Pedagogiek
in praktijk

Toch weer samen naar school met inclusiever onderwijs. Een geschiedenis

In 2020 werd inclusiever onderwijs omarmd als een beleids­ en ontwik­kelopgave. Meer kinderen met een ondersteuningsbehoefte zullen een plek krijgen in het regulier onderwijs. Maar hoe zijn we hier eigenlijk gekomen? De zorg voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kent een roerige beleidsgeschiedenis.
Toch weer samen naar school met inclusiever onderwijs. Een geschiedenis

Lees hier het artikel of de complete PIP via Pedagogiek Digitaal of word abonnee.

 Naar homepage