Pedagogiek
in praktijk

OPROEP DRUK & DWARS

Uitsluiting is een manier van pesten die minder de aandacht trekt dan schelden en vechten. De gevolgen zijn echter minsten zo ernstig. In pestprogramma’s op school is hier natuurlijk aandacht voor. Het team van Druk & Dwars* is echter heel erg benieuwd wat je zelf hiertegen doet. Hoe bevorder jij op een praktische manier dat alle kinderen erbij horen? Laat het weten!


Laten weten kan via: https://drukendwars.nl/enquete-buitensluiting/

Op deze manier hoopt het team zoveel mogelijk praktische handvatten te verzamelen voor het tegengaan en voorkomen van uitsluiting.

* Druk & Dwars zet zich in voor het normaliseren van het gedrag van kinderen en het bevorderen van inclusie. De projectorganisatie van Druk & Dwars is in handen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Noordelijk Onderwijsgilde. Het team van Druk & Dwars ontwikkelt zijn aanbod op basis van vragen uit de praktijk en bouwt aan bruggen tussen wetenschap en werkveldNaar homepage