Pedagogiek
in praktijk

NIEUW | Psychisch ontregelde kinderen

Hoe krijg je zicht op de hulpvraag van een psychisch ontregeld kind? Peter van der Doef laat in Psychisch ontregelde kinderen zien dat hiervoor vier elementaire processen belangrijk zijn: cognitieve, relationele, emotionele en adaptieve processen. Deze processen spelen een rol in de ontwikkeling van ieder mens en krijgen bij psychische ontregelingen een specifieke invulling.
NIEUW | Psychisch ontregelde kinderen


Samen vormen zij het CREA-model dat de auteur heeft ontwikkeld op basis van de orthopedagogische theorie van J.F.W. Kok (CREA staat voor Cognitie, Relatie, Emotie en Adaptatie). Adaptatie vormt een nieuw element ten opzichte van de theorie van Kok. Psychisch ontregelde kinderen proberen zich op een vaak wanhopige manier aan te passen aan de werkelijkheid zonder dat dit streven door hun omgeving ook als zodanig erkend wordt. De interpretatie van psychische ontregelingen in termen van adaptatie helpt constructieve jeugdhulp te vinden. In de jeugdhulp is het belangrijk dat kinderen eerst kunnen herstellen van negatieve ervaringen uit het verleden alvorens tot een groei te komen. Die groei stelt ze uiteindelijk in voldoende mate in staat te functioneren zonder de bemoeienissen van jeugdhulp.

Aan de hand van een aantal thema’s geeft Van der Doef uitvoerige voorbeelden uit de praktijk, die hij analyseert in termen van het CREA-model. Ook maakt hij duidelijk hoe met het model kan worden gewerkt aan de hand van toepassingen van het model door anderen in hun eigen praktijk.

Bestel het boek hier.

Auteur dr. Peter van der Doef zal ook spreken op het Middagsymposium Orthopedagogische Hulpvragen op 9 februari 2023. In het symposium wordt het belang en de ontstaansgeschiedenis van het CREA-model uit de doeken gedaan door de maker van het model, dr. Peter van der Doef, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Psychisch ontregelde kinderen.
Het boek is inbegrepen bij deelname. 
Klik hier voor meer informatie.Naar homepage