Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Lauk Woltring en Louis Tavecchio (2019). Jongens in het onderwijs. Pedagogiek in Praktijk 25(113), 36-40


Belfi, B. e.a. (2015). De jongens tegen de meisjes. Onderzoek naar verklaringen voor verschillen in studiesucces van jongens en meisjes in mbo, hbo en wo. Maastricht: Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt. 

Biddulph, S. (2007). Jongens, hoe voed je ze op? Delft: Elmar (1997. Raising Boys Australia: Finch).

Brussel, K. van & Oldenbeuving, H. (2017). Geef ze vleugels op het MBO. Een jongensachtige aanpak. Zwolle: Deltion College.

Heyder, A., & Kessels, U. (2013). Is School Feminine? Implicit Gender Stereotyping of School as a Predictor of Academic Achievement. Sex Roles, 69, 605-617.

Palmer Cleveland, K. (2013). Lesgeven aan jongens die het moeilijk hebben op school. Methoden om er geslaagde leerlingen van te maken. Amsterdam: Bazalt. 

Volman, M. (2013). Meisjes hebben hun onderwijs gevonden; nu jongens nog. Pedagogische Studiën, 90, 50-53.

Woltring, L. (1996, 2017). Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Utrecht: Uitgeverij Mooischrijf Bv, 6e herziene en aangevulde druk, 2017. 

 


Naar homepage