Pedagogiek
in praktijk

Programma schoolmaaltijden van start

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich sinds 29 maart 2023 aanmelden voor het programma schoolmaaltijden dat, in opdracht van het ministerie van OCW, wordt uitgevoerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds (JEF). Voor het programma is 100 miljoen euro vrijgemaakt. Scholen kunnen kiezen voor het organiseren van een maaltijd op school of het ondersteunen van leerlingen via een boodschappenkaart voor thuis.
Programma schoolmaaltijden van start

Scholen komen in aanmerking voor het programma als minstens 30 procent van hun leerlingen uit een huishouden komt met een laag inkomen. Deze gegevens zijn te vinden in de NCO-rapportage van de school. Voor vo-scholen met meerdere onderwijsniveaus geldt dat ze in aanmerking komen als voor minstens één van deze niveaus het percentage tenminste 30 procent is. Het speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zonder NCO-rapportages kunnen zich zonder aanvullende voorwaarden aanmelden voor het programma.

Het organiseren van een maaltijd op school wordt aangeboden via het Jeugdeducatiefonds. De school kan de gemaakte kosten maandelijks achteraf declareren, tot een maximumbedrag van 9 euro per leerling per week. De boodschappenkaart telt een wekelijks budget van 11 euro en gaat via het Rode Kruis. Ouders melden zich via de school aan. Hier vind je meer informatie.

 


Naar homepage