Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Jacquelien Bulterman-Bos (2023). Pedagogische beroepen in crisis? Stel het vakmanschap centraal! Pedagogiek in Praktijk, 28(131), 12-16


Biesta, G. (2018). Tijd voor pedagogiek. Pedagogiek, 38(3), 327-348.

Bulterman-Bos, J. A. (2020). Barriers to creating a science of the art of teaching via Participative Action Research; learning from the tribulations of Lesson Study in diffferent epistemic cultures. Educational Action Research, 1-17. doi: 10.1080/09650792.2020.1777440.

Bulterman-Bos, J. A. (2021). Kan handelingswetenschap de conceptualiteitsimpasse tegengaan? Pedagogiek, 40(3), 315–335.

Bulterman-Bos, J. A. (2023). Het lerarentekort: Pleidooi voor vakmanschap. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Stigler, W. J., & Hiebert, J. (1999). The Teaching Gap. Best Ideas from the World’s Teachers for Improving Education in the Classroom. New York: Free Press.

 

Ter Horst, W. (1980). Theoretische orthopedagogiek: Proeve van een Theorieconcept. Kampen: Kok.

 Naar homepage