Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Asli Ünlüsoy en Niels Nederlof (2023). Ik ben meertalig: so what? Pedagogiek in Praktijk, 29(133), 32-35


Blom, E., Küntay, A. C., Messer, M., Verhagen, J., & Leseman, P. P. (2014). The benefits of being bilingual: Working memory in bilingual Turkish–Dutch children. Journal of Experimental Child Psychology, 128, 105-119. doi:10.1016/j.jecp.2014.06.007

CBS (2023) https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-inwoners-hebben-een-herkomst-buiten-nederland

Meertaligheid. (2022, December 8). Geraadpleegd Januari 13, 2023, van https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/meertaligheid/

Schmeets, H., & Cornips, L. (2021, July 15). Talen en dialecten in Nederland. Geraadpleegd January 13, 2023, van https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/talen-en-dialecten-in-nederland

Ticheloven, A., Blom, E., Leseman, P., & McMonagle, S. (2019). Translanguaging challenges in multilingual classrooms: scholar, teacher, and student perspectives. International Journal of Multilingualism, 1-24. 

Van der Meide, H. (2015). Het onthullen van ervaringen: Fenomenologie als kwalitatieve onderzoeksbenadering: Deel I van een tweeluik. KWALON: Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 20(1), 21-28. 

Van Praag, L., Sierens, S., Agirdag, O., Lambert, P., Slembrouck, S., Van Avermaet, P., … Van Houtte, M. (Eds.). (2016). Haal meer uit meertaligheid: Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs. Leuven, Den Haag: Acco.

 Naar homepage