Pedagogiek
in praktijk

Kritische houding kinderombudsman over inclusief onderwijs

De kinderombudsman is op zich positief over de stappen die de minister van onderwijs zet naar inclusief onderwijs. De ambitie van het kabinet dat kinderen met een beperking dichtbij hun huis een school kunnen kiezen waar ze zich thuis voelen en zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen is toe te juichen. Echter, een brede visie op inclusiviteit en concrete maatregelen ontbreken nog.

Inclusief onderwijs wordt in de ‘werkagenda’ van het kabinet alleen geregeld voor kinderen met een beperking of ziekte. Het is echter ook nodig voor andere groepen kinderen, die om welke reden dan ook extra hulp nodig hebben en nu vaak minder kansen krijgen op school. Bijvoorbeeld kinderen in armoede of kinderen met een migratie-achtergrond. ‘Alle kinderen hebben het gelijke recht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en hebben hiervoor een inclusieve schoolomgeving nodig.’

De kinderombudsman betwijfelt daarnaast of de ambitie uit de werkagenda gehaald kan worden zonder enige concrete verplichting aan het onderwijs. Scholen zijn vrij om de plannen van de minister uit te voeren. Scholen ontvangen geen extra middelen voor zorg en voorzieningen.

Een concrete aanbeveling van de kinderombudsman is om in te zetten op een beter pedagogisch klimaat. Kinderen geven zelf aan dat ze écht gezien en gehoord willen worden op school, meer rust en structuur nodig hebben in de klas en dat hun school veiliger moet zijn. Hierop inzetten maakt de school voor ieder kind een fijne leerplek, ongeacht achtergrond, thuissituatie of andere kenmerken.Naar homepage