Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Marjolijn Distelbrink en Trees Pels (2024). Vaders echt horen maakt alle verschil. Pedagogiek in Praktijk, 29(136), 34-38


Crenshaw, K. W. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. University of Chicago Legal Forum, 1989, 139-168.

Distelbrink, M., Day, M, Badou, M, Cové, A., Achahchah, J., & Pels T. (2020). Moeders van de tweede generatie: hun waarden en behoeften aan steun. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Distelbrink, M., Ekkelboom, L., Mehraz, A., Mesic, A., & Pels, T., m.m.v. Oudega, L. (2021). Opvoeddebatten met vaders met een migratieachtergrond: Een methodiekbeschrijving en -onderbouwing van de basisdebatten. Utrecht/Diemen: Verwey-Jonker Instituut/Trias Pedagogica.

Distelbrink, M., Pels, T., Vlug, J., Verstappen, M., & Pronk, C. (2023). Als vader je kind opvoeden in de (super)diverse samenleving: Een verkenning. Utrecht: Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Pels, T., Ketner, S., & Naber, P. (2012). Een vader is meer dan 100 meesters. Vaderschap versterken in Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Pels, T., & Verstappen, M. (2023). Intersectionaliteit in de praktijk van pedagogische professionals en instituties. Utrecht: Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Pharos (2023). Vier jonge vaders over het vaderschap: wat is er lokaal nodig? Te lezen op www.pharos.nl

Ponzoni, E., & De Ruyter, D. (2022). Professional Encounters with ‘the Other’: Widening Accessibility of Social Work Practices in Urban Neighbourhoods. British Journal of Social Work (00), 1-18.

Ponzoni, E., & Distelbrink, M., m.m.v. Bellaart, H., Gosselink, Y., & Wachter, G. (2016). Opvoedondersteuning in de multi-etnische wijk: Verbindingen tussen wijkteams en informele ondersteuners. Utrecht: Kennisplatform Inclusief Samenleven.

 Naar homepage