Pedagogiek
in praktijk

NIEUW | Grondleggers van de pedagogie(k)

‘Grondleggers van de pedagogie(k). Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst’. Onder deze titel heeft De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) haar tweejaarlijks congres gehouden. De foto op de voorkant van deze bundel symboliseert het onderwerp treffend: een opvoedeling omringd door bekende opvoeders/denkers zoals Janusz Korczak, Lev Vygotskij, Hannah Arendt en Henriëtte Pimentel.

 


NIEUW | Grondleggers van de pedagogie(k)

Lees meer en bestel!

Grote namen 
Wat weten we nog van deze grote namen? Wat waren hun opvattingen, wat was hun invloed en wat kunnen wij van ze leren? Lea Dasberg, de bekende Nederlandse pedagoog, heeft het belang van kennis van de historie destijds mooi verwoord in haar inaugurele rede. “Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals de automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.” Het begrijpen van samenhang tussen verleden en heden biedt perspectief op de toekomst.

Deze bundel bevat artikelen over diverse opvoeders/denkers die zich met de pedagogie(k) bezig hebben gehouden. Hun ideeën kunnen ook nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan het vormgeven van pedagogische praktijken. Het boek kan in de opleidingen Pedagogiek, Pabo en Social Work worden gebruikt. Voor studenten zijn studievragen toegevoegd aan het eind van iedere bijdrage.

Over de VBSP
De VBSP (www.vbsp.nl) is in 1925 opgericht en heeft gedurende haar bestaan belangrijke bijdragen geleverd aan de pedagogiekopleidingen in Nederland. De studie van de pedagogiek wordt door de VBSP op directe en indirecte wijze gestimuleerd. Alle pedagogiekopleidingen in Nederland zijn in de vereniging vertegenwoordigd. In 2025 viert zij haar honderdjarig bestaan.

Lees meer en bestel!Naar homepage