Pedagogiek
in praktijk

Kunstmatige tekstintelligentie-software ramp voor scholen

Op 30 november 2022 bracht het bedrijf OpenAI 'ChatGPT' uit, dat een universele schrijversassistent is die verschillende soorten hoogwaardige output kan genereren, waaronder schoolopdrachten. De output (bijv. scripties/essays/artikelen) van ChatGPT is zo goed, dat een doorsnee student ChatGPT zal gebruiken om de meeste van de schoolopdrachten met kleine revisies te voltooien.
Kunstmatige tekstintelligentie-software ramp voor scholen

Docenten worden nu al in hoog tempo geconfronteerd met werkstukken die van uitzonderlijk goed niveau zijn. Dus als de leerling/student nu zijn of haar tekstopdracht inlevert, is het bijna ondoenlijk om vast te stellen of de student dit zelf heeft bedacht en geschreven of dat een tekstrobot dit werk binnen luttele minuten heeft gecreëerd.

De software staat nog maar aan het begin en zal de komende jaren verder geperfectioneerd worden. De berichtgeving hierover is groots, dus de kans dat een student hier geen kennis van heeft is gering. De implicaties zijn voor lesgevend Nederland (en de wereld) overweldigend. Het is niet meer te ontdekken of een student de kluit belazerd.

Voor nu en de korte termijn is er wel een handige tool beschikbaar, waar de tekst in gekopieerd kan worden en waarbij de kans wordt berekend of de tekst kunstmatig is gefabriceerd. Kijk voor die applicatie op deze pagina.

De kans is groot dat de tekst eerst moet worden vertaald naar bijvoorbeeld het Engels om plagiaat te kunnen vaststellen. Gebruik daarvoor Deepl.

En voor de rest blijft het goede gesprek tussen docent en student leidend om het kennisniveau van de student te meten. Alleen ingeleverde tekst volstaat niet meer.

 

Software:: AI-software/ChatGPT

 

 Naar homepage