Pedagogiek
in praktijk

Werk samen! Samenwerken in passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs in 2014 moest er een einde komen aan de uitval van leerlingen. Het speciaal onderwijs moest kleiner. Omdat het aantal thuiszitters en uitvallers juist toenam en het speciaal onderwijs groeide, introduceerde minister Slob in 2020 25 verbetermaatregelen én inclusie als nieuwe ambitie.
Werk samen! Samenwerken in passend onderwijs
In zijn recent verschenen boek ‘Werk samen! De professionele aanpak in het publieke domein’ laat Van der Horst zien dat in heel wat situaties waarin het niet lukt om tot passend onderwijs te komen, dat niet is omdat er geen goede oplossing zou zijn, maar omdat de noodzakelijke samenwerking niet van de grond komt.

‘Samenwerken als lastig ervaren’
Scholen, samenwerkingsverbanden en onderwijsprofessionals hebben samenwerking hoog in het vaandel: in het eigen team, met de collega’s van andere scholen, de professionals van jeugdhulp of jeugdgezondheidszorg, die van de sociale wijkteams, leerplicht en niet in de laatste plaats de ouders of verzorgers van leerlingen. Tegelijkertijd wordt samenwerking vaak ervaren als lastig, improductief en werkdruk verhogend. Niet zelden speelt de overtuiging dat samenwerkingspartners dwarsliggen, absurde wensen hebben of niet willen doen wat écht nodig is.

Belangrijke remedies die worden voorgesteld zijn, dat “wij” de regie krijgen, dat “ons” wordt geleerd om te overtuigen en beïnvloeden of dat “ons” doorzettingsmacht wordt gegund. Van ouders en verzorgers, wordt nogal eens gevraagd om zich professioneel te gedragen en meer begrip op te brengen voor “ons”. Andere samenwerkingspartners moeten zich vooral dienstbaar opstellen aan “onze opdracht”. Hierdoor wordt de samenwerking ongelijkwaardiger. De dagelijkse praktijk bewijst dat de kans van slagen niet toeneemt, maar juist kleiner wordt door groeiende meningsverschillen, weerstand en conflicten.

Van der Horst beschrijft in Werk samen! de stappen om tot effectieve en duurzame samenwerking te komen. Tal van praktische handreikingen maken duidelijk hoe deze te zetten.

Lees hier meer over Werk samen! & bestel het boek via Uitgeverij SWP. Naar homepage