Pedagogiek
in praktijk

Literatuur bij Annemieke Wolthuis en Maartje Berger (2022). Fouten moet je kunnen herstellen. Jeugdherstelrecht in de praktijk. Pedagogiek in Praktijk, 28(128), 12-16


Berger, M. & Wolthuis, A. (2021), Herstelrecht geeft kinderen en jongeren autonomie, Tijdschrift Conflicthantering, 2, 23-28.

Defence for Children (2022). Wachten tot het overgaat. Wat jongeren doen én nodig hebben bij een delict dat schaamte of angst oproept. Onderzoeksrapport Jongerenteam FOCUS (EU project). 

https://www.defenceforchildren.nl/media/6019/20220222_defenceforchildren_onderzoeksrapport_focus-wachten_tot_het_overgaat.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/17/tk-voortgangsbrief-herstelrecht

Weijers, I. (red.) (2012), Slachtoffer-dadergesprekken in de schaduw van het strafproces. Den Haag: Boom Lemma.

Wolthuis, A. & Chapman, T. (eds.) (2022), Restorative Justice from a Children’s Rights

Perspective. The Hague: Eleven Publishers.

Wolthuis, A., Biffi, E. & Laxminarayan, M. (2020). Restorative Justice in Cases involving Child Victims. i-RESTORE European Research Report, Hungary: Terre des Hommes, see: http://tdh-europe.org/upload/document/7294/European%20research%20report_iRESTORE_EN_101220.pdf

Wolthuis, A. (2012). Herstelrecht, een kinderrecht. Voorstellen voor integratie van herstel in het hart van het jeugdstrafrecht. Dissertatie. Den Haag: Boom Lemma.

Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Intercourse. PA: Good Books.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/12/20/informatieblad-herstelrecht-na-een-strafbaar-feit

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/08/tk-bijlage-beleidskader-herstelrechtvoorzieningen-gedurende-het-strafprocesNaar homepage