Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Jeroen Boekhoven, Jacoline van der Slot en Susan Ketner (2022). Kennen is anders dan kunnen. Ervaringen van sociaal professionals met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Pedagogiek in Praktijk, 28(130), 20-25


Bekkers, M., & In ’t Veld, W. (2021). Signaleren, overleggen en handelen bij kindermishandeling. In S. Ketner (red.), Ouders Versterken. Preventie kindermishandeling van zwangerschap tot kleutertijd (pp. 137-162). Assen: Van Gorcum.

Dekker, W. (2021, 1 oktober). Sociaal werk is onmisbaar voor vertrouwen in meerstemmige samenleving. Opgevraagd van https://www.socialevraagstukken.nl/sociaal-werk-onmisbaar-voor-vertrouwen-in-meerstemmige-samenleving/

Janssens, R., Schout, G., & Wienen, B. (2021). De makke van meldpunten. Ruimte voor een relationele benadering bij sociale problematiek. Opgevraagd van https://vng.nl/publicaties/de-makke-van-meldpunten-essay

Ridderbos C. M., Frederiks, B. J. M., Veen, C., et al., (2020). Evaluatie: Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Opgevraagd van blg-940503.pdf (officielebekendmakingen.nl)

Kruiter, E., & Hilboezen, M. (2021). KNOV Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling; ervaringen van eerstelijns verloskundigen (bachelorscriptie Verloskunde Academie Amsterdam Groningen)

Rijksoverheid (z.j.), Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (website). Opgevraagd op 1-11-2021 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Serrien, L. (2018). Sociaal werk worstelt met bureaucratie, in Sociaal.Net (12 mei, 2018). Opgevraagd van https://sociaal.net/achtergrond/sociaal-werk-worstelt-met-bureaucratie/

Vink, D., Lingbeek, K., Van der Werf, K., & Wielinga, R. (2022). Onderzoek vernieuwde meldcode. Een verkennend kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de vernieuwde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in het regulier basisonderwijs in de regio Groningen (Onderzoeksverslag PABO Hanzehogeschool Groningen)

Warner, J. (2015). The Emotional Politics of Social Work and Child Protection. Policy Press: Bristol.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Visie-en-vakbekwaamheid-maken-het-verschil%20%5BMOV-12664348-1.0%5D.pdf

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/vertrouwen-maatschappelijk-onbehagen-en-pessimisme?onepage=true#c-5-Conclusie-en-discussieevaluatie-wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.pdf  (overheid.nl)

 


Naar homepage