Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Ido Weijers (2022). Big Brother is watching your children. Over algoritmen en risicoprofielen. Pedagogiek in Praktijk, 28(130), 30-34


Abraham, M. et al. (2011). Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd. Den Haag: DSP/ WODC.

Abels, R. (2022, 12 november). Nederland probeert Europabreed nieuwe toeslagenaffaires te voorkomen. Trouw.

Brenninkmeijer, A. (2021). De grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden als verschrikkelijk ongeluk. Nederlands Juristenblad 96, 6-13.

Dekovic, M., & Asscher, J. (2016). Interventies voor jongeren met antisociaal gedrag. In I. Weijers (red.), Justitiële interventies voor jeugdige daders en risicojongeren (pp. 147-163). Den Haag: Boomcriminologie.

Niemantsverdriet, T. (2022, 15 november). Kritiek op Amsterdamse aanpak jeugdcriminaliteit: ‘Stem ouders en kind ontbreekt’. NRC.

Weijers, I. (2018). De Amsterdamse Top600 vraagt om bijsturing. Nederlands Juristenblad 36, 2732-2737.

Weijers, I. (2022). Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegers. Amsterdam: SWP.Naar homepage