Pedagogiek
in praktijk

Reformpedagogiek op de schouders van Comenius

[Tentoonstelling] Ruim twee eeuwen na Comenius herleefden begin twintigste eeuw zijn pedagogische idealen in de reformpedagogiek. Door aan te sluiten bij de leefwereld van het kind werden school en leven weer met elkaar in verbinding gebracht. In de leerstof zocht de reformpedagogiek naar samenhang van kennis over mens en wereld.
Reformpedagogiek op de schouders van Comenius

De reformpedagogen streefden naar een integrale opvoeding met aandacht voor lichamelijke en kunstzinnige ontwikkeling. Getroffen door het leed van de Eerste Wereldoorlog, waren ze principiële voorstanders van het pacifisme. Net als Comenius pleitten ze voor wereldvrede.

In deze tentoonstelling komen vijf reformpedagogen en de door hen geïnspireerde onderwijsrichting aan bod: Maria Montessori, Peter Petersen (Jenaplan), Helen Parkhurst (Dalton), Célestin Freinet en Rudolf Steiner (Vrije School).

Topstukken van de expositie zijn vier boeken van Comenius uit het bezit van Maria Montessori en Peter Petersen.  Tevens is er een kleine ruimte van het museum ingericht als klasje. Aan kleutertafels en stoeltjes kunnen bezoekers en hun kinderen zelf experimenteren met de  toenmalig ontwikkelde lesmaterialen.”

De tentoonstelling zal op 2 juli officieel geopend worden door prof. dr. Luc Stevens, oprichter van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) en emeritus-hoogleraar orthopedagogiek.

Bijgaand: afbeelding Comenius en de reformpedagogen

Voor nadere informatie zie  https://www.comeniusmuseum.nl/ Naar homepage