Pedagogiek
in praktijk

Pleidooi voor andere manieren van aanmodderen (Redactioneel PiP 110, september 2019)Op 10 juni 2019 stond in de Volkskrant een merkwaardig ingezonden stuk dat veel ophef veroorzaakte. Onder de titel ‘Volharden dat onderwijs gelijke kansen biedt, is moreel dubieus’ werd ervoor gepleit om, in navolging van de Griekse filosoof Plato, een reductie van de onderwijsongelijkheid te bewerkstelligen door iets te doen aan de ‘onverdiende’ voordelen die sommige kinderen van hun ouders meekrijgen.

Interview | Doret de Ruyter

'Het humanisme heeft als voordeel dat het in een seculiere samenleving als het ware hét geloof is'

Vijftien jaar werkte ze als hoogleraar theoretische pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op 28 mei 2019 hield ze haar inaugurele rede als hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht onder de titel De betekenis van educatie. Een bijdrage aan menselijk floreren in en diverse samenleving. Bas Levering sprak met prof. dr. Doret de Ruyter.
Bas Levering

Lees het artikel via deze pagina.

Onderzoek | De sexy avonturen van jongeren op sociale media

Hoe gaan jongeren om met seksualiteit op sociale media? Uit de pers en uit onderzoek komt vaak een negatief beeld naar voren. Onderzoek onder jongeren zelf leverde een genuanceerder beeld op.
Marijke Naezer

Lees het artikel via deze pagina

Onderzoek | Hart voor jeugd?

Jeugd- en gezinsprofessionals doen hun werk vanuit hun hart. Dit lijkt voor de hand liggend en mooi, maar er zijn ook schaduwkanten.
Bregje Spaans en Loes Houweling

Lees het artikel via deze pagina.

PIP editie 109

Biografie | Alfons Chorus

Psycholoog Alfons Chorus (1909-1998) opereerde vooral binnen de katholieke zuil. Hij had een scherpe blik op 'probleemkinderen'.
Rogier Chorus

Lees het artikel via deze pagina.

Onderzoek | Kind als expert van het dorp

Kinderen hebben hun eigen ideeën over wat hun buurt of dorp aantrekkelijk maakt.
Hilde Wierda-Boer en Korrie Melis

Lees het artikel via deze pagina.

Pedagogiek | Een pleidooi voor evolutionaire pedagogiek

Een oproep aan pedagogen om vanuit een evolutionair perspectief naar groei en ontwikkeling van kinderen en ouderschap te kijken.
Hans Koppies

Lees het artikel via deze pagina.