Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Charlotte Figge (2021). Onbekend en onbelicht. Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking. Pedagogiek in Praktijk, 27(122), 12-16


Aunos, M., & Pacheco, L. (2020). Able or unable: how do professionals determine the parenting capacity of mothers with intellectual disabilities. Journal of Public Child Welfare, 1-27. https://doi.org/10.1080/15548732.2020.1729923

Belangenvereniging Sien (2016). Petitie Aandacht voor kinderen van beperkte ouders. Sien voor mensen met een verstandelijke beperking (bit.ly/36FdwSk).

Collings, S., & Llewellyn, G. (2012). Children of parents with intellectual disability: Facing poor outcomes or faring okay? Journal of Intellectual & Developmental Disability, 37(1), 65-82. https://doi.org/10.3109/13668250.2011.648610

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (2015, juli). HouVast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB. Nederlands Jeugdinstituut. https://www.nji.nl/interventies/houvast-stut-en-steun-voor-gezinnen-van-ouders-met-een-lvb

Figge, C. (2018). Schaduwkinderen. Opgroeien als normaal begaafd kind bij verstandelijk beperkte ouders en de contextuele kijk hierop. Thesis master contextuele therapie. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Joha, D. (2004). Ouders met een verstandelijke beperking: een praktijkstudie. Handreiking aan hulpverleners voor de multidisciplinaire ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking. Utrecht: LKN.

Kiene, V. O. V. A. (2009, 4 mei). Baby Hendrikus is thuis, en al die hulp is welkom. De Volkskrant

Mol, P. (2017). Een stille leerling in je klas. De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling. Houten: LannooCampus. 

Verplanke, L. (2010). Onder de mensen? Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking (Dutch Edition). Amsterdam University Press.Naar homepage