Pedagogiek
in praktijk

Wat bepaalt populariteit bij pubers?

Populair zijn staat voor veel tieners gelijk aan een succesvol leven. Maar hoe dat succes bereikt kan worden is weer een ander verhaal. Traditioneel onderscheiden we twee soorten populaire tieners: de agressieve en de prosociale. Agressief populaire tieners zijn eerder dwangmatig of vijandig terwijl ze op zoek zijn naar populariteit; de prosocialen werken samen en zijn eerder stereotiep 'aardig'.
Wat bepaalt populariteit bij pubers?


In een nieuw onderzoek  van de Florida Atlantic University en de Universiteit van Montreal, gepubliceerd in Child Development, is een derde groep naar voren gekomen: de “bistrategische” tiener. Deze groep is noch stereotypisch agressief, noch stereotypisch aardig: in plaats daarvan lopen ze over de streep, gebruiken ze agressie wanneer dat nodig is, maar kunnen ze ook dingen gladstrijken met strategieën die meestal worden gezien in een meer prosociale tiener. En dit lijkt zo'n succesvolle tactiek dat deze tieners de meest populaire van de partij zijn.  

Onderzoekers verzamelden onderzoeksgegevens van 568 studenten op drie middelbare scholen in Montreal, twee keer in de  1e klas (ongeveer 12 jaar oud) en twee keer in de laatste klas. In sommige van deze enquêtes werd deelnemers gevraagd om leden van hun peer-group te benoemen die bijzonder populair, sympathiek, agressief of vatbaar voor gepest waren. Andere onderzoeken organiseerden zelf-evaluaties bij deelnemers op sociale en emotionele aspecten zoals depressie en eenzaamheid.

Het team gebruikte vervolgens de gegevens over populariteit, agressie en prosociaal gedrag in een statistisch model om te begrijpen welke verschillende soorten populaire tieners er zijn. Drie groepen kwamen naar voren: de agressieve en prosociale typen geïdentificeerd door eerder onderzoek, en een nieuw ontdekte bistrategische tiener - jongeren die vaak door hun klasgenoten werden voorgedragen als agressief maar ook als coöperatief en vriendelijk. Deze groep was noch de grootste, noch de meest zeldzame: 12% van de steekproef werd geclassificeerd als bistrategisch, vergeleken met 20% prosociaal en 5% agressief.  

Hartl en haar team zijn nu geïnteresseerd in het kijken naar tieners die niet populair zijn. "Onze studie helpt bepalen wat adolescenten populair maakt, maar maakt geen onderscheid tussen degenen die niet populair zijn en degenen die dat wel zijn ", zegt ze. “De meeste adolescenten vallen in een 'typische' groep, die noch populair noch impopulair is, vooral omdat bepaalde inspanningen niet worden gedaan om status te verwerven.” Degenen die proberen status te krijgen en falen, merkt ze ook op, kunnen zelfs meer worden niet populair dan ze in het begin waren.

Er is veel te leren voor leerkrachten, ouders en professionals die ook met kinderen werken. De studie laat zien wat we al weten uit onze eigen schooltijd: agressie kan vaak sociaal worden beloond.  De onderzoeker, Amy Hartl is van mening dat ouders en leerkrachten moeten samenwerken om deze sociale beloning weg te nemen. "Leraren moeten oppassen dat ze populariteit gebaseerd op agressie en manipulatie niet belonen, zodat andere studenten het ongewenste gedrag niet nabootsen," zegt ze.

Wat de studie niet kon vaststellen is of populariteit goed of slecht is, maar in plaats daarvan suggereren de onderzoekers dat dit contextafhankelijk is. Voor prosociale tieners pakt populariteit goed uit. Maar voor bistrategische of agressieve tieners kan het een tweesnijdend zwaard zijn, vergezeld door problematisch gedrag zoals pesten, fysieke agressie of intimidatie. Het identificeren van dit gedrag bij tieners is essentieel om ervoor te zorgen dat agressieve of antisociale strategieën niet worden meegenomen in de volwassenheid.

Bron: FAU en Child Development

Lees meer over pubers en adolescenten.

 

 Naar homepage