Pedagogiek
in praktijk

Sectorplannen omgang corona in kinderopvang en onderwijs vastgesteld

De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona wanneer dat nodig is. Voor de verschillende fasen van corona zijn verschillende maatregelen, variërend van basismaatregelen tot opvang in ‘bubbels’.
Sectorplannen omgang corona in kinderopvang en onderwijs vastgesteld


Sluiting is het allerlaatste wat de overheid en de sector willen. Daarom zijn de plannen erop gericht om de kinderopvang en het onderwijs zo lang mogelijk veilig en verantwoord open te houden.

De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sectorpartijen. Nu ze zijn vastgesteld kunnen de kinderopvang- en onderwijsorganisaties, aan de hand van deze sectorplannen, draaiboeken opstellen om zich voor te bereiden op de maatregelen die ze kunnen nemen in de verschillende scenario’s. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona wanneer dat nodig is. De maatregelen zijn gekoppeld aan vier mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen: verkoudheid, griep+, continue strijd en worst case.

Worst case-scenario 
In het worst case-scenario is sprake van een nieuwe coronavariant die een ‘zeer groot risico’ geeft op hoge sterftecijfers. Kinderopvang en scholen mogen open blijven, maar wel in vaste bubbels. Verder gelden hier alle maatregelen uit het ‘scenario continue strijd’. Voor de vier scenario’s zullen basisversies van de beslisbomen en protocollen worden opgesteld. Ventileren blijft belangrijk, en bij ieder scenario geldt extra aandacht voor ventilatie op de locaties.

 


Naar homepage