Pedagogiek
in praktijk

NPO: bso-medewerkers mogen werken op de basisschool

Basisscholen mogen met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang inzetten in de klas. Zo kunnen zij extra pedagogische expertise en ondersteuning de school in. Voordeel voor bso-medewerkers is dat zij meer uren kunnen maken. Hierdoor wordt ook de samenwerking en de overdracht tussen kinderopvang en school versterkt.
NPO: bso-medewerkers mogen werken op de basisschool


De inzet van bso-medewerkers moet te maken hebben met ‘de uitvoering van een interventie’ uit de menukaart van het NPO. Ze mogen zonder lesbevoegdheid niet zelfstandig les geven. Bso-medewerkers kunnen bijvoorbeeld:

  • meewerken als extra handen in de klas, waardoor leraren meer tijd en ruimte hebben voor interventies zoals directe instructie, feedback of samenwerkend leren.

  • met kleine groepen leerlingen interventies gericht op welbevinden, sportieve of culturele activiteiten uitvoeren.Naar homepage