Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Helma Brouwers (2021). Moet de pabo gesplitst worden? Pedagogiek in Praktijk, 27(122), 28-33


Adviesraad voor het Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal onderwijs (1990). Spelen en jongleren. Zeist: ARBO. 

Brouwers, H. (2019). Waar blijft de kleuter? Een terugblik op bijna 35 jaar basisonderwijs. Amsterdam: SWP. 

Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994). Zicht op kwaliteit. Evaluatie van het basisonderwijs. De Meern: Inspectie van het Onderwijs.

Inspectie van het onderwijs (1989). De zorg voor het jonge kind: Verslag van een inspectieonderzoek op de PABO. De Meern: Ministerie van OCW.

Inspectie van het onderwijs (1994). De toestand van het onderwijs aan jonge kinderen. Utrecht: Ministerie van OCW.

Inspectie van het onderwijs (2012). Jong geleerd. Toezicht op het onderwijs aan jonge kinderen. Utrecht: Ministerie van OCW.

Janssen-Vos, F. (1997). Basisontwikkeling in de onderbouw: Ontwikkelingsgericht onderwijs. Assen: Van Gorcum.

Laevers, F. & Van Sanden, P. (1980). Basisboek voor een ervaringsgerichte kleuterpraktijk. Leuven: CEGO.

Noot, A., & Van Schaik, S. (1980). Engelse brieven. Een bezoek aan Engelse Infant Scholen in het kader van het Innovatieproject Amsterdam. Amsterdam: Van Gennep.

Onderwijsraad (2008). Een rijk programma voor ieder kind. Den Haag: Onderwijsraad.

Shonkoff, J. P. (2014). A Healthy Start Before and After Birth: Applying the Biology of Adversity to Build the Capabilities of Caregivers. In K. McCartney, H. Yoshikawa, & L. B. Forcier (Eds.), Improving the Odds for America’s Children (pp. 28-39). Cambridge: MA. Harvard Educational Press.

Van den Bijtel, J., Blok, H., & Deckers, P. (1992). Kleuters in het Pabo-curriculum. Amsterdam: Swets & Zeitlinger B.V. (Forum 16).

Van Heest, F. (2020, 20 februari). Kamer is traineren van opsplitsen pabo beu. ScienceGuide

(https://www.scienceguide.nl/2020/02/kamer-is-traineren-van-opsplitsen-pabo-beu/).

Van Parreren, C. (1988). Ontwikkelend onderwijs. Amersfoort: Acco. 

Van Schaik, S., Noot, A., Hülsenbeck, C., & Baggerman, H. (1980). Amsterdamse brieven; schoolportretten, praktische aanwijzingen. Assen: Van Gorcum.

 Naar homepage