Pedagogiek
in praktijk

NIEUW | Grondbeginselen van veranderen

Leren, veranderen, waarheid, ethiek, handelingswijsheid…. het zijn op zichzelf tijdloze onderwerpen waar de Oude Grieken zich al mee bezig hielden. Nieuw in dit boek is het pleidooi van de onderzoeksgroep van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam voor een eigen kennisgebied dat deze onderwerpen in een verbindende samenhang aan de orde stelt. 

NIEUW | Grondbeginselen van veranderen


Dat doet zij vanwege een maatschappelijk belang. In de veranderlijke en onoverzichtelijke wereld van vandaag is het zaak oude mechanische en statische begrippen opnieuw te overdenken. En deze te herijken om de complexiteit van de maatschappij beter te begrijpen en niet in een gevoel van machteloosheid te vervallen. 

De publicatie is bedoeld voor docenten en studenten uit alle hbo- en wo-studierichtingen en voor professionals, managers, beleidsmakers en vernieuwers in allerlei beroepen die behoefte hebben aan een theoretisch verhaal over veranderen dat verbindt. We hopen dat zij de in dit boek gepresenteerde handelingswijsheid in hun eigen praktijk herkennen en erdoor worden geïnspireerd.

Waarom dit boek?
De onderzoeksgroep vindt dat er in het huidige aanbod van boeken te weinig aandacht is voor praktijkgericht handelingsonderzoek en voor veranderkundige kennis waarin naast de economische, ecologische en politieke kant van veranderen ook aandacht is voor de sociale kant van een veranderproces. 

Over de auteur

Gerard Donkers
 is onderzoeker, docent en auteur. Hij is een van de grondleggers van de sociale veranderkunde. Voor dit boek heeft hij samengewerkt met de genoemde onderzoeksgroep. Deze bestond uit zeven deskundigen met een rijk heden en verleden aan kennis en praktijkervaring. De groep heeft gedurende drie jaar veertien publicaties van veertien bekende auteurs besproken, intensief geanalyseerd en thematisch onderzocht met de bedoeling om basisthema's van sociale veranderkundige theorieën en praktijken op te sporen en uit te werken. 

Lees meer & bestel Grondbeginselen van veranderen!

Bekijk inkijkexemplaar

Middagsymposium Grondbeginselen van veranderen

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het boek Grondbeginselen van veranderen (t.w.v. €44,50) van spreker Gerard Donkers.

Op het middagsymposium van 8 juni 2023 wordt het boek gepresenteerd en aan de hand van casuïstiek wordt de relatie tussen het boek en de praktijk van het werkveld en HBO-onderwijs besproken. Tevens wordt de oprichting van een Landelijk Platform Sociale Veranderkunde voorgesteld. In deze groep is een negental grondthema’s van sociale veranderkunde inzet van reflectie op ontwerp-, uitvoerings- en evaluatiepraktijken in wetenschap, werkveld, onderzoek en onderwijs. Deze grondthema’s zijn afgeleid van een driejarig onderzoek dat is uitgevoerd door zeven onderzoekers met een veelheid aan kennis en praktijkervaring in allerlei werkvelden.

Lees meer & schrijf in voor symposium!Naar homepage