Pedagogiek
in praktijk

Kindermisbruik is moeilijk (niet) uit te roeien

Met het bizarre bericht dat in Duitsland weer een mega-netwerk zal worden opgerold van kindermisbruikers, wordt de realiteit dat misbruik niet afneemt nog eens duidelijk gemaakt.
Kindermisbruik is moeilijk (niet) uit te roeien

Ook is er recent een piek vastgesteld in online-misbruik: miljoenen rapportages over seksueel misbruik, uitbuiting van kinderen en bezoeken aan kinderporno-sites. Wat voor effect dit heeft op het (verdere) leven van kinderen laat zich raden.

Kennis over achtergronden van pedofielen en misbruikplegers blijft nodig, maar het waar mogelijk kinderen 'wapenen' tegen seksueel misbruik is zeker een vereiste.

Kijk op de website van het centrum seksueelgeweld voor informatie over en voor kinderen.

Koop voor het kind (8+) het boek Dat nare gevoel van Martine Delfos. 

Voor kinderen (5+) is er Blijf van me af (meisjes) en Blijf van me af (jongens)

Het boek Daar zwemt Sonnie maakt seksueel misbruik bespreekbaar door therapeut en/of ouders.

 

 

De Rijksoverheid bereidt nieuwe wetgeving bij seksueel grensoverschrijdend gedrag voor met hogere straffen in het vooruitzicht voor daders. Op zich een logisch idee, maar het zal het kindermisbruik in deze wereld zeker niet uitbannen.

 Naar homepage