Pedagogiek
in praktijk

2023

Augustus

Literatuur en andere bronnen bij Sofie Sergeant (2023). Een ode aan ‘bendevorming’ in onderzoek en studie. Pedagogiek in Praktijk, 29(133), 38-42

Literatuur bij Loes Houweling (2023). Een duidelijk pedagogisch geluid. [Boekbespreking over De Wilde, L., Vandenbroeck, M., & Vanobbergen, B. (Red.) (2023). Een beeld van een kind: Inleiding in de pedagogiek. Owl Press.] Pedagogiek in Praktijk, 29(133),


Juli

'Slecht in rekenen? Muziekles helpt kinderen'

Vóórschoolse educatie grotendeels op orde

Landelijk programma ondersteuning ontwikkeling jonge kind

NIEUW | Gids over gehechtheid

Psychologische flexibiliteit in het onderwijs helpt basisschoolleraren

Stel je eigen zomerpakket samen. 3 vakbladen naar keuze voor 20 euro!

4e herziene druk | Gewoon pech. Als je moeder borstkanker heeft


Juni

In voorbereiding: PIP 133, thema: 'Diversiteit en Inclusie'

Innige samenwerking onderwijs, kinderopvang en gemeente Amsterdam

‘Voortbestaan jeugdzorgaanbod in gevaar’

NIEUW | Veerkracht, een rekbaar begrip

Overgewicht bij kinderen: kijk verder dan enkel naar voeding

Heb jij een luisterend oor?

Hoe kijken wij naar kinderen?

De pedagogische basis

Studentenperspectief

Duurzaamheidspedagogiek

Blijvend met elkaar verbonden. Gezinsrelaties na scheiding

Mischa de Winter: Het gat in de opvoeding lost zich niet vanzelf op

"INVESTEREN IN EEN PEDAGOGISCHE BASIS" (REDACTIONEEL PIP 132, 2023)

Jeugdpsychiatrie.nl

Kom met korting naar het Kindcentrumcongres!

Instagram-algoritme versnelt verspreiding van kindermisbruikmateriaal


Meer...