Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP126

Geen jongeren-rechtbank op school, Leernetwerken: belofte en spanningen & meer…

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

''Levensechte pedagogiek'' (Redactioneel PiP 126, 2022)Onlangs vroeg ik een bevriende tiener hoe bij hem op school de oorlog in Oekraïne werd besproken. Onmiddellijk zei hij : ‘Daar moet je een goede geschiedenisleraar voor hebben!’
‘Je doet jongeren tekort als je identiteitsontwikkeling geen aandacht geeft’Lectoren Stijn Sieckelinck en Femke Kaulingfreks deden onderzoek naar pedagogische praktijken waar jongeren die zich vervreemd voelen van de samenleving positief worden benaderd en betrokken.
Gedeelde zorg maakt… halve zorg? Over co-ouderschap na een scheidingHoe moet na een scheiding de zorg verdeeld worden? Is een fiftyfifty-verdeling zoals co-ouderschap het beste? Veel ouders menen dat het zo in de wet staat, dus dan moet dat wel het beste zijn. Het gaat hier om een keuze met vergaande gevolgen voor veel kinderlevens.
Vrije tijd van kinderen in een collectief opvangcentrumEen collectief opvangcentrum voor asielzoekers is een bijzondere omgeving waar veel mensen samenleven. In Vlaanderen is in het opvangcentrum een op de drie bewoners jonger dan achttien jaar. Kinderen op de vlucht hebben vaak al duizenden kilometers achter de rug voor ze in een opvangcentrum aankomen.
Geen jongerenrechtbank op schoolOp een aantal scholen wordt sinds enige tijd in het kader van het vak maatschappij leer met een jongerenrechtbank gewerkt. Daarbij spreken leerlingen recht over medeleerlingen. Zo’n aanpak is niet in het belang van de kinderen en past niet in onze rechtsstatelij ke traditie.
Leernetwerken: belofte en spanningenBinnen en buiten het jeugddomein schieten leernetwerken als paddenstoelen uit de grond, in allerlei varianten en onder allerlei titels. Zo zijn er kenniswerkplaatsen, expertisenetwerken en living labs.
Wat kinderen oppikken van de geschiedenis: over het belang van historische kennisHoewel er vaak geklaagd wordt over een gebrek aan historische kennis, is er goed beschouwd enorm veel aandacht voor de geschiedenis, van publieksboeken en documentaires tot historische films en romans, waar beroepsduiders als Maarten van Rossem en Herman Pleij ons graag wegwijs in willen maken.
Wat weet je nog? Wat houd je eraan over?De aanblik van kinderen in oorlogssituaties roept altijd vragen op als: ‘Wat zullen ze zich ervan herinneren als het allemaal voorbij is?’ en: ‘Wat zullen ze eraan overhouden?’

Nieuws

NIEUW | Voorleesboek Fabels van Vos, met verdiepend werkboekIn een kinderleven gebeurt er al zo veel. Soms worden kinderen hierdoor overspoeld, weten ze niet wat ermee te doen. Voelen ze zich niet erkend of begrepen. Vos maakt het allemaal mee tijdens zijn reis en zijn ontmoetingen, zoals gevoelens van verdriet en boosheid, geloven in jezelf, tot rust komen, gescheiden ouders, piekeren, rouw en verlies, houden van jezelf.
Vacature Leerkracht | De School (Zandvoort)

De School (te zien in een documentaire van VPRO Tegenlicht "Onderwijzers aan de macht")  heeft een uniek karakter op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. Leerlingen en leerkrachten krijgen in een sociocratische werkomgeving alle tijd en ruimte om talent te ontdekken en te ontwikkelen. De School wijkt af van het bekende onderwijs en geeft leerlingen een uitstekende basis om toe te treden aan een steeds fluctuerende maatschappij. Geloof jij in ander, vernieuwend onderwijs? Wil jij jouw vak als leerkracht in alle vrijheid invulling geven? Bekijk dan onze vacature en draag bij aan de missie om innovatief onderwijs uit te rollen.

Klachtenloket kinderopvang lost problemen vaker meteen opAl enige jaren wordt er meer beroep gedaan op het Klachtenloket Kinderopvang. Ook in 2021 was er een lichte toename van het aantal behandelde klachten. Dat steeg naar 655, van 647 in 2020. In 2019 behandelde het loket nog 392 klachten. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 van het Klachtenloket.
Vervallen licenties programma’s voorschoolse educatieEr zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot programma’s voor voorschoolse educatie (VE), melden Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die werken met een VE-programma uit de databank ‘Effectieve jeugdinterventies’ van het NJi.
Het positieve zelfbeeld als sociaal vaccinHet zelfbeeld is van grote invloed op ons doen en laten. Er zijn weinig andere persoonlijkheidskenmerken die zo sterk doorwerken in ons denken, onze emoties en ons gedrag.
Waar blijft de kleuter?: Een terugblik op bijna 35 jaar basisonderwijsDe kleuterschool ging in 1985 op in de basisschool. Daarmee verdween uiteraard niet die beweeglijke, fantasierijke, magisch denkende kleuter die vooral moet spelen om zich te ontwikkelen. Maar wordt die kleuter in die geïntegreerde basisschool nog wel behandeld als kleuter, of veeleer als een schoolkind dat leert door een gestructureerd programma te volgen? Maken we in die basisschool wel voldoende gebruik van die ontwikkelingskracht van kleuters die zich vooral manifesteert in hun spel?.
PiP 126 | Geen jongerenrechtbank op school, Leernetwerken: belofte en spanningen & meer...In dit nummer lees je het interview met lectoren Stijn Sieckelinck en Femke Kaulingfreks die onderzoek deden naar pedagogische praktijken waar jongeren die zich vervreemd voelen van de samenleving positief worden benaderd en betrokken. Ook lees je over wat kinderen herinneren na de oorlog.
Nieuw | Het kindcentrum als speel-, leer- en werkgemeenschap

Een plek voor ieder kind waar zij kunnen spelen, leren en werken. Dat is een kindcentrum! Een voorziening waar professionals uit het onderwijs, de opvang, welzijn en zorg vanuit een gezamenlijke visie samen met ouders werken aan de brede ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. 
In dit boek bundelt Jeannette Doornenbal samen met Annelies Kassenberg haar inzichten van de afgelopen 15 jaar in kindcentra. Wat zijn de uitgangspunten, wat brengt het kinderen, ouders, professionals en de samenleving? En wat is er nodig om een kindcentrum vorm te geven?

Onderzoeksresultaten 'Thuis in de opvang’ en ‘Terug naar de opvang' zijn bekendOnderzoekers van de Universiteit Leiden hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar stressniveaus en het welbevinden van jonge kinderen (in het bijzonder baby’s) en hun ouders op het kinderdagverblijf, met name rondom de start.
Kamerbrief evaluatie en monitor voorschoolse voorzieningenHet bereik van peuters die recht hebben op voorschoolse educatie is tussen 2017 en 2021 gestegen, gemeenten hebben veel inspanningen verricht om het bereik te vergroten. Het streven om te zorgen dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschools aanbod is gehaald. Dit schrijft minister Van Gennip (SZW) aan de Tweede Kamer.
Landelijke Dag tegen pestenDat gepest worden niet leuk is, weten de meeste mensen wel, vaak ook uit eigen ervaring. Toch is dat blijkbaar niet genoeg reden om het niet te doen, want pesten is alomtegenwoordig en komt zelfs steeds vaker voor naarmate we ouder worden. Volgens op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde cijfers op de website van Stop Pesten NU worden op scholen één op de tien leerlingen gepest, op het werk één op de acht werknemers, en in bejaardentehuizen zelfs één op de vijf bewoners.
Jeugdzorg Nederland en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoordDe werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben afspraken gemaakt voor een nieuwe cao. Na meer dan een jaar intensief onderhandelen, een ultimatum en diverse stakingen en manifestaties hebben de delegaties van Jeugdzorg Nederland en de vakbonden, FNV, CNV en FBZ, op 11 april een onderhandelaarsakkoord voor drie jaar gesloten.
Presentatie 'Staat van het Onderwijs 2022' op het Kindcentrumcongres

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. De presentatie van de nieuwe Staat van het Onderwijs 2022 vindt binnenkort plaats. Maar de meest betrokken mensen van de onderwijsinspectie komen ook op het Kindcentrumcongres hierover presenteren. Wil je hierbij zijn? Lees dan verder!

Gegeven de op korte termijn beschikbare opvangcapaciteit voor 50.000 vluchtelingen uit de Oekraïne houdt het ministerie van OCW rekening met 15.000 tot 25.000 Oekraïense kinderen en jongeren die onderwijs behoeven. Zij hebben – net als alle nieuwe leerlingen in Nederland – recht op onderwijs, ongeacht de verblijfsstatus.
Juf Tine eerste buitenspeelleerkracht van NederlandJuf Tine is verkozen tot eerste ‘Buitenlesleerkracht van het jaar’. De juf van groep 7, van de Buitenveldertse Montessorischool in Amsterdam, werd twee weken geleden winnaar in de provincie Noord-Holland. Sinds deze week mag zij zich ook beste ‘buitenjuf van Nederland’ noemen.
Nieuw boek op Pedagogiek Digitaal!Een fijne basisschooltijd is een belangrijke basis voor het leven. In een ideale wereld bundelen ouders en leerkrachten hun beider expertise over het kind om die fijne tijd te realiseren. Ouders zijn immers expert als het gaat om het kind in de thuissituatie, leerkrachten weten alles over de ontwikkeling van het kind op school. In de praktijk is zo'n samenwerking helaas niet altijd even simpel.
Hier en nu | deel 3. Senryu's in overlevingstijdIn de tweede helft van zijn leven schreef Jan CM Willems (Nijmegen, 1952) vele duizenden senryu’s. In dit derde deel van de Hier en nu-trilogie, Hier en nu – deel 3, Senryu’s in overlevingstijd, staan de senryu’s die hij schreef van begin december 2021 tot eind februari 2022. Deze senryu's gaan over de ‘overlevingstijd’ tussen zijn door oncologen gestarte tweede palliatieve behandeling en de mededeling van het toch niet meer mogelijk zijn van een operatie.
Podcast: Hoe schoolleiders hun toevlucht kunnen nemen tot rol van aanklager en slachtoffer

Wie doet alsof hij de waarheid in pacht heeft, stopt volgens Willem de Vos met leren en nieuwsgierig zijn. Als je niet-weten echter praktiseert, leer je daarmee de vaak zo onzekere en ongemakkelijke werkelijkheid te aanvaarden en te zoeken naar betekenis in plaats van eenzijdig te streven naar controle en geluk. Dat vertelt De Vos, rector-bestuurder, in de podcast Onderwijs leiden met hart en ziel over het boek Weetnietkunde, Ontspannen omgaan met onzekerheid en ongemak (voor leiders en andere vakmensen), dat hij samen met Marian Timmermans schreef.

Boekentip: Lachen en huilen in ontwikkelingIn dit boek gaat Willem Koops na wat er typisch menselijk is aan lachen en huilen. Jan van Hooff toont en betoogt dat apen (chimpansees) wel degelijk lachen.
Hulp bij hoogbegaafdheid in de klasNIEUWE AFLEVERINGEN | Hoe ga je om met een leerling die hoogbegaafd is? En wat kun je doen als een leerling komt thuis te zitten met een schooltrauma? In de podcastserie Een intense reis gaat Marije Hofland in gesprek met deskundigen gerelateerd aan het gelijknamige boek, waarin onder meer tips en adviezen staan voor ouders, leerkrachten en andere professionals die werken met hoogbegaafde kinderen.