Pedagogiek
in praktijk

Wat kun jij leren van andere integrale kindcentra?

In het hele land ontwikkelen zich steeds meer IKC's. Het IKC biedt veel mogelijkheden, en tegelijkertijd ook uitdagingen. Professionals die starten met een IKC hebben vooral veel vragen.
Wat kun jij leren van andere integrale kindcentra?

Hoe doen anderen het precies? Wat is hun aanpak?

In Amsterdam zijn de PIEK-projecten opgezet om scholen te ondersteunen en in Den Bosch werkt men samen onder de noemer TOP-tijd. Op het Kindcentrumcongres kun je "spieken" bij deze projecten en kennis opdoen voor jouw eigen kindcentrum.

Hieronder lees je meer over deze deelsessies!

De PIEK-projecten in Amsterdam
In Amsterdam heeft men de afgelopen vier jaar gewerkt aan de invoering van IKC's met de PIEK-aanpak: Professionaliseren, Innoveren, Excelleren, Kansen bieden.

Met de PIEK-aanpak worden scholen ondersteund om te werken aan:
a. Versoepelen van de (kwetsbare) overgangen;
b. Tegengaan van nadelige effecten van vroegselectie;
c. Tegengaan van segregatie op onderwijsniveau en achtergrond leerlingen;
d. Leerlingen ontmoeten elkaar: we streven naar een inclusieve samenleving;
e. Bieden van een brede ontwikkelomgeving aan leerlingen;
f. Verbindingen leggen met ouders en de domeinen: armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk.

Wat zijn de lessen uit Amsterdam? Waar liepen zij tegenaan?

Rijke Schooldag = TOP
Met een brede coalitie van partners werkt men in Den Bosch onder de noemer TOP-tijd in stappen aan een inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen. Een omgeving waarin ze nieuwe ervaringen opdoen, en waarin het geloof in eigen kunnen kan groeien.

Een omgeving waarin talent wordt gezien en ook op waarde wordt geschat. TOP is ook een afkorting voor: Talent, Ontdekken, Plezier.

In november ten tijde van dit congres is er alweer een half jaar ervaring opgedaan hiermee. Kim Blatter vertelt over de achtergrond en de opzet van deze bijzondere vorm van de Rijke Schooldag.

Over het Kindcentrumcongres
De 16e editie van het Kindcentrumcongres op 8 november 2023 is hét congres voor professionals in de kinderopvang, de BSO en het primair onderwijs. Dit congres biedt inhoudelijke en inspirerende lezingen voor zowel pedagogisch medewerkers, leerkrachten en coördinatoren als de managers en directies. 

Bij deelname krijgen deelnemers vele extra's:

Extra korting!
Voor groepsinschrijvingen geldt 5=4, bovenop de meerpersoonskorting krijgt elke 5e deelnemer GRATIS toegang! 

Lees hier meer over het Kindcentrumcongres.Naar homepage