Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Johan Van Eeckhout, Freddy Bonnu, Joop Berding en Saskia van Oenen (2018). School en opvoeding radicaal overboord gooien: waarom wel, waarom niet? Pedagogiek in Praktijk 24 (106), 30-37.


Berding, J. (20182). ‘Ik ben ook een mens.’ Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Culemborg: Phronese.

Eeckhout, J. Van & Bonnu, F. (2018). Leven zonder school. Een pleidooi om het leren te ontscholen. Amsterdam: SWP.

Ligthart, J. (1899). Eenheid in verscheidenheid. In School en Leven, 1(2), 18-21.

Mollenhauer, K. (2017). Vergeten samenhang. Over cultuur en opvoeding. Culemborg: Phronese.

Oenen, S. van (2008). Onderwijsvernieuwing in historisch perspectief. In J. van der Zwaard, S. van Oenen & M. Huisman (Red.). Zonder wrijving geen vooruitgang. Zeventig jaar onderwijsvernieuwing in Nederland. Apeldoorn-Antwerpen: Garant.

Rooy, P. de (2018). Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

 

Meer lezen rond ontscholing:

Bonnardel, Y. (2015). La domination adulte. Myriadis.

Foucambert, J. (1986). L’école de Jules Ferry. Retz.

Het oeuvre van John Holt (Engelstalig).

Kuijer, G. (1987). Het geminachte kind. Synopsis.

Stern, A. (2011). Et je ne suis jamais allé à l’école. Actes Sud.Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.