Pedagogiek
in praktijk

Op de schouders van Comenius - Comenius en de Reformpedagogiek

In het Comenius Museum in Naarden kunt u vanaf 10 april 2020 een tentoonstelling bezoeken over vijf grote onderwijsvernieuwers uit de eerste helft van de twintigste eeuw: Maria Montessori, Peter Petersen (Jenaplanschool), Helen Parkhurst (Daltonschool), Célestin Freinet en Rudolf Steiner (Vrije School). Ideeën van Jan Amos Comenius (1592-1670) over bijvoorbeeld zintuiglijk leren werden door hen opnieuw geformuleerd.
Op de schouders van Comenius -  Comenius en de  Reformpedagogiek

Deze pioniers streefden naar een betere, vreedzame wereld en wilden dit via het onderwijs realiseren. Zij gingen in tegen de oude leer- en luisterschool met het teksten stampen, de strenge discipline en het frontale onderwijs. In plaats van leerstof vinden zij dat het kind centraal moet staan: het onderwijs moet zich aan het kind aanpassen en niet andersom. Zo komen ook de lichamelijke en de creatieve ontwikkeling aan bod. Juist door de zintuiglijke activiteiten die kinderen zelf ontplooien, verwerven zij kennis en inzicht. Vandaar dat hun onderwijsmateriaal actief, speels en uitnodigend is. In de tentoonstelling zijn veel authentieke schoolmaterialen te zien uit de verschillende reformscholen en krijgt u een verhelderende kijk op de verschillen en overeenkomsten tussen deze scholen, ook anno 2020. Kinderen kunnen in een speciaal ingerichte "klas" schilderen, spelen en aan de slag met materiaal. De Reformpedagogen hebben met hun statements de vernieuwende onderwijsideeën van Comenius een vaste plek gegeven in hun onderwijs.
 

Activiteiten:
Anastasia Dingarten zal in het Comenius Museum een lezing geven, waarbij zij zal spreken over kindbeelden vanuit een westers wijsgerig perspectief: vanaf de oudheid, via Comenius naar de Reformpedagogen. Drs. Anastasia Dingarten is opgeleid in de wijsbegeerte en o.a. coördinator montessori-opleidingen aan de Hogeschool Utrecht. Zie voor exacte data de agenda vanaf 10 april 2020 op www.comeniusmuseum.nl.

Praktisch informatie:
De tentoonstelling is te zien van: 10 april 2020 t/m 31 januari 2021.
Locatie: Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden.
Tel.: 035-694 30 45.
info@comeniusmuseum.nl
www.comeniusmuseum.nl
Openingstijden museum: di-zo van 12.00-17.00 uur.
Gesloten: 1/1, 27/4, 25/12, 31/12 en maandags.
Entree: € 6,50 ; Studenten en groepen > 10 personen: € 5,50 ;

Museumkaart/CJP/CKV/ Kinderen t/m 12 jaar: gratis.

Comenius Museum:

Het Comenius Museum is een klein cultuurhistorisch museum dat als doel heeft het gedachtengoed van Comenius levend te houden. Het bestaat uit museum en mausoleum waar Comenius begraven ligt.

 Naar homepage