Pedagogiek
in praktijk

Voorschoolse educatie: 355 verschillende regelingen

Krijgen peuters met risico op onderwijsachterstanden het onderwijs dat ze nodig hebben? In de grote steden Amsterdam en Utrecht twijfelen ze eraan. Sinds het stelsel voor voorschoolse educatie op de schop is gegaan, zijn er tussen gemeenten enorme verschillen ontstaan. Sinds de hervormingen heeft elk gemeente een eigen beleid en zijn de verschillen groot: in de praktijk zijn er 355 verschillende regelingen.
Voorschoolse educatie: 355 verschillende regelingen


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeerde afgelopen juni dat de harmonisatie goed verlopen is: alle werkende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag en 83 procent van de peuters die voorschoolse educatie nodig heeft, krijgt dat ook. Maar was voor een doelgroepouder de peuterspeelzaal vroeger gratis, nu kost het 17 euro per maand, vertelt Alice Leek van Combiwel voor Kinderen in Amsterdam-Noord. ‘Dat kan voor minima best veel zijn.’ In bijvoorbeeld Kerkrade ligt dat bedrag op 8 euro per maand voor hetzelfde aantal uren.

Killing
Volgens de Amsterdamse basisschooldirecteur Ferdinand van Veen heeft de harmonisatie dan ook direct gevolgen voor de kinderen.
‘Voor de hervorming hadden we 27 groepen met doelgroeppeuters, dat is teruggelopen naar 16 en twee locaties zijn gesloten. Voor de meeste ouders was dat killing, het circus dat opgetuigd werd om kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen, met moeilijke formulieren en ingewikkelde communicatie. Als gevolg kwamen de peuters niet meer.’Naar homepage