Pedagogiek
in praktijk

Jongeren eisen onderwijs in sociaal-emotionele vaardigheden

Jongerenorganisaties hebben op 16 mei de petitie ‘Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum’ overhandigd aan de Tweede Kamer. Voor de petitie is breed draagvlak onder jongeren: maar liefst 91 procent van de jongeren in Nederland vindt het belangrijk om te werken aan sociale en emotionele vaardigheden op school. De boodschap is door de jongerenorganisaties gemaakt in aanloop naar het debat ‘curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden’ van 22 mei 2023.
Jongeren eisen onderwijs in sociaal-emotionele vaardigheden

Jongeren constateren dat ze steeds meer onder druk staan en zich zorgen maken over hun toekomst. Daarom willen zij ‘een stevige basis om gezond op te groeien’: zich breed kunnen ontwikkelen, leren met tegenslag om te gaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt én het leven. Zij vragen zich af of het huidige onderwijs die stevige basis wel kan geven. De herziening van het curriculum legt de focus vooral op cognitieve ontwikkeling, terwijl ook versterken van sociale en emotionele vaardigheden essentieel is.
 
Dit versterken van sociale en emotionele vaardigheden levert veel op: 11 procent betere leerprestaties, meer kansengelijkheid, beter welbevinden van jongeren én leerkrachten, betere voorbereiding op werk later, maatschappelijke en economische winst en een sterke basis om andere gezondheids- en sociaal maatschappelijke thema’s te bespreken.
 
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen vanuit dezelfde startpositie beginnen, moeten álle scholen werken aan sociale en emotionele vaardigheden, schrijven de jongeren. Dat kan alleen als die vaardigheden nadrukkelijk in het curriculum zijn opgenomen zodat scholen daar de tijd en ruimte voor krijgen, en scholen werkvormen kunnen aanbieden om deze vaardigheden te oefenen, zonder dat daarop getoetst hoeft te worden.
 
De petitie is ondertekend door CNV Jongeren, LAKS, DWARS, ExpEx, FNO GeestKracht, Augeo Jongerentaskforce, Jeugdwelzijnsberaad, JOB MBO, Jonge Democraten, PINK!, Jongerenraad Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnland, JongPIT, Lieve Mark, NJR en UNICEF Jongerenpanel.


Naar homepage