Pedagogiek
in praktijk

Primair onderwijs - inspectie volgt onderwijs tijdens Covid-19

De volledige herstart van het basisonderwijs voor de zomervakantie is door de overgrote meerderheid van de schoolleiders als geslaagd ervaren. Knelpunten die zich voordeden, zijn de inzetbaarheid van voldoende personeel en het herstellen van de hiaten die zijn ontstaan in de tweede helft van het afgelopen schooljaar. Dit blijkt uit de voortzetting van het onderzoek naar de effecten van Covid-19 op het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs.
Primair onderwijs - inspectie volgt onderwijs tijdens Covid-19


Tijdens de gesprekken in de periode 22 juni – 3 juli 2020 bleek wederom dat er grote inspanningen zijn geleverd om het onderwijs te continueren. De ondervraagden noemen fysiek onderwijs cruciaal om volwaardig invulling te kunnen geven aan de brede opdracht van onderwijs.

Schoolleiders zijn in grote meerderheid tevreden over de gedeeltelijke herstart van het onderwijs en nog positiever over de volledige herstart. Bij de gedeeltelijke herstart hebben ze vaker knelpunten ervaren dan bij de volledige herstart. De beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel bleek het grootste knelpunt.

Daarnaast speelde in die periode ook mee dat ouders minder beschikbaar en geneigd waren de leerlingen thuis te helpen op de dagen dat ze niet naar school gingen. Na de volledige herstart kon het onderwijs weer voluit gegeven worden. Het aantal leerlingen dat niet op school kwam, is in deze periode afgenomen van 7% tot minder dan 2% procent.

Snel weer gewend
De meerderheid van de schoolleiders meldde dat de leerlingen na de gedeeltelijke herstart snel weer aan school gewend waren. Een kwart van hen zag aanleiding voor pedagogische maatregelen. Ook de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen viel schoolleiders over het geheel genomen mee. Leerlingen hadden zich naar verwachting ontwikkeld of de achterstand viel mee. Zo'n 15% de schoolleiders zag toegenomen verschillen tussen leerlingen en zo'n 5% van de schoolleiders viel de cognitieve ontwikkeling tegen.Naar homepage