Pedagogiek
in praktijk

Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis

De grote vraag naar jeugdhulp en speciaal onderwijs in Nederland komt vooral voor rekening van lichtere problemen, zoals ADHD. Sommige deskundigen spreken in dit verband van overconsumptie.
Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis

Daardoor moet worden bezuinigd op de hulpverlening bij zwaardere problematiek, waaronder suïcidaliteit. Dit vraagt om een gedegen analyse van wat misgaat in de jeugdhulpverlening. Kunnen we iets leren van de geschiedenis?

Lees het artikel of de complete PIP via Pedagogiek Digitaalword abonnee of bestel hier het nummer in print.Naar homepage