Pedagogiek
in praktijk

Ouderparticipatiecrèches: wijziging in de Wet kinderopvang

Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang van hun kinderen op zich nemen, gaan vallen onder de Wet kinderopvang, schrijft kinderopvangstaatssecretaris Bas van ‘t Wout aan de Tweede Kamer.
Ouderparticipatiecrèches: wijziging in de Wet kinderopvang


Deze zogenoemde ouderparticipatiecrèches (opc’s) krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang: de opleidingseis voor beroepskrachten en het vaste-gezichtencriterium. In plaats daarvan moeten opc’s op een andere manier continuïteit en kwaliteit aantonen. Deze kwaliteitseisen worden opgenomen in het Besluit kwaliteit kinderopvang.

In het pedagogisch beleidsplan moeten de opc’s onder andere vastleggen hoe zij in scholing van de ouders voorzien, stabiliteit bieden aan de kinderen en hoe de opc’s intern georganiseerd zijn. Alle andere huidige en toekomstige voor kinderopvang geldende kwaliteitseisen gelden ook voor opc’s. Ouders die gebruik maken van de al bestaande ouderparticipatiecrèches behouden het recht op kinderopvangtoeslag.

Op dit moment zijn er in Amsterdam en Utrecht in totaal zeven ouderparticipatiecrèches. Wanneer een nieuwe opc wordt opgericht, geldt een aanloopperiode van twee jaar voordat ouders aanspraak kunnen maken kinderopvangtoeslag. De toezichthouder gebruikt deze periode om continuïteit- en kwaliteitsonderzoeken bij de nieuwe opc uit te voeren. Hier vind je alle officiële stukken over opc’s.Naar homepage