Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Hans Koppies (2016). Opvoedingsproblemen: diagnosticeren of normaliseren. Pedagogiek in Praktijk 22 (94), 14-17


Bakker, P.C.M. (2016). Kwetsbare kinderen. Assen: Van Gorcum.

CBS (2016). Jeugdhulp 2015.

CBS (2016). Belevingen 2015.

Hermanns, J. (2013). Een pedagogische lente. Lezing voor het congres van de vereniging ter bevordering van de Studie der Pedagogiek, 1 oktober 2013, tevens afscheidscollege als bijzonder hoogleraar op de Kohnstammwisselleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

Hermanns, J. (2015). Een pedagogisch antwoord op passend onderwijs. Onderwijsavond NIVOZ/HetKind, 21 mei 2015 (http://hetkind.org/2015/07/12/videoregistratie-onderwijsavond-jo-hermanns-niet-vragen-wat-heeft-dit-kind-maar-wat-heeft-dit-kind-nodig/)

Keizer, B. (2016). Column: Neuropsychiatrie. Medisch Contact, 2016, 14:13.

Kinderombudsman (2016). De zorg waar ze recht op hebben.

Lee, P. van der (2015). Opvoeden is per definitie een conflict – Interview Micha de Winter. Psychologie Magazine, oktober 2015.

Ploeg, J.D. van der (2014). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico’s. Rotterdam: Lemniscaat.

Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the Classroom. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Ruyter, P.A. (1999). Zover. College gegeven bij afscheid als gewoon hoogleraar in de orthopedagogiek aan de faculteit der psychologie en pedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 16 april 1999.

Wevers, J. (2016). Vaker diagnose die niet klopt bij hoogbegaafden. NRC, 18 juni.Naar homepage