Pedagogiek
in praktijk

Klokkenluiderswet aangepast en verbeterd

De Wet Huis voor klokkenluiders wordt aangepast, en heet straks de Wet bescherming klokkenluiders. Wettelijke bescherming van klokkenluiders geldt straks voor een grotere groep mensen en in meer gevallen.


Nu is wettelijk geregeld dat de werkgever de werknemer/ambtenaar niet mag benadelen als gevolg van het melden van een vermoeden van een misstand.

Straks geldt dit voor alle melders van misstanden die in een werkgerelateerde context activiteiten verrichten voor een bedrijf of organisatie. Denk aan zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Ook mensen die een melder bijstaan (zoals een vertrouwenspersoon of vakbondsvertegenwoordiger) worden straks beschermd. Dat geldt ook voor betrokken derden, bijvoorbeeld een collega of familielid die verbonden is met een melder en die benadeeld kan worden in zijn werkzaamheden.

Omgekeerde bewijslast
Andere wijzigingen zijn een regeling omgekeerde bewijslast (van melder naar werkgever), vrijwaring van melder in gerechtelijke procedures, mogelijkheid directe externe melding (in plaats van eerst verplicht intern), bescherming van de identiteit van de melder en een registratieplicht van mondelinge meldingen.
Hier vind je alle veranderingen op een rij.Naar homepage