Pedagogiek
in praktijk

2024

Februari

Week van Inclusief Onderwijs | Iedereen aan boord!

Luistertip: doen we nog wel normaal over mentale gezondheid?

EndObesity: Europese samenwerking in de strijd tegen kinderobesitas

Conferentie REGGIO EMILIA in Nederland

Tweede Kamer wil schoolzwemmen weer invoeren

ADHD mogelijk cruciaal voor oermens

Wat betekent welzijn voor ouders en andere verzorgers?

Literatuur bij Gerrit Breeuwsma (2024). Alleen-zijn moet je leren: Jong-zijn en de ontwikkeling van ‘eenzaamheidsvaardigheid’. Pedagogiek in Praktijk, 29(135), 14-18

Literatuur bij Minke Eilander (2024). Mijn zus heeft diabetes type 1: Wat kunnen pedagogen betekenen voor gezinsleden? Pedagogiek in Praktijk, 29(135), 20-23

Literatuur bij Armand Heijnen (2024). Kinderboekenschrijfster Petronella Moens (1762-1843): ‘Alle genieën beginnen in de kinderkamer’. Pedagogiek in Praktijk, 29(135), 24-28

Literatuur bij Ido Weijers (2024). Familyvlogging en momfluencing. Pedagogiek in Praktijk, 29(135), 32-35

Literatuur bij Frank Studulski (2024). Subjectificatie als opdracht in beweging. Pedagogiek in Praktijk, 29(135), 40-44

Ambtelijk advies: maak stelsel kindregelingen eenvoudiger voor ouders

‘Leerkrachten gaan meteen minder werken bij meer loon’

Alfje, het letterbeest | Tekstloze versie nu in acht talen!

BLOG | 'Met je mobiel naar bed? Ouders, waarom laten jullie dit toe?'

Nieuw | Autisme op school. ASS en ATO in basis- en voortgezet onderwijs


Januari

In gesprek over aandachtsvolle jeugdzorg

Burgemeesters, wethouders en wijkagent lezen voor en delen 250 keer 'Kat Kaat is weg' uit

Hoop een thuis geven | Het dagelijkse en professionele leven in en rond gezinshuizen

30 mei | Middagsymposium Werken in gedwongen kader: veerkrachtige cliënten en professionals

Brochure bekostiging primair onderwijs 2024

NIEUW | Medemenselijk opvoeden. Samenlevingspedagogiek voor een hoopvolle en daadkrachtige generatie

ADHD bij meisjes: 14 tips!

NIEUW | Wij zijn ons zelf. Inzicht in onszelf en de wereld om ons heen


Meer...