Pedagogiek
in praktijk

Preventie van seksueel overschrijdend gedrag

Integere omgang is niet vanzelfsprekend, maar wel ontzet- tend belangrij k. Dit werd opnieuw duidelij k door de pij nlij ke onthullingen over seksueel grensoverschrij dend gedrag bij The Voice of Holland en de vele daaropvolgende meldingen bij slachtofferorganisaties. Ook bij de helpdesk van School & Veiligheid komen sinds de onthullingen meer meldingen binnen van seksuele grensoverschrij ding op scholen.
Preventie van seksueel overschrijdend gedrag


Voor preventie van seksuele grensoverschrij ding is aandacht voor een seksueel integer schoolklimaat nodig. Hoe je hieraan werkt, lees je in dit artikel.

Lees losse artikelen of de complete PIP via Pedagogiek Digitaalword abonnee of bestel hier het nummer in print.Naar homepage