Pedagogiek
in praktijk

Nieuwsgierigheid bij jonge kinderen is basis voor later succes

Nieuwsgierige kinderen kunnen later elementaire wiskunde en lezen beter begrijpen, volgens een groep onderzoekers van de Universiteit van Michigan, geleid door Prachi Shah. De studie in het tijdschrift Pediatric Research is de eerste studie om een mogelijk verband tussen nieuwsgierigheid en vroeg academisch succes bij jonge kinderen te onderzoeken.
Nieuwsgierigheid bij jonge kinderen is basis voor later succes

Kinderen die een breed scala aan sociaal-emotionele vaardigheden hebben ontwikkeld, zijn over het algemeen meer succesvol wanneer ze naar school gaan. Deze vaardigheden omvatten ontdekken, verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen, aandacht voor taken, evenals het vermogen om relaties te vormen en gevoelens te beheren. Volgens Shah zijn de meeste huidige interventies voor vroeg leren gericht op het verbeteren van bijvoorbeeld het vermogen om zich te concentreren of impulsen te beheersen. Zeer weinig interventies zijn bedoeld om nieuwsgierigheid bij jonge kinderen te cultiveren - de vreugde van ontdekking, of de motivatie om antwoorden op het onbekende te zoeken.

De data en de conclusies komen voort uit de Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort. Deze landelijke representatieve studie heeft duizenden kinderen gevolgd sinds hun geboorte in 2001 . Hun ouders werden geïnterviewd tijdens huisbezoeken en de kinderen werden beoordeeld toen ze negen maanden en twee jaar oud waren, en opnieuw wanneer ze naar het kinderdagverblijf of de kleuterschool gingen. In 2006 en 2007 werden de lees- en rekenvaardigheden en het gedrag van 6200 van deze kinderen gemeten.

"Onze resultaten suggereren dat nieuwsgierigheid nog steeds een kleine, maar betekenisvolle bijdrage levert aan de academische prestaties, na controle voor andere factoren die samenhangen met een hogere prestatie," legt Shah uit.

Deze eigenschap bleek even belangrijk te zijn als een inspannende controle bij het bevorderen van het lezen en rekenen op de kleuterschoolleeftijd. Dit gold vooral voor kinderen die een enthousiasme toonden om nieuwe dingen te leren. De relatie tussen de nieuwsgierigheid van een kind en de academische prestaties was niet gerelateerd aan het geslacht van een kind of de mate van zelfregulatie.

"Deze bevindingen suggereren dat zelfs als een kind zich weinig inspanning getroost, grote nieuwsgierigheid geassocieerd kan worden met een meer optimale academische prestatie", voegt Shah eraan toe. "Momenteel zijn de meeste interventies in het klaslokaal gericht op het cultiveren van zelfregulerende capaciteiten van een kind, maar onze resultaten suggereren dat een alternatieve boodschap, gericht op het belang van nieuwsgierigheid, ook moet worden overwogen."

De onderzoekers leggen uit dat het bevorderen van nieuwsgierigheid vooral belangrijk kan zijn voor kinderen met een lagere sociaal-economische achtergrond.

"Onze resultaten suggereren dat hoewel hogere nieuwsgierigheid geassocieerd is met grotere academische prestaties bij alle kinderen, de correlatie van nieuwsgierigheid met academische prestaties groter is bij kinderen met een lage sociaaleconomische status," zegt Shah. Ze voegt eraan toe dat kinderen die in financieel veilige omstandigheden opgroeien, over het algemeen een betere toegang tot hulpbronnen hebben om lezen en wiskundige academische prestaties aan te moedigen, terwijl die uit armere gemeenschappen opgroeien in minder stimulerende omgevingen.

 

Bron: SpringerNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.