Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP135

Alleen-zijn moet je leren & meer

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

Non scholae, sed vitae (Redactioneel PIP 135, 2024)Dit nummer geven we het motto mee: Niet voor de school, maar voor het leven. Kinderen worden via school voorbereid op hun latere maatschappelijke bestaan. De vraag is hoe dit vorm kan krijgen. Hoe sluiten lesprogramma’s aan op hoofd, hart, buik en handen van de kinderen, op wat ze denken, voelen, willen en doen? En hoe moeten scholen omgaan met mondige ouders? Zijn ze welkom of worden ze gedoogd of vermeden?
In PiP 35 (2007) stond de eerste column van Justine Pardoen: ‘Generatie M’. De column vloeide voort uit een interview dat Bas Levering met haar had: ‘Pubers experimenteren nu eenmaal met seks online’ (PiP 31).
Uit CBS-gegevens blijkt dat van alle bevolkingsgroepen jongeren zich steeds vaker eenzaam voelen. Voor de overheid alarmerend genoeg om een onderzoek te starten naar de oorzaken ervan, om er vervolgens iets tegen te kunnen doen.
Om gezond te blijven moeten kinderen met diabetes type 1 en hun ouders dagelijks veel beslissingen nemen en handelingen verrichten. Elke drie maanden gaan zij naar het ziekenhuis, waar meestal psychologen en pedagogen aanwezig zijn om extra zorg te bieden.
Het echtpaar Buijnsters, kenners bij uitstek van de Nederlandse literatuur uit de achttiende en negentiende eeuw, merkte ooit op: ‘Niemand schreef zoveel en met zoveel liefde voor kinderen als deze kinderloze, ongehuwde vrouw.’
Jezelf voortdurend filmen in je alledaagse omgeving, die video’s op internet zetten en daarmee geld verdienen: vloggen. De meeste twintigers en dertigers zijn vertrouwd met dit fenomeen; bij oudere generaties is het zo goed als onbekend.
In veel schoolplannen en strategische beleidsstukken van onderwijsinstellingen staan de begrippen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie.

Nieuws

NIEUW | Mentaliseren met gezinnen en partnersGebrek aan verbinding, terugkerende conflicten, verbroken relaties... Gezinsdynamieken die zich soms generatie op generatie herhalen. Wat maakt verandering zo moeilijk en hoe is te begrijpen dat we ondanks onze wens het anders te willen, toch in dezelfde relatiepatronen terecht kunnen komen met onze partner of kinderen?
Onderzoek naar leerplicht vanaf 4 jaarDemissionair onderwijsminister Paul wil op scholen achterstanden van leerlingen aanpakken. Achterstanden die vaak al vroeg in hun schoolcarrière beginnen. Vooral kinderen met een niet-westerse achtergrond hebben te vaak een taalachterstand. Daarom onderzoekt zij of kinderen verplicht vanaf 4 jaar naar school moeten. En wil ze kijken of kinderen met taalachterstanden kunnen worden verplicht om vanaf 2,5 jaar naar voorschoolse educatie te gaan.
De Nationale Buitenlesdag | Natuurbeleving voor jonge kinderen

Morgen wordt voor de negende keer de Nationale Buitenlesdag georganiseerd door IVN Natuureducatie. Op deze bijzondere dag roept IVN leerkrachten op om hun klaslokalen te verlaten en les te geven in de buitenlucht. Vakken als wiskunde en taal kunnen namelijk ook uitstekend worden onderwezen in de buitenlucht. De boeken In het sprookjesbos en Op een onbewoond eiland helpen hierbij. Deze boeken voor basisschoolleerlingen zijn namelijk gericht op natuurbeleving.

Zagen, zagen, wiede wiede wagen | Gratis muziekplezier in KindermuziekweekOp 5 april begint de Kindermuziekweek. Daarom delen we leuke muziekopdrachten voor in de klas. Ga aan de slag en maak van de Kindermuziekweek een feest! De muzikale week duurt van 5 tot en met 14 april. Het thema is dit jaar 'energie'. Daarom boeken en gratis opdrachten waar je energie van krijgt!
Middagsymposium Prachtig Lastig: reflexpatronen en onbegrepen gedragLang werd gedacht dat alleen het brein verantwoordelijk was voor de verwerking van informatie. Wanneer een kind zich anders ontwikkelde of ongewenst gedrag vertoonde, werd dit toegeschreven aan de prikkelverwerking in het kinderbrein. Het wordt meer en meer duidelijk dat het lichaam, en met name het autonome zenuwstelsel, hier net zo’n belangrijke rol in spelen.
Vraag gratis aan | Basisschoolmagazine 2024-2025. Jaarmagazine voor het basisonderwijs

Van muziek in de klas tot lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en van aandacht voor jonge nieuwkomers tot het stimuleren van leeslust. En van autisme tot leren in de openlucht. De splinternieuwe editie van Basisschoolmagazine staat bomvol interessante verhalen, die je helpen als professional in het primair onderwijs. Of je nu leerkracht, IB'er of leidinggevende bent; dit nummer - bomvol met boeiende verhalen van experts - is voor eenieder in het basisonderwijs interessant.

Aanvraag voor innovatieprogramma onderwijshuisvesting goedgekeurdHet Nationaal Groeifonds heeft een nadere onderbouwing voor de aanvraag van het innovatieprogramma onderwijshuisvesting goedgekeurd. De aanvraag werd ingediend door het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG op initiatief van schoolorganisaties en gemeenten. Voor het project wordt 483,7 miljoen euro toegekend, waarvan 359,5 miljoen euro voorwaardelijk.
NIEUW | Anders leren denken met Vincenzo het vuurvliegje

In acht verhalen staan jonge dieren met menselijke karaktertrekken en denkpatronen centraal. Zij hebben onhandige gedachten waar ze op een of andere manier in hun dagelijks leven last van ondervinden. Vincenzo, een klein vuurvliegje, gidst de verschillende dieren door moeilijke onderwerpen en niet-helpende denkpatronen heen. De inhoud van Anders leren denken met Vincenzo het vuurvliegje sluit daardoor aan bij de beleving van kinderen van 6 tot en met 9 jaar.

Week van Inclusief Onderwijs | Iedereen aan boord!

Het is de Week van Inclusief Onderwijs. Dit jaar ligt de focus op de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Daarom aandacht voor onderstaande boeken, waaronder Iedereen aan boord!.

Het boek Iedereen aan boord!, is geschreven voor alle professionals die in klas, school, of samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

EndObesity: Europese samenwerking in de strijd tegen kinderobesitasObesitas bij kinderen is een groeiend gezondheidsprobleem. Het Europese project "EndObesity" streeft naar innovatieve strategieën voor preventie. Dr. Romy Gaillard, kinderarts en EndObesity projectleider van het Erasmus Universitair Medisch Centrum, deelt in een exclusief interview inzichten over het project.
Rosalie en Esra werken in de zorg en het onderwijs, en hebben veel ervaring met de mentale gezondheid van patiënten en leerlingen. In deze podcast praten zij over hoe je in je werk en als mens met dit thema om kan gaan.
Tweede Kamer wil schoolzwemmen weer invoerenOnlangs behaalde het 38-jarige GroenLinks-PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis zijn zwemdiploma. Als kind heeft hij nooit leren zwemmen, wat hem eigenlijk altijd heeft belemmerd. Nadat zijn kinderen op zwemles zaten en zich afvroegen waarom hun vader geen diploma had, besloot hij alsnog te leren zwemmen. Een jaar later kreeg hij dan eindelijk dat felbegeerde, welverdiende bewijs van zwemvaardigheid.
ADHD mogelijk cruciaal voor oermens

Het leven met ADHD is soms knap lastig, maar vroeger was dit wellicht een groot voordeel voor de mens. Volgens buitenlandse onderzoekers zouden typische kenmerken, zoals impulsiviteit en een gebrek aan concentratie, hebben geholpen bij het zoeken naar voedsel. 

Jorie Wieriks: ‘Ik ben iemand die altijd mogelijkheden en kansen ziet’Jorie Wieriks is de verpersoonlijking van het schoolbuurtwerk in Amsterdam. In aansluiting op de tijdgeest, de wensen van basisscholen, het gemeentelijk beleid en haar oneindige stroom aan ideeën over de stad, kinderen en educatie, ontwikkelt ze sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw levensechte projecten voor basisschoolkinderen.
Conferentie REGGIO EMILIA in NederlandSamenwerking TOEVAL GEZOCHT en de Buitenkans
Datum: 19 april 2024 in Prodent Fabriek, Amersfoort met medewerking van Reggio Children
Wat betekent welzijn voor ouders en andere verzorgers?

Het opvoeden van een kind vandaag de dag betekent vaak omgaan met de druk om de perfecte ouder te zijn, met weinig externe ondersteuning. Dagelijkse worstelingen zijn nog uitdagender als ouders in steden, conflictgebieden of gemeenschappen met een laag inkomen wonen. De Bernard van de Leer Foundation vraagt hier aandacht voor, onder andere in de vorm van een jaarlijks magazine. In 2023 stond de volgende vraag centraal: Wat betekent welzijn voor ouders en andere verzorgers?

Ambtelijk advies: maak stelsel kindregelingen eenvoudiger voor oudersKom tot één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader. Dat is volgens een ambtelijke verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Dienst Toeslagen, SVB en het ministerie van Financiën een belangrijke stap om het stelsel van kindregelingen (kinderbijslag en kindgebonden budget) eenvoudiger, zekerder en voorspelbaarder voor ouders te maken. Zo kan het kabinet de financiële ondersteuning van gezinnen verbeteren. Ook ouders, gedragsexperts en andere belanghebbenden zijn bij de verkenning betrokken.
Alfje, het letterbeest | Tekstloze versie nu in acht talen!

Naast de hardcover is er ook een tekstloze versie verschenen. De tekstloze e-versie is bedoeld voor iedereen die het avontuur van Alfje in zijn eigen woorden wil vertellen in een andere taal dan het Nederlands. 

‘Leerkrachten gaan meteen minder werken bij meer loon’Een deel van de leerkrachten in het basisonderwijs gaat minder werken nu zij vanwege hogere cao-lonen meer zijn gaan verdienen. Dat zegt directeur Elisabeth Rosema van openbare basisschool Het Scala in Amersfoort tegen De Telegraaf. Zij vertelt dat het grote lerarentekort haar nog steeds soms slapeloze nachten bezorgt.
BLOG | 'Met je mobiel naar bed?  Ouders, waarom laten jullie dit toe?'"Vannacht ontving ik een appje van Neeltje (niet haar echte naam). Het was 1:15u. Ze voelde zich verdrietig en kon niet slapen. Ik las het appje pas vanmorgen. Neeltje is een meisje dat heel gevoelig is voor wat anderen van haar vinden. Ze is een mooie, slanke meid, maar ze vindt zichzelf dik en lelijk.
Nieuw | Autisme op school. ASS en ATO in basis- en voortgezet onderwijs

In Autisme op school legt Martine Delfos in heldere, praktische taal uit wat autisme op school betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan.

 

In gesprek over aandachtsvolle jeugdzorgAandacht in jeugdzorg is te vaak bijzaak. Dit kan ernstige gevolgen hebben. “Als kinderen te weinig aandacht krijgen, stokt hun ontwikkeling”, vertelt hulpverlener Eva. Ze maakt zich grote zorgen.
Burgemeesters, wethouders en wijkagent lezen voor en delen 250 keer 'Kat Kaat is weg' uit

Ook nieuwkomersklassen vieren op woensdagochtend 24 januari het Nationale Voorleesontbijt. Burgemeesters Koen Schuiling en Jan van Zanen lezen in Groningen en Den Haag voor aan jonge nieuwkomers uit het prentenleesboek Kat Kaat is weg dat specifiek voor hen gemaakt is. Drie wethouders doen dat in Amsterdam en Utrecht. In Zaltbommel neemt een wijkagent deel aan de feestvreugde; scholen en klassen ontvangen exemplaren van Kat Kaat is weg, dat is uitgegeven door Uitgeverij SWP.

Hoop een thuis geven | Het dagelijkse en professionele leven in en rond gezinshuizenIn Nederland bieden momenteel gezinshuisouders in 1000 gezinshuizen een thuis aan een kleine 4000 kinderen. Deze kinderen wonen bij de gezinshuisouders in huis en zijn een onderdeel van het natuurlijke gezinssysteem. Gezinshuizen bieden een thuis aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen.
30 mei | Middagsymposium Werken in gedwongen kader: veerkrachtige cliënten en professionalsForensisch sociale professionals werken met mensen die vanwege hun delictgedrag in aanraking komen met Justitie. Gedrag dat onwenselijk en ingrijpend is voor de samenleving, de samenleving begrenst dat dan ook met een Justitiële ingreep. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met meervoudige problematiek. Lang niet altijd staan ze op voorhand open voor hulp.
Brochure bekostiging primair onderwijs 2024In de brochure bekostiging PO 2024 legt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit hoe zij de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden berekenen. Daarnaast legt OCW uit wat de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging zijn.
NIEUW | Medemenselijk opvoeden. Samenlevingspedagogiek voor een hoopvolle en daadkrachtige generatie

Medemenselijk opvoeden gaat over de vraag hoe we nieuwe generaties via opvoeding, vorming en onderwijs kunnen toerusten en enthousiasmeren voor het leven in een vrije, rechtvaardige en solidaire samenleving. Dat is een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en voldoende kansen krijgen om tot bloei te komen; waarin ze het recht hebben hun stem te laten horen en bereid zijn elkaar te hulp te schieten als de nood aan de mens is. Dat laatste klinkt misschien vanzelfsprekend, maar is het geenszins.

ADHD bij meisjes: 14 tips!Je wil natuurlijk dat meisjes met ADHD lekker in hun vel zitten en dat ze zich goed ontwikkelen. Je doet je best ze te begrijpen en misschien zoek je, net als veel anderen, naar manieren om met hun gedrag om te gaan. Deze 14 tips kunnen je op weg helpen.
Sinds kort is de website www.jeugdpsychiatrie.nl vernieuwd. Met een overzicht van diagnostiek, behandelingen en casuïstiek.
Uit de handel? Wel digitaal!Soms is het moeilijk om aan een boek te komen dat uit de handel is. Dat terwijl het zo zonde is om al die relevante kennis over pedagogiek verloren te laten gaan. Om kennisverlies tegen te gaan, wordt de kennisbank Pedagogiek Digitaal uitgebreid met boeken. De komende tijd houden we je op de hoogte van alle werken die online te vinden zijn.