Pedagogiek
in praktijk

Routekaart voor duurzame gebouwen met goed binnenklimaat

De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceren een sectorale routekaart waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht.
Routekaart voor duurzame gebouwen met goed binnenklimaat


Uit de berekeningen blijkt dat er per jaar 700 miljoen euro extra nodig is om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het klimaatakkoord.

Een duurzaam schoolgebouw kent meer aspecten dan alleen CO2-uitstoot of het energieverbruik. Het is een gebouw dat aansluit bij de onderwijskundige visie van de school, een gezond binnenklimaat heeft, past bij het aantal leerlingen en toekomstbestendig, toegankelijk en inclusief is. Een goed binnenklimaat resulteert ook in een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim van leerlingen en onderwijspersoneel. De kwaliteit en duurzaamheid van schoolgebouwen laat nu te wensen over.

Op dit moment is het gemiddelde schoolgebouw 40 jaar oud, heeft vaak een slecht binnenklimaat en is niet duurzaam. De huidige cyclus van vernieuwing of renovatie van schoolgebouwen duurt bijna twee keer zo lang als gewenst, als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen. Verduurzaming van onderwijsvastgoed gaat daardoor te langzaam. Schoolbesturen en gemeenten moeten samen in actie komen. Daarvoor is wel een forse extra investering van het rijk nodig van 21 miljard euro, verdeeld over 30 jaar. Schoolbesturen en gemeenten investeren daarbovenop zelf ook nog eens 21 miljard euro uit de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting.

De sectorale routekaart beschrijft wat op sectorniveau het optimale scenario is om de klimaatambities voor onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs te bereiken. Hierin wordt ook het scenario om de doelstellingen te behalen en het bijbehorende kostenplaatje beschreven. Op de oude voet doorgaan wordt afgezet tegen wat er nodig is.Naar homepage