Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Peer van der Helm en Suzan Terweij (2019). Omgaan met zelfverwonding en zelfdoding in de residentiële jeugdzorg en ggz. Pedagogiek in Praktijk 24 (109) 40-44.


Helm, G.H.P. van der (2017). Naar een gezamenlijke opvoedstrategie in de residentiële jeugdzorg. Leiden: Hogeschool Leiden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56(2017) 259-268. https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/residentiele-jeugdzorg/publicaties/naar-een-gezamenlijke-opvoedstrategie-in-de-residentiele-jeugdzorg.pdf


Tempel, H. & Vissenberg, T. (2018). Een gat tussen wetenschap en praktijk. Een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandeling in de residentiële zorg wordt vormgegeven. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 11(12), 22-28.


Voor meer informatie zie ook de volgende richtlijnen, onder meer op de site van het Trimbos-instituut: Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag: www.nvvp.net/stream/richtlijn-diagnostiek-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag-2012 en meer algemeen: Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag: www.ggzrichtlijnen.nl/suicidaal-gedrag.

 Naar homepage