Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Loes Houweling (2023). Een duidelijk pedagogisch geluid. [Boekbespreking over De Wilde, L., Vandenbroeck, M., & Vanobbergen, B. (Red.) (2023). Een beeld van een kind: Inleiding in de pedagogiek. Owl Press.] Pedagogiek in Praktijk, 29(133),


Koops, W. (2016). Een beeld van een kind. De ontwikkeling en opvoeding van het kind in historisch perspectief. Boom

Masschelein, J. (red.) (2019). Dat is pedagogiek. Universitaire Pers Leuven

Smeyers, P., Ramaekers, S., Van Goor, R., & Vanobbergen, B. (2016). Inleiding in de pedagogiek (deel 1 en 2). Boom.

Smeyers, S., & Levering, B. (Red.) (2010). Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek. Boom/Lemma.

Vermaning, S. (2022, 18 oktober). Pedagogische stem ontbreekt in publiek debat. Sociale vraagstukken. Geraadpleegd van https://www.socialevraagstukken.nl/pedagogische-stem-ontbreekt-in-publiek-debat/ 

 Naar homepage