Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP131

Pedagogische beroepen in crisis? & meer…

PIP DIGITAAL LEZEN?

Honderden artikelen uit onze vakbladen, boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in duidelijke categorieën en via de zoekfunctie razendsnel beschikbaar. pedagogiekdigitaal.nl

Bij een vertrek als hoofdredacteur van PiP na 22 jaar past een gedegen terugblik, maar die is in een redactioneel van 800 woorden natuurlijk niet te geven. Daarom kies ik ervoor om aandacht te vragen voor één oude en één nieuwe kwestie: de spanning tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en de veranderingen in het schrijven die internet nu aan ons opdringt. De redactie zal er in de toekomst mee te maken krijgen.
‘Pas als de basis op orde is en de stress weggenomen, kunnen andere zaken aan bod komen’Mariëtte Lusse is lector Kinderarmoede bij Hogeschool Rotterdam. Haar kennisveld zit helaas behoorlijk in de lift sinds corona, de energiecrisis en de hoge inflatie. Wat moet een pedagoog met kinderen in armoede? Is armoede niet een economisch probleem dat met een zak geld is op te lossen? Is pedagogiek pleisters plakken of een achterhoedegevecht? Dat ligt volgens Lusse toch echt genuanceerder. Ze legt het allemaal uit in een interview met Bob Horjus.
Stel pedagogisch vakmanschap centraal!Veel problemen in het onderwijs komen voort uit een kennisinfrastructuur die wetenschap en vakmanschap van elkaar scheidt. In dit artikel gaat het met name over het onderwijs en over leraren, maar de analyse is breder van toepassing. We zijn dringend toe aan een nieuwe kennisinfrastructuur die pedagogisch vakmanschap centraal stelt. Handelingsonderzoek kan daarbij helpen.
Vier jaar geleden werd het schoolteam van een sbo-school in Amsterdam Zuidoost getraind in traumasensitief onderwijs (TSO). Directeur Desiree Middelkoop vertelt: ‘Ik kan nu echt zeggen dat TSO voor iedereen in de school rust brengt. Soms loopt de stress op, maar het is ook net zo snel weer rustig.’ Leony Coppens en Marthe Schneijderberg bespreken hier het belang van traumasensitief onderwijs, de opbrengsten van de daarvoor ontwikkelde training, plus het belang van meerjarige schoolbrede inzet op TSO.
Theater over prestatiedruk bij kinderenDe theatervoorstelling ‘U.P.’ (Under Pressure) gaat over prestatiedruk bij kinderen in groep 8. De voorstelling maakt de belevingswereld van het kind invoelbaar, waardoor het publiek met educatieve en pedagogisch professionals zich geraakt voelt en in actie wil komen. De theatervoorstelling met nabespreking is ontwikkeld vanuit het project ‘Opgroeien en opvoeden in een prestatiemaatschappij’ van het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst, verbonden aan Fontys Pedagogiek.
We zijn onze voornaamJe voornaam is een belangrijk onderdeel van je identiteit. Je wordt ermee aangesproken, je reageert erop, en je wordt er misschien op beoordeeld. Maar je hebt er niet zelf voor gekozen, dat hebben je ouders gedaan. Hoe kwamen zij tot hun keuze en hoe beïnvloedt je voornaam je leven?
De brugfunctionaris als spin in het webDe brugfunctionaris is een nieuwe functie in het onderwijs. Voor PIP 121 van juni 2021 deed Cees Grol hiernaar een verkennend onderzoek. De functie van brugfunctionaris is in het leven geroepen om de alom gezochte samenwerking tussen ouders, leerlingen en schoolteam te bevorderen. Recent kwam de brugfunctionaris opnieuw in het nieuws naar aanleiding van de groeiende armoedeproblematiek, nu in de persoon van Isil Gökce, werkzaam bij de basisschool Kleurenpracht in Zaandam. Zij vertelt haar verhaal aan Peter van der Doef.

Nieuws

Opinie | Voor onderzoek bestaat geen vast recept"Ik ben methodoloog. Dat wil zeggen: iemand die is gespecialiseerd in methoden en technieken van onderzoek. Het mooiste vak ter wereld! Behalve methodoloog ben ik een bofkont. Ik heb niet alleen in Nederland, maar ook in vele landen van Europa les mogen geven in onderzoek. Soms ook daarbuiten, zoals Curaçao en Bali. Naast lesgeven ben ik door de jaren heen steeds vaker gevraagd om docenten te trainen op het gebied van onderzoek, opleidingen te accrediteren en promovendi te begeleiden.
Corné Verhees nieuwe voorzitter College van Bestuur SKOzoKCorné Verhees (1972) is per 1 september de nieuwe voorzitter College van Bestuur (CvB) van SKOzoK Kinderopvang en Onderwijs. Hij neemt op dat moment het stokje over van Nol van Beurden. Nol blijft als lid CvB tot januari bij SKOzoK werkzaam, om tevens te zorgen voor een goede overdracht.
Werk samen! Samenwerken in passend onderwijsMet de komst van passend onderwijs in 2014 moest er een einde komen aan de uitval van leerlingen. Het speciaal onderwijs moest kleiner. Omdat het aantal thuiszitters en uitvallers juist toenam en het speciaal onderwijs groeide, introduceerde minister Slob in 2020 25 verbetermaatregelen én inclusie als nieuwe ambitie.
Jongeren eisen onderwijs in sociaal-emotionele vaardighedenJongerenorganisaties hebben op 16 mei de petitie ‘Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum’ overhandigd aan de Tweede Kamer. Voor de petitie is breed draagvlak onder jongeren: maar liefst 91 procent van de jongeren in Nederland vindt het belangrijk om te werken aan sociale en emotionele vaardigheden op school. De boodschap is door de jongerenorganisaties gemaakt in aanloop naar het debat ‘curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden’ van 22 mei 2023.
Mirthe Jaarsma is Brugklas Voorleeskampioen van 2023!

Voor het twaalfde jaar werd op landelijk niveau Read2Me! georganiseerd; dé voorleeswedstrijd voor de brugklas. In een spannende landelijke finale streden elf finalisten om de titel Brugklas Voorleeskampioen 2023.

Ruim 270 scholen en meer dan 600 locaties voor kinderopvang staan zo dicht op drukke wegen dat er volgens de GGD aanzienlijk risico is op gezondheidsschade bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.
3e herziene druk | Therapeutenhandleiding ADHDDeze therapeutenhandleiding ADHD is een herziene versie. Dat was nodig, omdat er tegenwoordig onder wetenschappers een flinke discussie gaande is of classificaties of ‘labels’ zoals ADHD wel gesteld moéten worden. De volgende vraag staat daarbij vaak centraal: Is ADHD een hersenziekte of menselijke variatie?
'Moeders voornaamste leesopvoeders'Moeders zijn nog altijd de voornaamste leesopvoeders: zij hebben meer kennis van (recente) kinderliteratuur dan vaders, opa’s en oma’s en kunnen hun kinderen dus ook het beste toegang bieden tot interessante boeken. Voor het overige zijn er geen verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke opvoeders en ook niet tussen ouders en grootouders in de interactie bij het voorlezen.
Koningin Máxima ontvangt exemplaar van ‘Austerlitz doet het zelf’

Koningin Máxima heeft uit handen van Charles Laurey het boek Austerlitz doet het zelf, hoe een dorp zijn zorg regelde ontvangen. De voorzitter van Austerlitz Zorgt overhandigde vorige week een exemplaar aan Máxima tijdens een bijeenkomst in Austerlitz. ​Het thema van deze bijeenkomst was passende zorg en de samenwerking tussen formele en informele zorg. Het initiatief kwam van Nederland Zorgt Voor Elkaar en het Zorginstituut Nederland.

NIEUW | 	Samen hart werken. Voor team- en organisatieontwikkelingAlleen hard werken helpt niet om met werkdruk en gestelde werkeisen om te gaan en tevreden personeel te behouden. De weg is samen ‘hart’ werken bij de uitdagingen die de organisatie tegenkomt. Medewerkers die samen hart werken, ervaren meer eenheid, verbinding en werkplezier.
Gebruik 'De wereld van Luuk' als voorlichtingsmateriaal in onderwijs

 "Autisme is al een oud begrip en ook verouderd", merkt Martine Delfos op in de 7e druk van De Wereld van Luuk. Daarom spreekt zij in deze recent verschenen druk niet meer van autisme (ASS), maar van een atypische ontwikkeling (ATO).

Invoering ‘rijke schooldag’ komt niet echt van de grondDe verrijkte schooldag kan alleen een succes worden als daar structurele financiering voor komt. Dat is een van de uitkomsten van een eerste ‘inventarisatie verrijkte schooldag’ door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en Oberon.
Resultaten PIRLS-2021: daling leesvaardigheid nu ook zichtbaar in het basisonderwijsZowel de leesvaardigheid als het leesplezier van Nederlandse tienjarigen is tussen 2016 en 2021gedaald. Dit blijkt uit het internationale leesvaardigheidsonderzoek PIRLS-2021, waarvan het Expertisecentrum Nederlands vandaag de resultaten heeft gepubliceerd. Niet langer scoren Nederlandse leerlingen boven het gemiddelde van Westerse landen. Ze presteren dus niet alleen minder goed dan voorheen, maar doen het ook minder goed in vergelijking met andere landen.
'Zonder vriendschap heeft het leven geen waarde'

“De aandacht voor vriendschappen is in de loop van de 70'er jaren van de vorige eeuw langzaam toegenomen. Steeds meer werd ingezien dat relaties met leeftijdgenoten en in het bijzonder vriendschappen van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Vooral de laatste jaren is daarover veel kennis verzameld. Dat is rijkelijk laat als we bedenken dat eeuwen geleden al over de betekenis van vriendschap werd gefilosofeerd door grote denkers en wetenschappers als Aristoteles en Cicero”, schrijft Jan Dirk van der Ploeg in Waarom Vriendschappen belangrijk zijn. Van der Ploeg is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. 

Kamerbrief samenwerking kinderopvang-onderwijs: knelpunten en oplossingenDe kinderopvang en het onderwijs zijn erop gericht kinderen zoveel mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. In kinderopvang en onderwijs wordt daarbij vanuit verschillende expertises steeds intensiever samengewerkt. Toch komt samenwerking niet altijd even gemakkelijk van de grond. In de praktijk zijn er obstakels. Ministers Wiersma (onderwijs) en Van Gennip (kinderopvang) hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd met knelpunten en mogelijke oplossingen.
NIEUW | Praktisch relevant onderzoek: hoe doe je dat?

Wat een plezier! Dit boek over onderzoek dat je aan het denken zet over de sociale wetenschappen en je aan de hand van voorbeelden en anekdotes doet verbazen over de methoden en technieken van onderzoek die daarin worden gebruikt. Er komen onderwerpen aan bod komen, zoals:

Burgemeester Janssen neemt eerste exemplaar 'Austerlitz doet het zelf' in ontvangst"Austerlitz Zorgt is een inspiratiebron voor velen. In de eerste plaats voor Austerlitz zelf. Vanuit het volste vertrouwen is Austerlitz Zorgt een geheel eigen koers blijven varen. Een eigen koers die drijft op de sociale cohesie in het dorp", is getekend Koos Janssen. De burgemeester van Zeist nam op vrijdag 31 maart het eerste exemplaar in ontvangst.
NIEUW | Grondbeginselen van veranderen

Leren, veranderen, waarheid, ethiek, handelingswijsheid…. het zijn op zichzelf tijdloze onderwerpen waar de Oude Grieken zich al mee bezig hielden. Nieuw in dit boek is het pleidooi van de onderzoeksgroep van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam voor een eigen kennisgebied dat deze onderwerpen in een verbindende samenhang aan de orde stelt. 

De kinderombudsman is op zich positief over de stappen die de minister van onderwijs zet naar inclusief onderwijs. De ambitie van het kabinet dat kinderen met een beperking dichtbij hun huis een school kunnen kiezen waar ze zich thuis voelen en zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen is toe te juichen. Echter, een brede visie op inclusiviteit en concrete maatregelen ontbreken nog.
Programma schoolmaaltijden van startScholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich sinds 29 maart 2023 aanmelden voor het programma schoolmaaltijden dat, in opdracht van het ministerie van OCW, wordt uitgevoerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds (JEF). Voor het programma is 100 miljoen euro vrijgemaakt. Scholen kunnen kiezen voor het organiseren van een maaltijd op school of het ondersteunen van leerlingen via een boodschappenkaart voor thuis.
Nieuw | Behandeling bij stress en burn-outLeraren in het primair onderwijs werken vaak en meer over, ervaren een hoge werkdruk en vinden hun werk vaak emotioneel belastend. Met als gevolg dat het ziekteverzuim hoog is. Veel leraren zitten thuis met burn-outklachten en een deel verlaat het onderwijs. Wat kun je als behandelaar doen wanneer iemand de dupe is geworden van werkdruk, stijl van leidinggeven en/of eigen perfectionisme?
Middagsymposium Kortdurende hulp voor jongeren en hun ouders (SKJ geaccrediteerd!)De pubertijd en adolescentie brengen veel kansen, uitdagingen en soms ook problemen met zich mee. Experimenteren en grenzen opzoeken. Meestal komt dat helemaal goed. Sommige jongeren komen echter in de problemen, op één of meerdere leefgebieden.
Mogelijke talenten van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid worden niet altijd gezien in het reguliere onderwijs. Menstekeningen van kinderen kunnen echter een rol vervullen in het vroegtijdig signaleren van hun behoeften en talenten, stelt psycholoog Sven Mathijssen in zijn proefschrift getiteld 'Back to the drawing board: Potential indicators of giftedness in human figure drawings', dat hij op 22 maart 2023 14:00u verdedigt aan Tilburg University.
In de laatste jaren hebben veel schoolorganisaties maatregelen getroffen in de vorm van sanering of door het opstellen van een asbestbeheersplan. Ook is de regelgeving de laatste jaren gewijzigd. Op verzoek van de PO-Raad, VO-raad en VNG heeft Ruimte-OK daarom de eerdere handreiking uit 2015 geactualiseerd.
Minister Wiersma wil kansengelijkheid stukje bij beetje verbeterenOnderwijsminister Wiersma kiest voor een stapsgewijze aanpak om de gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Dat laat hij de Tweede Kamer weten op 10 maart 2023 in een brief over kansengelijkheid in het funderend onderwijs.
NIEUW | 12-23: Kortdurende hulp voor jongeren en hun oudersHet boek 12-23 beschrijft kortdurende hulp voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met problemen thuis, op school, in de vrijetijd en op het gebied van gezondheid. De hulp richt zich op het signaleren, voorkomen en oplossen van problemen van jongeren en hun ouders. Het doel is de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten, zodat zij (weer) een positieve en actieve bijdrage kunnen leveren aan hun woon- en leefomgeving en kunnen meedoen in de samenleving.
Drukte bij de Kindertelefoon

Het is druk bij de Kindertelefoon. Het aantal kinderen dat de hulplijn belt met emotionele problemen lag in 2022 ruim 40 procent hoger dan in de jaren vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie die het Nederlands Dagblad kreeg van de Kindertelefoon.

NIEUW | Iedere taal is een wereldOp school, de BSO of in de kinderopvang: Je hebt met verschillende mensen te maken. Tussen culturen bestaan grote verschillen over de vraag hoe men hoort te communiceren. In sommige culturen is het uiten van emoties een signaal van oprechte bedoelingen. In andere kent men juist aan zelfbeheersing de hoogste waarde toe en ziet men het uiten van emoties als teken van geestelijke onvolwassenheid. Sommige mensen formuleren de boodschap tussen de regels door. Anderen verlangen juist een duidelijke boodschap, zonder omwegen. En zo zijn er nog talloze andere verschillen tussen culturen als het gaat om communiceren.
Gratis luisterversie: Het jongetje Robbert. Over leerangst en zelfbepaaldheid

Sinds kort zijn er bij vier kinderboeken van dr. Martine Delfos luisterversies toegevoegd. Martine heeft onder andere Het jongetje Robbert ingesproken. In het boek gaat de verteller in gesprek over Robbert en legt uit wat er aan de hand is en wat Robbert kan doen om zijn leerangst kwijt te raken.

Week van de Hoogbegaafdheid: Het IQ en de intelligentie. De illusie van meten

Binnenkort start de Week van de Hoogbegaafdheid (4 maart tot en met 11 maart). Het doel van deze week is om kennis over hoogbegaafdheid te verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen. Mede daarom staan we stil bij het boek Het IQ en de intelligentie. De illusie van meten van dr. Martine France Delfos.
 

NIEUW | Gespreksvaardig in ggz en social workDit praktische boek helpt bij het begeleiden van communicatie. Een veilige relatie, gelijkwaardig contact maken vanuit een open belangstellende houding, is een basisvoorwaarde. Echter is het ook belangrijk dat het gesprek een structuur heeft, zodat je niet verzandt in het verhaal. Dit boek biedt hiervoor een flexibele methode.
NIEUW | Vier wegen naar motivatie. Werkboek motiveren is te leren

“Ze doen helemaal niks”
“Het zit er wel in, maar het komt er niet uit”

Herken je dit? Wil je weten hoe je jouw leerlingen meer kunt motiveren?

Als je leerlingen niet gemotiveerd zijn is het hard werken voor de leraar. Je hebt het gevoel dat je voortdurend loopt te trekken terwijl de leerlingen lekker meeliften. Dat is zonde van jouw energie en jammer voor de leerlingen. Wat kun je doen?

Nationale Voorleesontbijt 2023 en Stichting De Jonge Nieuwkomers: wethouders lezen voor

Voor de jonge nieuwkomers van De Fakkel wordt 25 januari extra speciaal. Nadat zij in hun pyjama voor het Voorleesontbijt aanschuiven, worden zij voorgelezen door twee wethouders. Tijdens het Nationale Voorleesontbijt wordt voorgelezen uit prentenleesboek Kat Kaat is weg. Ook ontvangt de school een speciaal pakket dat kinderen helpt om spelenderwijs sneller Nederlands te leren. De Fakkel van basisschool Het Rinket in Heemskerk is een centrale opvangklas voor nieuwkomers. De actie komt tot stand in samenwerking met de stichting De Jonge Nieuwkomers.

Collectieve ambitie, moed en aan de slag met jezelf. In gesprek over werken in onderwijs

Werken als bestuurder in het onderwijs is uitdagend, maar ook lastig. De auteurs van Stap voor stap naar stevig leiderschap hebben hier vanuit verschillende rollen in het onderwijs ruime ervaring mee. Het boek dat zij schreven is een praktische handreiking voor leidinggevenden in het onderwijs. De stapstenen helpen je als bestuurder. Als aanvulling op het boek is ook een serie video's verschenen, omdat het vandaag 'Internationale Dag van het Onderwijs'  is extra aandacht voor deze video's.

 

NIEUW | Ontspanning voor leerkrachten. Een zelfhulpboek om stress te verminderenJe hebt één van de mooiste beroepen van de wereld gekozen. Toch voelt dat soms niet zo. Veel leerkrachten ervaren stress en vermoeidheid. Er is zelfs een groot risico op een burnout. Dit is een zelfhulpboek: een boek waarmee je direct aan de slag kunt om je stress te verminderen. Van tijdsmanagement en het vinden van de juiste balans tussen werk en privé tot het verhogen van je emotionele intelligentie en het motiveren van je leerlingen; je vindt het allemaal in dit boek.
'Docenten overwerkt én leerlingen overstrest'Veel leerkrachten ervaren stress en vermoeidheid. Het probleem wordt steeds groter. Het aantal medewerkers dat uitvalt met een burn-out is het grootst in het onderwijs. Ook leerlingen ervaren stress. Maar liefst 46 procent heeft hier last van, constateerde het Trimbos-instituut eerder. Albert Mark van Leeuwen pleit daarom in de Volkskrant voor een ‘goedkope oplossing’ om leraren en leerlingen te beschermen.
NIEUW | Psychisch ontregelde kinderenHoe krijg je zicht op de hulpvraag van een psychisch ontregeld kind? Peter van der Doef laat in Psychisch ontregelde kinderen zien dat hiervoor vier elementaire processen belangrijk zijn: cognitieve, relationele, emotionele en adaptieve processen. Deze processen spelen een rol in de ontwikkeling van ieder mens en krijgen bij psychische ontregelingen een specifieke invulling.
Ramp dreigt: ’40 procent van sociaal werkers overweegt vertrek’De uitstroom van sociaal werkers is hoog. Onderzoeker Marc Hoijtink vreest met grote vreze. De uitstroom is in meerdere opzichten een groot probleem. Niet alleen voor de hulpbehoevenden, maar (op termijn) ook voor het functioneren van de democratie, stelt Hoijtink. Hij vreest dat het sociaal domein voor te veel sociaal werkers op te veel plekken een giftige, demotiverende cocktail is die zij niet meer lusten.
Ongehuwde en niet geregistreerde ouders vinden het vaak lastig om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen. De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Want meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarom wordt per 1 januari 2023 de wet gewijzigd.
Kunstmatige tekstintelligentie-software ramp voor scholenOp 30 november 2022 bracht het bedrijf OpenAI 'ChatGPT' uit, dat een universele schrijversassistent is die verschillende soorten hoogwaardige output kan genereren, waaronder schoolopdrachten. De output (bijv. scripties/essays/artikelen) van ChatGPT is zo goed, dat een doorsnee student ChatGPT zal gebruiken om de meeste van de schoolopdrachten met kleine revisies te voltooien.
NIEUW | Het dappere durf-en-doe-boek. Hoe je door te oefenen minder bang wordt

Iedereen is wel eens bang of durft iets nog niet, dat is heel normaal. Maar als je iets eigenlijk wel graag wilt kunnen, maar nu nog te bang bent, dan kan je wel wat hulp gebruiken.

Het dappere durf-en-doe-boek, is een werkboek, speciaal geschreven voor kinderen tussen de 6 en 9 jaar, hun betrokken ouders/opvoeders, onderwijzers en/of hulpverleners.

Winactie!Zou jij het leuk vinden om de boekenkast op school te verrijken met een boek? Lees dan snel hoe je een van de geselecteerde vijf boeken van Uitgeverij SWP kunt winnen!
NIEUW | Werk samen! De professionele aanpak in het publieke domeinSamenwerking is de spil van bijna alle menselijke prestaties en hoort bij ons zoals vliegen hoort bij vogels. Vogels hebben geen hoogtevrees en vliegen op grote hoogte, zonder angst voor de diepte en de val. Hoe anders gaan wij om met samenwerking. Ook al hoort dit bij onze menselijke natuur, de diepte en de val houden ons voortdurend bezig. Broodnodige samenwerking wordt vaak vermeden of dichtgetimmerd in procedures en regels.
NIEUW | Waarom vriendschappen zo belangrijk zijnVriendschappen vormen een verrijking en verdieping van het leven. Dat geldt ook voor jongeren. Vriendschappen geven de sociale en emotionele ontwikkeling een ‘boost’. Met een vriendschap staan jongeren sterker in hun schoenen, kunnen ze het leven beter aan en leren ze zichzelf ook beter kennen. Vriendschappen hebben kortom een positieve invloed op tal van terreinen: van gedrag en leerprestaties tot welzijn.
Paarse Vrijdag: 9 decemberAls we kijken naar de Nederlandse bevolking identificeert 10 tot 12% zich met één van de letters uit de lhbtiq+ gemeenschap. Dit komt neer op zo'n 1,7 tot 2 miljoen Nederlanders. Een heleboel mensen dus!
NIEUW | Bodypercussie. Grooven met groepen

Met meer dan zestig video's om zelf stap voor stap aan de slag te gaan!

Bodypercussie is van alle tijden, leeftijden en culturen. Het is een smeltkroes van ritme, dans, beweging en sociale interactie waar (bijna) iedereen aan kan meedoen, omdat je alleen je lijf nodig hebt.

NIEUW | Woelig gevoelig. Werken met reflexen bij onbegrepen gedragKinderen en jongeren die buiten de lijntjes kleuren – het zijn de dromers, de ‘snelle Jelles’, de clowntjes, de uitvinders, de helpers of de dwarslopers. Velen van hen belanden in het hulpverleningscircuit, omdat hun gedrag niet wordt begrepen of als lastig wordt gezien. Soms krijgen zij een diagnose als ADD, ADHD of autisme. Vaker worden ze gelabeld aan de hand van hun gedrag, zoals brutaal, depressief of angstig. Maar is dat terecht?
Hoe gaan kinderen om met stress, angst of verdriet? Nieuw | De verborgen krachten-serieIedereen die kinderen om zich heen heeft, thuis, in de klas, op de sportclub of in de therapiekamer, kan voorbeelden noemen van reacties van kinderen die ze niet zomaar thuis kunnen brengen. Ineens liep hij weg of ineens werd hij boos of ineens wil het kind geen speelafspraakje meer maken terwijl dat gisteren nog het allerleukste op de wereld leek. Lang niet altijd kunnen wij als volwassenen achterhalen wat er gebeurd is dat een kind zo ‘anders’ reageert.
In samenwerking met PiP: Middagsymposium Orthopedagogische HulpvragenSamen met PiP is het programma ontwikkeld voor het Middagsymposium Orthopedagogische Hulpvragen. Tijdens deze middag wordt het belang van het CREA-model en de theorie van orthopedagoog J.F.W. Kok besproken.
NIEUW | De kracht van spelJonge kinderen spelen de hele dag door. Dat mag, meer nog: dat moet! Spel is een krachtige context waarin kinderen met ondersteuning van een vaardige begeleider volop groeien. Spelbegeleiding is verkennen, verbinden en verrijken. Samen op pad gaan en leren van elkaar.
Week tegen Kindermishandeling: ‘Praat met elkaar’Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Maar hoe doe je dat? Daar vragen we expliciet aandacht voor tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Door het delen van ervaringsverhalen, kennis en het organiseren van activiteiten tijdens de week bieden we je handvatten waarmee je jouw aanpak van kindermishandeling kunt versterken.
NIEUW | Grondleggers van de pedagogie(k)

‘Grondleggers van de pedagogie(k). Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst’. Onder deze titel heeft De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) haar tweejaarlijks congres gehouden. De foto op de voorkant van deze bundel symboliseert het onderwerp treffend: een opvoedeling omringd door bekende opvoeders/denkers zoals Janusz Korczak, Lev Vygotskij, Hannah Arendt en Henriëtte Pimentel.

 

Kinderen zijn voor meer verzekerd dan de meeste denkenIn Nederland is iedereen verplicht ten minste een basiszorgverzekering af te sluiten. Bij het krijgen van kinderen kun je deze kosteloos meeverzekeren. Let wel op: Kinderen zijn niet standaard meeverzekerd met jouw zorgverzekering. Het is belangrijk dat je binnen vier maanden na de geboorte je kind aanmeldt. Zo riskeer je geen onnodige kosten.
TA in de klas: ‘Waarom erger ik me zo aan die ene ouder?’Leraren in het basisonderwijs hebben een prachtig vak: het samen met ouders grootbrengen van kinderen en hen laten uitbloeien tot ‘mooie mensen’. Deze tijd vraagt daarin veel van leerkrachten. Ze krijgen te maken met meer kinderen met ‘problemen’ in de klas, ouders worden steeds assertiever en de samenleving legt van alles op het bordje van de basisschool. Hoe ga je hier als leraar mee om? De methode Transactionele Analyse (TA) kan leraren helpen.
Bij elkaar blijven | Verhalen over pleegzorg en de verbinding die blijftPleegzorg kun je beschouwen als een vorm van jeugdhulp. Of als een eeuwenoude manier waarop binnen een gemeenschap wordt gezorgd voor kinderen. Of als invulling van maatschappelijke betrokkenheid. Dat is het allemaal. Maar pleegzorg is vooral een verzameling verhalen over de manier waarop mensen zich verbinden met een kind dat niet bij hen geboren is.
'In hulp aan scholen in strijd tegen armoede is sportieve uitlaatklep hard nodig'Door de hoge inflatie hebben steeds meer mensen te maken met armoede. Ook op scholen merken ze dat steeds meer gezinnen geldproblemen hebben. Een vernieuwde handreiking voor scholen moet helpen om armoede te herkennen en bespreken. Het is belangrijk dat scholen sport en bewegen niet vergeten wanneer zij ouders helpen met vraagstukken rondom armoede. Sport en bewegen zijn een grote uitlaatklep voor veel kinderen en belangrijk voor de sociale participatie.
Hulp bij hoogbegaafdheid in de klasNIEUWE AFLEVERINGEN | Hoe ga je om met een leerling die hoogbegaafd is? En wat kun je doen als een leerling komt thuis te zitten met een schooltrauma? In de podcastserie Een intense reis gaat Marije Hofland in gesprek met deskundigen gerelateerd aan het gelijknamige boek, waarin onder meer tips en adviezen staan voor ouders, leerkrachten en andere professionals die werken met hoogbegaafde kinderen.
Strenge opvoeding vergroot kans op depressieKinderen, die een heel strenge, hardvochtige opvoeding hebben gehad, lopen meer risico op een depressie. Het verandert de manier waarop hun lichaam het DNA ‘leest’.
Uit de handel? Wel digitaal!Soms is het moeilijk om aan een boek te komen dat uit de handel is. Dat terwijl het zo zonde is om al die relevante kennis over pedagogiek verloren te laten gaan. Om kennisverlies tegen te gaan, wordt de kennisbank Pedagogiek Digitaal uitgebreid met boeken. De komende tijd houden we je op de hoogte van alle werken die online te vinden zijn.