Pedagogiek
in praktijk

Ruim duizend scholen en kinderdagverblijven te dicht bij drukke weg

Ruim 270 scholen en meer dan 600 locaties voor kinderopvang staan zo dicht op drukke wegen dat er volgens de GGD aanzienlijk risico is op gezondheidsschade bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.


In totaal hebben de onderzoekers 2039 locaties in beeld gebracht waar kwetsbare groepen als kinderen en ouderen verblijven, zoals scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, verzorgingshuizen en sportvelden.

Platform Investico vroeg alle openbare data op over waar 'gevoelige locaties’ precies zijn. Er blijken 273 basis- en middelbare scholen volgens de officiële richtlijnen te dicht bij een drukke weg te liggen. Op al deze scholen zitten samen ongeveer 100.000 leerlingen. Verder staan op de lijst ook ruim 600 locaties voor kinderopvang en meer dan 900 sportlocaties.

Hoe langer, hoe meer klachten
Longen bij (jonge) kinderen moeten zich nog ontwikkelen. Het inademen van stoffen in uitlaatgassen, zoals fijnstof en stikstofoxiden, kan leiden tot benauwdheid, hoesten of astma-aanvallen. Kinderen lopen meer risico als ze dicht bij een bron van luchtvervuiling zitten. Hoe langer, hoe meer klachten. Ook gezonde kinderen. 

De GGD adviseert sinds 2010 via de richtlijn 'luchtkwaliteit en gezondheid' over 'gevoelige bestemmingen'. Daarin staat hoe ver een school, kinderopvang, sportlocatie of verzorgingshuis minimaal van een drukke weg moet liggen omdat anders de luchtkwaliteit te slecht is en die voor gezondheidsproblemen kan zorgen.

Eisen versoepeld
In maart 2023 zijn de afstandseisen versoepeld, omdat de uitstoot van verkeer in de afgelopen vijftien jaar flink omlaag is gegaan. Locaties moeten sindsdien ten minste 150 meter van een snelweg liggen (eerst minimaal 300 meter). Voor drukke wegen in steden is de grens verlegd van 50 naar 25 meter. De eis bij provinciale wegen is ongewijzigd en blijft 50 meter.

Maar binnen de afstand blijkt de uitstoot wel gevaarlijker dan vroeger werd gedacht. Ook onder de nieuwe afstandsregels zijn er nog altijd veel locaties die binnen de risicozones langs drukke wegen vallen. Kijk hier of jouw school of kinderopvang daar ook bij hoort.Naar homepage