Pedagogiek
in praktijk

STOP 4-7 programma effectief

Het STOP4-7-programma: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen (4-7 jaar) is onderzocht en effectief bevonden.
STOP 4-7 programma effectief

Jonge kinderen (4 tot 7 jaar) die meer dan andere kinderen liegen, vechten, driftbuien vertonen, ongehoorzaam en opstandig zijn, baren hun ouders en leerkrachten heel wat zorgen. Ze vormen de grootste groep van aangemelde kinderen in de hulpverlening. Het vernieuwde STOP4-7-programma is enerzijds een kant-en-klaar pakket, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in verband met de ontwikkeling van gedragsproblemen én gebruikmakend van de meest recente onderzoeken op het vlak van effectieve interventies (evidence-based). Anderzijds zijn in dit handboek ook richtlijnen te vinden voor het op maat werken met de betrokken gezinnen en klassen.

Het pakket omvat vier boeken (144, 168, 312 en 152 pagina's): enerzijds een theoretische inleiding en anderzijds de drie handleidingen om te werken met de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Er is in dit vernieuwde handboek extra aandacht voor de rol van hechting en emotieregulatie bij de behandeling van gedragsproblemen. Er wordt ook uitgebreider ingezet op relaxatie. Leerkrachten, leerlingenbegeleiders en hulpverleners kunnen de principes van het programma Samen sterker Terug Op Pad toepassen in hun dagelijks praktijk met kinderen.

Evaluatie-onderzoek

In 2022 zijn onderzoeksgegevens gepubliceerd naar de effectiviteit van het gebruik van STOP4-7 op basis van een steekproef (N = 836  -kinderen van drie t/m acht jaar)  en maakte gebruik van zowel leerkracht- als ouderrapportage van probleemgedrag. De kinderen waren aangemeld bij Entrea Lindenhout in Nederland en bij verscheidene Vlaamse jeugdhulpinstellingen. Analyses toonden aan dat STOP4–7 leidde tot significante, klinisch relevante, en blijvende afnames van zowel externaliserend als internaliserend probleemgedrag, en ook leidde tot een significante afname van opvoedstress. De gerapporteerde afnames waren even sterk voor ouders van jongere en oudere kinderen, voor jongens en meisjes, en voor kinderen die bij aanvang van STOP4–7 minder of juist meer problemen hadden. 

Lees meer over het onderzoek op deze pagina

Lees meer over de vierdelige uitgave op deze paginaNaar homepage