Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Monique Kremer (2024). Hoe kunnen professionals vertrouwen terugwinnen? Pedagogiek in Praktijk, 29(136), 12-15


Amagir, A., & Kremer, M. (2024). Bestaanszekerheid begint bij een betrouwbare overheid. Amsterdam: Kenniscentrum Ongelijkheid.

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/brede-welvaart-en-de-sustainable-development-goals/monitor-brede-welvaart-en-de-sustainable-development-goals-2023/brede-welvaart/hier-en-nu

https://www.scp.nl/onderzoeksprogramma/continu-onderzoek-burgerperspectieven/documenten/publicaties/2022/12/29/continu-onderzoek-burgerperspectieven---bericht-2-2022

Dibi, B. (2020). Knelpunten en oplossingen voor het sociaal bereik van instanties op wijkniveau. Utrecht: Bureau Krachtwijken.

Giddens, A. (1994). Risk, trust, reflexivity. In: U. Beck, A. Giddens & S. Lash. (Eds.), Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics is the Modern Social Order (pp. 194-197). Cambridge: Polity Press.

Glimmerveen, L., et al. (2021). Leven en zorgen in de grote stad. Amsterdam: Ben Sajet Centrum.

Hardin, R. (2006). Trust. Polity Press.

Peeters, T., et al. (2021). Van persoonlijke krenking tot vertrouwensbreuk, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Van der Bos, K. (2011). Vertrouwen in de overheid. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Van der Waal, J. (2022). Over leven met een lage status. Rotterdam: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Departement Bestuurskunde en Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam.

 Naar homepage