Pedagogiek
in praktijk

Leden PO-Raad stemmen in met nieuwe code goed bestuur

De algemene ledenvergadering van de PO-Raad heeft tijdens de algemene ledenvergadering van november ingestemd met de nieuwe code goed bestuur. De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat de nieuwe principle based is.
Leden PO-Raad stemmen in met nieuwe code goed bestuur


Vier principes staan centraal in de nieuwe code. Aan elk principe zijn denkrichtingen verbonden die het gesprek tussen bestuurders en toezichthouders en andere partijen stimuleren:

  • goed onderwijs voor alle kinderen;
  • verbinding met de maatschappelijke context;
  • professionalisering;
  • integriteit en transparantie.


Naar homepage