Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP124

Beeldende therapie op school, leren lezen is een klein wonder & meer…

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

Een PiP naar mijn hart (Redactioneel PIP 124, 2021)‘Zou je lid willen worden van de redactie van Pedagogiek in Praktijk?’ vroeg Bas Levering me bijna tien jaar geleden. Ik was net gepromoveerd en voelde naast mijn werk en gezin weer wat ruimte voor andere activiteiten. De vraag kwam dus op het juiste moment.
Interview Kurano Bigiman'De leerlingen hebben echt grootse dromen'
Lichte zorg en lessen uit de geschiedenisDe grote vraag naar jeugdhulp en speciaal onderwijs in Nederland komt vooral voor rekening van lichtere problemen, zoals ADHD. Sommige deskundigen spreken in dit verband van overconsumptie.
'Ik had geld nodig'. Over schulden en criminaliteitVoor jongvolwassenen kunnen schulden een belangrijk probleem zijn en soms zelfs een prikkel voor het plegen van een vermogensdelict. Ido Weijers pleit al langer voor een vorm van financieel toezicht bij jonge veelplegers met schulden. Uit recent onderzoek blijkt dat het helpt wanneer dit financieel toezicht door de strafrechter wordt opgelegd.
Beeldende therapie op schoolIn september 2020 promoveerde Celine Schweizer op het onderwerp ‘Beeldende therapie voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen’. Veel kinderen met een vorm van autisme worden verwezen naar beeldende therapie.
De kracht van ontmoetingOpvoed- en jeugdprofessionals in de wijk hebben een belangrijke rol in het versterken van de pedagogische civil society. Op verschillende manieren kunnen ze de onderlinge contacten ondersteunen en stimuleren dat groepen ouders en jongeren van elkaar leren.
Filterbubbels & echokamers: 'mijn mening is de meerderheid'Jongeren brengen veel tijd door op sociale media, waar ze zich ‘bewegen’ in zogeheten filterbubbels, die bestaan uit gepersonaliseerde en gefilterde informatie. Zo’n bubbel kan de mening en het wereldbeeld van jongeren beïnvloeden.

Nieuws

NIEUW | Peperkoekpoep

Lees je mee over de avonturen van Pim, Mo, Kaatje en Stijn?

Peperkoekpoep is het eerste boek uit een serie van drie. Het boek bevat korte verhalen, opgebouwd uit woorden met één specifieke klank. Deze verhalen bieden de mogelijkheid het klankbewustzijn te stimuleren. Dit is een belangrijke vaardigheid voor het leren praten op jonge leeftijd en het leren lezen en schrijven op latere leeftijd.

Nationale Voorleesdagen | Kat kaat is weg voorgelezen door Dieuwertje Blok

In het kader van de Nationale Voorleesdagen heeft Dieuwertje Blok Kat Kaat is weg voorgelezen. De Nationale Voorleesdagen 2022 starten op 25 januari en duren t/m 5 februari. De campagne staat in het teken van voorlezen aan jonge kinderen. Belangrijk onderdeel is het Nationale Voorleesontbijt, waarbij bekende Nederlanders voorlezen aan de jonge luisteraars.

Vacature LeerplichtambtenaarLeerplichtambtenaar bij de BAR-Organisatie Heb je een dienstverlenende instelling? Ben je een verbinder en ben je in staat om op elk niveau te communiceren zodat je met kinderen, jongeren, ouders, directies van scholen, en externe partners overweg kunt? Dan is deze functie echt iets voor jou!
Laura DekkerZonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming van 2009. De vraag: ‘Mag een 14-jarig meisje een solo zeiltocht rond de wereld maken?’ was onderwerp van discussie in alle media en op straat.
Allemaal andersAandacht voor neurodiversiteit, autisme, adhd, persoonlijkheid: congres op 15 februari 2022
Urenuitbreiding voorschoolse educatie goed verlopenDe urenuitbreiding in de voorschoolse educatie (VE) is door nagenoeg alle gemeenten ingevoerd en door ve-aanbieders geïmplementeerd. Alle doelgroeppeuters van 2,5-4 jaar hebben nu een ve-aanbod van (minimaal) 960 uur. Daarnaast is per 1 januari de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie wettelijk genormeerd.
Nieuw | Breedbekkikker. Helpt kinderen om na te denken over hun sterke eigenschappenBreedbekkikker heeft een hele grote mond, maar er was bijna niemand die hem goed verstond. Daar is hij een beetje verdrietig om. Gelukkig kan de slimme slang, die zelf slist, hem wel verstaan. Slang vertelt hem dat er nog meer dieren zijn zoals zij: dieren die ook minder goed kunnen praten, maar iets anders juist heel goed kunnen. Zal Breedbekkikker ook ontdekken wat hij goed kan.
Een minister voor kinderopvang en twee nieuwe onderwijsministersTot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Karien van Gennip (CDA) benoemd. Kabinet Rutte IV kent geen staatssecretaris meer voor kinderopvang, de minister wordt zelf verantwoordelijk voor kinderopvang, de stelselherziening (gratis kinderopvang) en de hersteloperatie (toeslagenaffaire).
Gravesteijn: Obesitas of kindermishandeling; niet beschuldigen maar ondersteunen"Er moet bij professionals een mindshift komen: niet beschuldigen maar ondersteunen. Ook als het gaat om obesitas of kindermishandeling”, is getekend Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden.
Basisonderwijs en bso’s weer openVanaf maandag 10 januari 2022 zijn de buitenschoolse opvang (bso) en de scholen in het primair en voortgezet onderwijs weer open, na drie weken gedwongen sluiting door corona. Er blijven voor onderwijs en bso’s wel diverse maatregelen gelden om de verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus te beteugelen.
Dinsdag 8 februari 2022 bij de NTR in 2doc kort op NPO 2: Door de bomen, een Teledoc Campus van regisseur Marlies Smeenge en producent BIND Film over de keerzijde van extreme intelligentie.
Wat meldt het nieuwe regeerakkoord over onderwijs?De nieuwe coalitie onder leiding van Mark Rutte heeft een flinke onderwijsambitie en doet de grootste investering ooit. Het gaat om bijna 7 miljard euro structureel extra voor onderwijs en kinderopvang. Daar bovenop komt een investering van 13,2 miljard euro.
Reacties uit het onderwijs op regeerakkoordOnderwijsplannen van het komende kabinet stemmen hoopvol, zegt de PO-Raad. Het dichten van de salariskloof en een masterplan structurele bekostiging voor versterking van de onderwijskwaliteit zijn ‘zaken waar het onderwijs al heel lang om vraagt’, verwoordt PO-Raad-voorzitter Freddy Weima.
Nieuw PIP 124 | Schulden en criminaliteit, de kracht van ontmoeting, filterbubbels & meerIn deze editie onder andere het interview met de Amsterdammer van het jaar Kurano Bigiman. Hij had het lef om een gymnasiumafdeling op te zetten op een school in Amsterdam-Zuidoost, zodat ook kinderen in deze (voormalige probleem)wijk een extra plus op het vwo-diploma kunnen krijgen. Uiterst actueel binnen de huidige discussies over kansengelijkheid.
Hulp bij hoogbegaafdheid in de klasHoe ga je om met een leerling die hoogbegaafd is? En wat kun je doen als een leerling komt thuis te zitten met een schooltrauma? In de podcastserie Een intense reis gaat Marije Hofland in gesprek met deskundigen gerelateerd aan het gelijknamige boek, waarin onder meer tips en adviezen staan voor ouders, leerkrachten en andere professionals die werken met hoogbegaafde kinderen.
NIEUW | Meertalig opvoeden

“Met mama praat ik Nederlands, met papa Italiaans en met mijn zus Frans”

Meertalig opgroeien is een mooi cadeau voor kinderen. Ze switchen moeiteloos van de ene naar de andere taal, het is goed voor hun cognitieve ontwikkeling en ze bouwen een enorme woordenschat en een groot referentiekader op. Maar meertalig opvoeden gaat niet vanzelf. In dit nieuwe boek antwoord op vele vragen over meertalig opvoeden. 
Klinische behandeling bij cannabisverslavingEen verslaving is een ziekte, waarbij het lastig is om zonder professionele hulp beter te worden.