders en studenten. Informerend en opiniërend voor ieder die zich pedagogische vragen stelt.

Redactieadres
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Telefoon: 020 330 72 00
E-mail: eindredactie@pedagogiek.nu
Web: www.pedagogiek.nu
Twitter: @pedagogieknu


Abonneevoorwaarden
Nieuwe abonnementen, mutaties en opzeggingen etc kunt u doorgeven via de servicepagina: www.aboland.nl of per post. Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk acht weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.
 

Internet
Op www.pedagogiek.nu speelt de redactie sneller in op de actualiteit: het laatste nieuws, discussies, boekbesprekingen en opiniestukken, maar ook de inhoud van de vorige edities is er te raadplegen.

Via www.pedagogiekdigitaal.nl is het tijdschrift in digitale vorm opgenomen aangevuld met rapporten en publicaties op het pedagogisch terrein.

PIP heeft ook een eigen Linkedin-groep om contact met de pedagogische achterban te versterken: Kijk hier.

 

Eindredacteur 
Irna van der Wekke

Redactie
Dr. Peter van der Doef: psycholoog
Dr. Saskia van Oenen: onderwijspedagoog
Dr. Loes Houweling: hogeschoolhoofddocent pedagogiek
Dr. Dorien Graas: lector jeugd
Drs. Bob Horjus: sociaal pedagoog
Daphne Clement MSc: pedagoog
Maartje van Dijken MSc: sociaal pedagoog

Uitgever
B.V. Uitgeverij SWP
Paul Roosenstein uitgever@pedagogiek.nu
Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Telefoon 020 330 72 00
Internet: www.swpbook.com 

Vormgeving 
Martijn Blokland en Saskia Franken